Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka KielZgłoszenie na Mszę św. w niedzielę i święta


0d 16. grudnia 2020 roku nowe zasady zgłoszenia na Mszę św.

Dotyczy Mszy św. w niedzielę i Święta.

Osoby, które planują obecność na Eucharystii w niedzielę i święta, proszone są o wcześniejsze zameldowanie. Sposób zameldowania przedstawiony jest na naszej stronie internetowej w zakładkach dla danej miejscowości, w której odprawiana jest Msza św. w języku polskim: Kiel, Flensburg, Husum, Schleswig. Nadal jednak, przy wejściu do kościoła - przed Mszą św., należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (wypełnienie danych określonych na formularzu).

 

Więcej…Adwent 2020


Słowo z listu św. Pawła Apostoła do Filipian

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (Flp 4,4-7).

 

Więcej…Modlitwa za zmarłych

Kiel

W listopadzie w szczególny sposób wspominamy i modlimy się w intencji zmarłych. Wierzymy, że nasza modlitwa dociera do Boga i jest wyrazem zjednoczenia ze zmarłymi. Wierzymy, że modlitewne wezwania są podziękowaniem za ich ziemskie życie i przyczyniają się do oczyszczenia ich dusz w drodze do zbawienia. 1 Listopada 2020 po Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłych udaliśmy się na cmentarz, by modlić się za zmarłych z naszych rodzin, za przyjaciół i za tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie najważniejszych dla człowieka wartości. W uroczystości uczestniczył Pan Konsul Mariusz Pindel z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej z Hamburga. Dziękujemy za wyrażoną pamięć o zmarłych.

 

Więcej…Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina o życiu blisko Boga. To droga błogosławieństw ukazana przez Jezusa: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości (por. Mt 5,1-12a).

 

W Dzień Zaduszny wspominamy zmarłych, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę i przez śmierć przeszli do życia wiecznego. Rozważając tajemnicę Dnia Zadusznego posłużmy się katechezą (wybrane fragmenty tekstu) papieża Benedykta XVI wygłoszoną podczas audiencji generalnej 02. Listopada 2011 roku.

 

Drodzy bracia i siostry!

Kościół zachęca nas dziś, nazajutrz po uroczystości Wszystkich Świętych, do wspominania wszystkich wiernych zmarłych, do ogarnięcia spojrzeniem tak licznych twarzy osób, które nas poprzedziły i zakończyły już swoją ziemską wędrówkę. (...)


Więcej…


Święty Jan Paweł II, papież


16. października 1978 roku Karol kardynał Wojtyła, Metropolita Krakowski został wybrany Następcą św. Piotra Apostoła. Papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptor hominis, wspomina dzień wyboru: „(…) Do tego więc Chrystusa-Odkupiciela zwróciły się moje myśli i serce w dniu 16 października, gdy po kanonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pytanie: „Czy przyjmujesz?”. Odpowiedziałem wówczas: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła — świadom wielkich trudności — przyjmuję”. I dzisiaj tę moją odpowiedź jawnie powtarzam, aby była wiadoma wszystkim bez wyjątku i aby tłumaczyła, że posługa, która wraz z przyjęciem wyboru na Biskupa Rzymu i Następcę Apostoła Piotra stała się na tej Stolicy moim szczególnym obowiązkiem, jest związana z tą właśnie pierwszą i podstawową prawdą Wcielenia”.


Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.