Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel

Rok Święty

„Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”

(Łk 6, 36)

 

W świetle słów na Rok Bożego Miłosierdzia przeżywamy czas Adwentu,
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W świątecznych i noworocznych wydarzeniach, odnajdywać będziemy wartości zawarte w słowach: Miłosierdzie Boże.
Dziękując za wszelką dobroć i życzliwość minionego roku, kieruję do wszystkich serdeczne życzenia radości płynącej z Narodzenia Pana, który w Betlejem, w pokorny sposób, rozpromienia swoje oblicze.
Niech promień Bożej Miłości dotknie każde serce i uczyni każdego zdolnym do niesienia Chrystusowego Pokoju.
Życzę szczęśliwego Nowego Roku.
Ks. Kazimierz Sękala


Adwent 2015

Logo Roku Miłosierdzia

Rok Miłosierdzia


8 grudnia 2015 roku,

w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  rozpoczyna się Rok Jubileuszowy, którego motto:

 

„Miłosierni jak Ojciec”,


zaczerpnięte jest z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 6,37-38).

 

Logo,

to obraz Syna, który bierze na ramiona zagubionego człowieka.

Oczywiście, to Dobry Pasterz, którym jest Jezus.

Postać przedstawiona w ruchu, sugeruje, iż Jezus wyciąga człowieka z przestrzeni ... „zagubienia“.

 

 

Rekolekcje Adwentowe

"MIŁOSIERNI JAK OJCIEC"

06.12.2015 - 09.12.2015

Kiel St.Heinrich-Kirche, Feldstraße 172

Więcej…Uroczystość odpustowa
ku czci Matki Bożej Częstochowskiej


Kiel
Polska Misja Katolicka

kościół St. Heinrich, Feldstr. 172, 24 105 Kiel
Niedziela – 6.09.2015


Zapraszamy na wspólną modlitwę do Kiel

Kościół w Kiel


W życiu każdej parafii uroczystość patronalna ma szczeólne znaczenie i wymowę. Jest znakiem wiary i wspólnej drogi ku Bogu.

Patronką naszej Wspólnoty jest Matka Boska Częstochowska.

Wielu z nas pielgrzymowało do Częstochowy. Przed obrazem Maryi wypowiadaliśmy nasze modlitwy do Boga, prosząc o Jej wsparcie. Chętnie nazywamy Ją naszą Matką. Polecamy jej nasze sprawy, często trudne, ale i ... nasze radości.
Umiejętność zwierzania Matce Bożej przekażmy dzieciom, młodzieży i dorosłym.


PLAN UROCZYSTOŚCI

9:00 Modlitwa, śpiew z Maryją dzieci, młodzież, rodzice
9:30 Msza św.
Po Mszy św. – spotkanie w sali, ciepły posiłek, ciasto, kawa


Galeria


 

Jubileusz kapłański

 

W tym roku 18 maja nasz drogi Ksiądz Proboszcz Kazimierz Sękala obchodził 35 lecie święceń kapłańskich.

W czasie niedzielnej Mszy św. w imieniu wiernych, pani Dorota, złożyła życzenia naszemu Kapłanowi a zespół muzyczny wystąpił ze skromnym koncertem.

 

Drogi Księże Proboszczu!


W uroczystość 35 rocznicy przyjęcia przez Księdza sakramentu święceń kapłańskich pragnę w imieniu wiernych Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii wyrazić z serca płynące podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia.

Nie sposób słowami wypowiedzieć wdzięczność za Księdza zaangażowanie, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za braterską pomoc i życzliwość okazywaną młodzieży, rodzinom i grupom parafialnym oraz każdemu z osobna!

Dziękujemy za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.

Dziękujemy za wszelkie dobro i niestrudzone budowanie jedności.

Życzymy Ci, Drogi Księże Proboszczu, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością oraz umiejętnością przezwyciężania wszelkich przeszkód na drodze wspólnego kapłańskiego pielgrzymowania. A my zapewniamy Cię o naszej pamięci w modlitwie.


Szczęść Boże!

 


 

Pierwsza Komunia Święta

 

W naszej wspólnocie do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystąpią:

w Kilonii 10. maja o godzinie 9:00,

w Husum 17. maja o godzinie 15:30,

oraz w Flensburgu 23. maja o godzinie 17:00.


Wszystkich zapraszamy do wspólnego świętowania.Polska Misja Katolicka troszczy się o utrzymanie wiary i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska i moralną wszystkich rodaków, którzy odczuwają potrzebę modlenia się po polsku i przeżywania wiary zgodnie z przekazywaną im przez cale pokolenia tradycją. Dla wiernych tej tradycji i własnej tożsamości rodaków odprawiana jest po polsku Msza św. w każdą niedzielę i święta o godz. 9.30 w kościele św Henryka (St. Heinrich) w Kilonii.

 

W zakres duszpasterskiej działalności PMK w Kilonii wchodzi również szafarstwo sakramentów: chrzest, Pierwsza Komunia św., bierzmowanie, sakrament małżeństwa, sakrament chorych, pogrzeby. Oprócz centralnego ośrodka parafialnego w Kilonii Polska Misja Katolicka obejmuje opieką duszpasterską również inne miasta w Szlezwiku Holsztynie. Msze święte w języku polskim odprawiane są we Flensburgu, w Szleswiku, w Husum i Eckernförde.