Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka KielUroczystość Zwiastowania Pańskiego


Zwiastowanie

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (środa 25. marca) w kościele katolickim obchodzimy Dzień Świętości Życia. W obecnym 2020 roku, w czasie Wielkiego Postu i wydarzeń w świecie możemy szczególnie doświadczyć jak piękny jest dar życia o który człowiek ma dbać i szanować jego świętość.

 

W naszej Wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej - Kiel, duchowo łączmy się podczas modlitwy różańcowej o godz. 18.00 w intencji o szacunek dla życia i w intencji chorych i wszelkich służb pracujących dla dobra człowieka oraz opanowanie sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. O godz. 18.30 Msza św.. Łączmy się z Ofiarą Jezusa wypraszając u Boga miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

 

 

Więcej…


W naszej Wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej - Kiel,

 

niech każda i każdy z nas w miarę możliwości czasowych i w miare duchowej dyspozycji podejmie modlitwę zaplanowaną na czas Wielkiego Postu w naszej parafii. Łączmy się z Cierpiącym i Wyzwalającym nas z grzechu Jezusem, łączmy się wspierając siebie nawzajem w trudnym czasie wydarzeń, dla dobra naszego i całego świata.

 

 

 

Terminy Mszy św. i wszelkich nabożeństw podejmijmy w swoim miejscu przebywania. O danej godzinie łączmy się w modlitwie. Również intencje Mszy sw. podejmowane są według wcześniejszych ustaleń. Niech Dobry Bóg Błogosławi Światu i chroni od wszelkiego nieszczęścia.

 

 

Plany Mszy w okresie Wielkiego Postu:

 

 

Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia

 


 

Droga Krzyżowa

 

Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia

W modlitwie i rozważaniach Męki naszego Pana Jezusa łączmy się wypraszając Miłosiernego Pana łaski dla nas i dla całego świata. Prośmy w intencji chorych i w intencji pracujących, poświęcających się dla chorych o potrzebne łaski.

Niech rozważanie Drogi Krzyżowej przygotowanej przez ks. kard. Karola Wojtyłę (Papieża Jana Pawła II) prowadzi nas w Tajemnicę cierpienia i śmierci Jezusa.

 

 

 

Więcej… 

Do Wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej:

Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum.


Drodzy Bracia i Siostry,


Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa Stefana Heβe z dnia 16. Marca 2020 roku Msza święta, nabożeństwa i wszelkie spotkania parafialne w trybie natychmiastowym zostają odwołane do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Dotyczy to również rekolekcji wielkopostnych, czasu Wielkanocy, poświęcenie potraw i innych spotkań religijnych.


W związku z zaistniałą sytuacją także termin Pierwszej Komunii Świętej może być zmieniony. Kolejne informacja będą przesyłane zgodnie z decyzjami przesyłanymi przez kurię w Hamburgu.


Decyzja księdza Arcybiskupa związaną jest z epidemią (Coronavirus).


Zachęcamy by w tym czasie uczestniczyć w modlitwie i Mszy św. poprzez dostępne środki społecznego przekazu.


W tym czasie podejmujmy modlitwę osobistą i w rodzinach. Módlmy się za chorych i za wszystkich oddanych w pracy dla zdrowia i dobra ludzi.


Jeżeli z Kurii w Hamburgu będą przesłane następne informacje zostaną one umieszczone na naszej stronie internetowej.


Adres: e-mail naszej wspólnoty: parafia@t-online.de


Niech Dobry Bóg Błogosławi Wszystkim.
 

Do Wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej:

Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum.


Msza św. w sobotę i w niedzielę (14.03.20 i 15.03.2020) i najbliższe dni.


Drodzy Bracia i Siostry,


z uwagi na sytuację związaną z epidemią (Coronavirus) w najbliższym czasie odwołane są nabożeństwa, Msza św. sprawowana z wiernymi oraz inne religijne praktyki w Wspólnocie.


Rozporządzenie Kurii dotyczy terenu całej Archidiecezji Hamburskiej.


Kolejne informacje Kurii Hamburskiej podane będą w odpowiednim czasie.


Zachęcamy do uczestnictwa w Mszy św. (w niedzielę) transmitowanej przez telewizje, radio, lub przez internet oraz do modlitwy w rodzinie.


Tekst zarządzenia kurii

Transmisjie mszy w języku polskim w języku niemieckim.

 

Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.