Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Wielki Post 2022

Idziemy na pustynię Wielkiego Postu, by od spotkanego tam Jezusa w ciszy i spokoju ducha zaczerpnąć mądrości, miłości i siły życia. Zatrzymajmy się przy Jezusie, aby następnie dalej z Nim iść przez życie. W Wielkim Poście przez rozważanie wydarzeń z życia Jezusa idziemy drogą na Kalwarię, by ostatecznie z Jezusem zakosztować radości zmartwychwstania naszego Zbawiciela.
Więcej…

Ewangelia według św. Łukasza

W rozważaniu podczas modlitwy Anioł Pański, w niedzielę 23.01.2022 roku, papież Franciszek zachęcał do przeczytania całej Ewangelii według św. Łukasza. Papież powiedział: "W niedziele obecnego roku liturgicznego głoszona jest Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia miłosierdzia. Dlaczego nie odczytywać jej również osobiście, całej, jednego małego fragmentu każdego dnia? Zapoznajmy się z Ewangelią, przyniesie nam nowość i radość Boga".


Konkurs Biblijny

Polska Misja Katolicka w Niemczech zaprasza młodzież do udziału w Konkursie Biblijnym.

Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 13 do 20 roku życia. Tematem konkursu jest znajomość Ewangelii św. Łukasza.

 

Konkurs ma 3 etapy:

I etap - 29.01.2022 – 05.02.2022 w poszczególnych Misjach
II etap – 12.03.2022 – 13.03.2022 na płaszczyźnie dekanalnej
III etap – 04.06.2022 – finał konkursu w „Concordii"

Zgłoszenia młodzieży z Kiel, Flensburga, Schleswig i Husum oraz z okolicznych miejscowości prosimy kierować na adres Polskiej Misji Katolickiej w Kiel.


Życzenia – Święta Bożego Narodzenia 2021

Światło Bożego Narodzenia oświetliło ciemności groty betlejemskiej i zajaśniało w sercach Najświętszej Rodziny oraz w sercach pasterzy.


Jasność Narodzenia Jezusa zatoczyła krąg aż do serc Mędrców ze Wschodu. Światło Narodzenia Pana roztacza krąg do dziś. Niech nieustannie jaśnieje i objawia się wszystkim.


Bożonarodzeniowym życzeniem niech będzie spełnienie pragnienia, by Bóg oświetlał nasze umysły i serca, by jak słyszymy w prefacji na Boże Narodzenie, zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Bożej światłości; abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionych dni w Nowym 2022 Roku.

Duszpasterz wraz z Wspólnotą Misji


Adwent

Człowieka poznaje się po jego oczekiwaniu


(…) W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upamiętnia historię Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś otwiera się na jej ostateczne wypełnienie. I właśnie tą podwójną perspektywą żyjemy w czasie Adwentu, spoglądając zarówno na pierwsze przyjście Syna Bożego, gdy narodził się z Maryi Panny, jak i ku Jego powrotowi w chwale, gdy przybędzie, aby «sądzić żywych i umarłych», jak mówimy w Credo. (…) Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu jest żywa nadzieja.

 

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.