Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Uroczystość Odpustowa


Polska Misja Katolicka 
Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum


Zaproszenie


Święto Patronalne
ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej
w Polskiej Misji Katolickiej w Kiel
Zapraszamy do Kiel

w dniu 10 września 2017 roku w Kiel

obchodzić będziemy święto patronalne naszej Polskiej Misji Katolickiej,
dla wspólnot: Kiel, Flensburg, Schleswig i Husum.

Kiel
kościół
St. Heinrich, Feldstr. 172
24105 Kiel
godz. 9:00 Nabożeństwo
godz. 9:30 Msza św.

Prosić będziemy Boga o wstawiennictwo Matki Bożej, która czczona jest w Częstochowie, o potrzebne łaski nie tylko dla naszej Misji Katolickiej, ale i dla całego świata.

Po Mszy świętej spotkamy się w sali parafialnej przy odpustowym poczęstunku przygotowanym przez naszą Wspólnotę. Zapraszamy.

Ks. Kazimierz Sękala
z organizującymi uroczystość.

Rekolekcje Wielkopostne


06.04.2017 - 09.04.2017


z siostrą Teresą, albertynką z Krakowa


"Jesteś jednakże straszliwie niepodobny do tego, którym jesteś"

Więcej…


Wielki Post

 

W Środę Popielcową rozpoczyna się WielkiPost.

Otwórzmy nasze serca i umysły na  teksty liturgii tego czasu. Słuchajmy ich.

Niech one ożywiają naszą wiarę i pogłębiają świadomość religijną.

Niech przyczynią się do głębszego spojrzenia na Misterium Paschalne Chrystusa.

W Wielkim Poście niech nie zabraknie w Kościele nas i naszych rodzin.

W Srodę popielcową na znak pokuty i nawrócenia, przyjmijmy obrzęd posypania głów popiołem.

 

Nabożeństwa wielkopostne

 

Droga Krzyżowa.

Powstała dla upamiętnienia cierpień Chrystusa, Jego Zbawczej męki i śmierci.

Przy czternastu stacjach rozważamy tajemnicę Męki Pańskiej.

 

Gorzkie Żale.

Są nabożeństwem rdzennie polskim.

Nabożeństwo składa się z trzech części i wzorowane jest na modliwie brewiarzowej.

Śpiewane i znane jest ono tylko w Polsce.

 

 

Na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszamy w Kiloni w piątki o godz. 18:00,

a na nabożństwa Gorzkich Żali w niedziele przed Mszą św. na godz. 9:00.

 


 

 

UROCZYSTOṠCI WIELKOPOSTNE W KILONII  I  FLENSBURGU


Flensburg,

Ṡroda Popielcowa  1.03.2017.

17.30 Msza św. i obrzęd posypywania popiołem

Kiel,

Ṡroda Popielcowa  1.03.2017.

20.00 Msza św. i obrzęd posypywania popiołem


 


 

Młodzież

naszej Wspólnoty Kiel, Flensburg, Husum, Schleswig

przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Zgłoszenia młodzieży proszę kierować na adres Misji lub do księdza po Mszy św.

Spotkania odbywać się będą w ustalonym wcześniej terminie.

Zgłoszenia i informacje: ks. Kazimierz Sekala, tel. 0431 - 37 50 532 . Zapraszam.

 


Polska Misja Katolicka troszczy się o utrzymanie wiary i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska i moralną wszystkich rodaków, którzy odczuwają potrzebę modlenia się po polsku i przeżywania wiary zgodnie z przekazywaną im przez cale pokolenia tradycją. Dla wiernych tej tradycji i własnej tożsamości rodaków odprawiana jest po polsku Msza św. w każdą niedzielę i święta o godz. 9.30 w kościele św Henryka (St. Heinrich) w Kilonii.

 

W zakres duszpasterskiej działalności PMK w Kilonii wchodzi również szafarstwo sakramentów: chrzest, Pierwsza Komunia św., bierzmowanie, sakrament małżeństwa, sakrament chorych, pogrzeby. Oprócz centralnego ośrodka parafialnego w Kilonii Polska Misja Katolicka obejmuje opieką duszpasterską również inne miasta w Szlezwiku Holsztynie. Msze święte w języku polskim odprawiane są we Flensburgu, w Szleswiku, w Husum i Eckernförde.