Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel

Zesłanie Ducha Świętego


Duch Święty prowadzi chrześcijan na drodze wiary. Tak jest od chwili zesłania Ducha Świętego na Apostołów. On nauczył Apostołów całej prawdy, którą Chrystus przekazywał uczniom. Duch Święty nie przekazywał nowych prawd, ale brał z prawd głoszonych przez Jezusa i na nowo … dawał Apostołom. Możemy się zadziwić, przecież Apostołowie byli z Jezusem. Słuchali, widzieli co czynił. Wielokrotnie po rozejściu się ludzi zadawali Jezusowi pytania. Chcieli wiedzieć więcej i wyraźniej. Widzieli zachowanie Jezusa wobec ludzi bogatych, biednych, chorych, osamotnionych, odtrąconych przez innych. Byli z Nim u zaproszonych rodzin. Tak długo z Nim byli. Przecież, znali Jezusa. Wszystko było jasne.


Więcej…


Wielkanoc 2021


Pokój Wam, słowa Chrystusa, który po zmartwychwstaniu nawiedza tych, którzy zaufali Jego nauce. Pokój Wam, niechże te słowa Jezusa będą dla wszystkich wezwaniem do budowania świata pokoju i miłości. Wszystkim, życzę radości spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem oraz umiejętności przekazywania Ewangelii o Jezusie.

Przekażcie spotykanym w drodze radość i nadzieję Chrystusa Zmartwychwstałego.

ks. Kazimierz

 


W Wielkim Poście z Jezusem - Dekalog


W 3 Niedzielę Wielkiego Postu Liturgia Słowa podczas Eucharystii kieruje nasze myślenie na Boże Słowo -Dekalog - przekazane ludziom. Dekalog to przykazania Boga dla dobra człowieka w czasie ziemskiego pielgrzymowania i równocześnie zapewnienie Boga, że zawsze jest blisko człowieka.

Na podstawie fragmentu z Księgi Wyjścia Dzieci wykonały rysunek.


Więcej…


W Wielkim Poście z Jezusem

 

W Wielkim Poście Jezus zabiera nas, tak jak kiedyś zabrał swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, na górę Przemienienia. Było to niedługo przed męką i śmiercią Jezusa. Czy była to chwila umocnienia wiary uczniów?

 

Więcej…


Droga Wielkiego Postu

 

Wielki Post ma szczególne znaczenie dla chrześcijan. Jest to określony czas w liturgicznym kalendarzu wydarzeń religijnych. W Wielkim Poście rozważamy i poznajemy życie Jezusa w perspektywie życia wiecznego. To nie tylko historyczna wędrówka z Jezusem po śladach, które On i obecni przy Jezusie ludzie pozostawili, ale to czas odkrywania prawdy o życiu człowieka, które nie zamyka się z chwilą śmierci.

 

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.