Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Adwent

 

(…) Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upamiętnia wydarzenie Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś otwiera się na jego ostateczne wypełnienie. I właśnie tą podwójną perspektywą żyje czas Adwentu, spoglądając zarówno na pierwsze przybycie Syna Bożego, gdy narodził się z Maryi Panny, jak i na Jego powrót w chwale, gdy przybędzie, aby „sądzić żywych i umarłych”, jak mówimy w Credo.

Przed modlitwą Anioł Pański, Benedykt XVI, Adwent 2010


Listopad - modlitwa w intencji zmarłych
Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Dlaczego podczas modlitwy pomaga odwoływanie się do świętych? (KKK 497)

 

Święci to ludzie rozpaleni ogniem Ducha Świętego. Podtrzymują ten Boży ogień w Kościele. Święci już w czasie swojego ziemskiego życia byli ludźmi żarliwej, wytrwałej modlitwy. W ich bliskości modli się łatwo. My nigdy nie adorujemy świętych, lecz powinniśmy przyzywać ich w niebie, aby wstawiali się przed tronem Boga za nami.

Więcej…


Modlitwa Różańcowa

 

Różaniec to modlitwa podczas której jesteśmy razem z Jezusem i z Maryją w poszczególnych wydarzeniach z Ich życia.

Powtarzając modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu przedstawiajmy Bogu intencje związane z wydarzeniami z naszego życia i z wydarzeniami świata. To będzie dobre dzieło, którego owoce pozostaną w sercu odmawiających jak i będą miały widzialny albo ukryty - duchowy, piękny skutek w rzeczywistości całego świata.

Więcej…


Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej - patronki naszej Wspólnoty

Polskiej Misji Katolickiej w Kiel

 

Dnia 26. sierpnia i 28. sierpnia 2022 roku zapraszamy na modlitwę w kościele w Kiel i w Flensburgu. Dokładne teminy i adres kościoła podany jest w zakładce: Kiel i Flensburg.


Przygotowanie do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2022/2023


W roku szklonym 2022/23, tak jak w latach poprzednich, w Polskiej Misji Katolickiej w Kiel będzie przygotowanie Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
W ramach przygotowania prowadzone będą zajęcia z religii i języka polskiego. Zgłoszenia dzieci z klasy trzeciej roku szkolnym 2022/2023, prosimy kierować (w terminie: do 15.08.2022) na adres Polskiej Misji Katolickiej w Kiel.
Formularz zgłoszenia jako plik pdf oraz plik doc .
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.