Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Życzenia w Święta Bożego Narodzenia i na Nowy 2021 Rok
Przeżywajmy Święta Bożego Narodzenia w bliskości z Bogiem, który stał się Człowiekiem. Rozważajmy Miłość Boga do Człowieka. Boże Błogosławieństwo niech będzie odczuwane i przyjmowane przez Wszystkich dla Dobra całej ludzkości a Światło Chrystusa niech prowadzi Nas w Nowym 2021 Roku.
ks. Kazimierz
Więcej…Wdzięczność Bogu za wspólne pielgrzymowanie


Podziękowanie Wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej: Kiel, Flensburg, Husum, Schleswig

za prace, troski w czasie epidemii i za pracę i posługę w przeszłości pragnę podziękować wszystkim, którzy poświęcają czas i ofiarują Dar Serca dla Dobra Bliźniego. Słowa wdzięczności z modlitwą kieruję do osób z Wspólnoty: Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum i do osób pomagających z okolicznych miejscowości. Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg obdarzy Każdego i Każdą Ojcowskim Błogosławieństwem.

ks. Kazimierz

 


Informacje o niezbędnych regulacjach obowiązujących od 4. niedzieli Adwentu
do uchylenia aktualnego dekretu generalnego w związku z pandemią Covid-19


(List do parafii św. Franciszka w Kilonii - tłumaczenie z języka niemieckiego)

 

Drodzy Siostry i Bracia w parafii św. Franciszka z Asyżu,

Z pewnością słyszeliście już o nowych ograniczeniach, które obowiązują od dzisiaj (t.j. środa 16 grudnia 2020 r.) na terenie kościołów w Szlezwiku-Holsztynie:

 

Więcej…Zgłoszenie na Mszę św. w niedzielę i święta


0d 16. grudnia 2020 roku nowe zasady zgłoszenia na Mszę św.

Dotyczy Mszy św. w niedzielę i Święta.

Osoby, które planują obecność na Eucharystii w niedzielę i święta, proszone są o wcześniejsze zameldowanie. Sposób zameldowania przedstawiony jest na naszej stronie internetowej w zakładkach dla danej miejscowości, w której odprawiana jest Msza św. w języku polskim: Kiel, Flensburg, Husum, Schleswig. Nadal jednak, przy wejściu do kościoła - przed Mszą św., należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (wypełnienie danych określonych na formularzu).

 

Więcej…Adwent 2020


Słowo z listu św. Pawła Apostoła do Filipian

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (Flp 4,4-7).

 

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.