Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel

Wyjazd na Sylt (Westerland) 16.09.2017

 

W dniu 16.09.2017 (sobota) zorganizowany zostanie wyjazd na Sylt – pociągiem o godz. 7:03 z Dworca Głównego w Kiel. Powrót z Sylt planowany jest ok. Gody. 18:00-19:00 (z Westerland). Na miejscu możliwość zwiedzania wyspy rowerem, bodź piesza wędrówka.

Planowana jest Msza św. W kościele katolickim w Westerland I spotkanie z Polonią w salce przy kościele.

Koszt wyjazdu: przejazd pociągiem + koszt wypożyczenia roweru (ok. 8 Euro – dokładnie – w zależności od wybranego roweru). Dokładniejsze informacje przy zgłoszeniu.

 

Więcej…


Uroczystość Odpustowa


Polska Misja Katolicka 
Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum


Zaproszenie


Święto Patronalne
ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej
w Polskiej Misji Katolickiej w Kiel
Zapraszamy do Kiel

w dniu 10 września 2017 roku w Kiel

obchodzić będziemy święto patronalne naszej Polskiej Misji Katolickiej,
dla wspólnot: Kiel, Flensburg, Schleswig i Husum.

Kiel
kościół
St. Heinrich, Feldstr. 172
24105 Kiel
godz. 9:00 Nabożeństwo
godz. 9:30 Msza św.

Prosić będziemy Boga o wstawiennictwo Matki Bożej, która czczona jest w Częstochowie, o potrzebne łaski nie tylko dla naszej Misji Katolickiej, ale i dla całego świata.

Po Mszy świętej spotkamy się w sali parafialnej przy odpustowym poczęstunku przygotowanym przez naszą Wspólnotę. Zapraszamy.

Ks. Kazimierz Sękala
z organizującymi uroczystość.

Rekolekcje Wielkopostne


06.04.2017 - 09.04.2017


z siostrą Teresą, albertynką z Krakowa


"Jesteś jednakże straszliwie niepodobny do tego, którym jesteś"

Więcej…


Wielki Post

 

W Środę Popielcową rozpoczyna się WielkiPost.

Otwórzmy nasze serca i umysły na  teksty liturgii tego czasu. Słuchajmy ich.

Niech one ożywiają naszą wiarę i pogłębiają świadomość religijną.

Niech przyczynią się do głębszego spojrzenia na Misterium Paschalne Chrystusa.

W Wielkim Poście niech nie zabraknie w Kościele nas i naszych rodzin.

W Srodę popielcową na znak pokuty i nawrócenia, przyjmijmy obrzęd posypania głów popiołem.

 

Nabożeństwa wielkopostne

 

Droga Krzyżowa.

Powstała dla upamiętnienia cierpień Chrystusa, Jego Zbawczej męki i śmierci.

Przy czternastu stacjach rozważamy tajemnicę Męki Pańskiej.

 

Gorzkie Żale.

Są nabożeństwem rdzennie polskim.

Nabożeństwo składa się z trzech części i wzorowane jest na modliwie brewiarzowej.

Śpiewane i znane jest ono tylko w Polsce.

 

 

Na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszamy w Kiloni w piątki o godz. 18:00,

a na nabożństwa Gorzkich Żali w niedziele przed Mszą św. na godz. 9:00.

 


 

 

UROCZYSTOṠCI WIELKOPOSTNE W KILONII  I  FLENSBURGU


Flensburg,

Ṡroda Popielcowa  1.03.2017.

17.30 Msza św. i obrzęd posypywania popiołem

Kiel,

Ṡroda Popielcowa  1.03.2017.

20.00 Msza św. i obrzęd posypywania popiołem


 


 

Polska Misja Katolicka troszczy się o utrzymanie wiary i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska i moralną wszystkich rodaków, którzy odczuwają potrzebę modlenia się po polsku i przeżywania wiary zgodnie z przekazywaną im przez cale pokolenia tradycją. Dla wiernych tej tradycji i własnej tożsamości rodaków odprawiana jest po polsku Msza św. w każdą niedzielę i święta o godz. 9.30 w kościele św Henryka (St. Heinrich) w Kilonii.

 

W zakres duszpasterskiej działalności PMK w Kilonii wchodzi również szafarstwo sakramentów: chrzest, Pierwsza Komunia św., bierzmowanie, sakrament małżeństwa, sakrament chorych, pogrzeby. Oprócz centralnego ośrodka parafialnego w Kilonii Polska Misja Katolicka obejmuje opieką duszpasterską również inne miasta w Szlezwiku Holsztynie. Msze święte w języku polskim odprawiane są we Flensburgu, w Szleswiku, w Husum i Eckernförde.