Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel



Miłosierdzie Boże

 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy pochylamy się nad Tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Wezwanie do czci Boga miłującego ma źródło, ale nie tylko - w objawieniach, które otrzymała Siostra Faustyna. W prowadzonym, duchowym Dzienniczku, Siostra Faustyna zanotowała słowa Jezusa skierowane do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Początkowo, od 1985 roku zgodnie z inicjatywą ks. kard. Franciszka Macharskiego, Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone było w diecezji krakowskiej, a od 1995 roku św., Jan Paweł II odpowiadając na prośbę Polskiego Episkopatu, ustalił to święto dla Kościoła w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, Kongregacja Kultu Bożego i do spraw Dyscypliny Sakramentów, zgodnie z postanowieniem Papieża św. Jana Pawła II, wydała dekret zatwierdzający i ustanawiający Święto Bożego Miłosierdzia dla Kościoła na całym świecie. Czyż nie było to wyrazem prośby Jezusa skierowanej do Siostry Faustyny: „Proś wiernego sługę Mojego, (ks. Michał Sopoćko) żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu Moim, (…). Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego. (…) Raduje się serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem”. (Dz 300 n.)

Więcej…


Krzyż Jezusa i krzyże naszego życia.

 

Radość z Zmartwychwstania Jezusa prowadzi przez Krzyż i w Krzyżu ma swoje źródło. Odczuwamy to szczególnie w 2020 roku, w którym ludzkość doświadczona jest epidemią. Wielu ludzi zmaga się z cierpieniem choroby, z cierpieniem utraty bliskiego człowieka, z cierpieniem powiązanym z cierpieniem brata, siostry.


Wielkanoc 2020 przynosi radość w atmosferze cierpienia. Radości wielkanocnej, w 2020 roku i w każdym czasie, nie możemy oddzielać od Krzyża, na którym cierpiał i umarł Jezus. Krzyż Jezusa stał się bramą do Zbawienia. „Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.

 

Więcej…


 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego
Życzenia Wielkanocne



Rankiem po szabacie, kobiety, które wcześniej przyglądały się przygotowaniom do pogrzebu Jezusa, zabrały wonności, by namaścić ciało Jezusa. Okazało się, że ciała Jezusa nie ma w grobie. Ich zabiegi okazały się nadaremne.

Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. Jezus przyszedł, by wnieść człowieka w nowe życie. Proszę przyjąć życzenia radości Zmartwychwstania Pana i wiary, że Jezus nieustannie, błogosławi nam w codziennym naszym trudzie i w naszych radościach.

 

ks. Kazimierz

 

Więcej…




Wielka Sobota - modlitwa rodzinna przy stole wielkanocnym



W Wielką Sobotę przynosiliśmy do swoich kościołów pokarmy w specjalnie przygotowanym świątecznym koszyku, które po poświęceniu spożywaliśmy w Wielkanocnym czasie.


W 2020 roku, w czasie epidemii w świecie, ten bardzo szanowany zwyczaj „święconki” przeżywać będziemy inaczej – w domowym kościele. Ale w duchu modlitewnym spotkajmy się, duchowo, z całą Wspólnotą naszych Rodzin. Przy wielkanocnym stole niech nie zabraknie radości Zmartwychwstania Pana.


Zanim zasiądziemy do świątecznego stołu i będziemy się dzielić życzliwością, podejmijmy w Rodzinach modlitwę poświęcenia pokarmów.

 

Więcej…



Wielki Tydzień inaczej niż w latach poprzednich


Triduum Paschalne


pustynia

W refleksji nad Ewangelią liturgicznych czytań pierwszych dni Wielkiego Tygodnia przekazałem obraz o miłości Jezusa wobec Apostołów. Nie miała ona względu na osoby. Miłość Jezusa wobec uczniów była niezależna od postawy uczniów.

Triduum Paschalne w 2020 roku przeżywamy wraz z cierpiącym światem. Liturgia w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, modlitwy Wielkiej Soboty z Liturgią Zmartwychwstania Jezusa, sprawowana będzie bez udziału wiernych. Puste świątynie, bez wiernych nie muszą być jednak znakiem opuszczenia, pustki. Puste świątynie mogą być zapełnione duchem modlitwy, gdy każdy z nas ze swojej świątyni, każdej znanej świątyni, czerpał będzie siły od Ukrzyżowanego Jezusa. Także Jezus, w naszych świątyniach nie będzie samotny. Nasze serca i myśli mogą być z Jezusem w pustej a jednak duchowo pełnej świątyni. Krzyż z naszych świątyń niech będzie dla nas amboną z którego od Jezusa płyną słowa miłości i pocieszenia. Gdy tak otworzymy nasze serca dla Jezusa, odczujemy, że my też nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy opuszczeni przez Boga. Tej świadomości, tej prawdy, potrzeba nam szczególnie w tym trudnym, dla nas i dla wszystkich ludzi czasie. Niech modlitwa w naszych Rodzinach utrwali w nas prawdę o domowym Kościele, który jest cząstką Wspólnoty Kościoła.

Życzę wielu chwil patrzenia na Krzyż Jezusa. Z spojrzenia na Krzyż niech rodzi się umiejętność modlitwy za cierpiący świat. „Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.

ks. Kazimierz


Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota


Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.