Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Maj - Miesiąc modlitwy z Maryją, Matką Jezusa

 

Pieśnią wesela witamy,

O Maryo, miesiąc Twój!

My Ci z serca cześć składamy,

Ty nam otwórz łaski zdrój.

Więcej…


Życzenia - Wielkanoc 2022

 

Z modlitwą w czasie Wielkiego Postu i w dniach Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy mocnej wiary w obecność Jezusa Zmartwychwstałego w codziennym życiu.

 

Poznajmy Jezusa Zmartwychwstałego w drodze naszego życia tak jak uczniowie w drodze do Emaus, którzy mówili: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? Wzajemnie obdarzajmy się radością uczniów z drogi do Emaus: Pan rzeczywiście zmartwychwstał (por. Łk 24, 13-35).

Duszpasterz z Wspólnotą Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii

Więcej…


Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

10.04.2022 – 17.04.2022

 

Wielki Tydzień prowadzi nas na spotkanie z Jezusem w ostatnich dniach Jego życia. Rozpoczyna się w drodze do Jerozolimy. W miejscowości Betfage posyła Jezus uczniów, by przyprowadzili do niego źrebię na którym w uroczystym pochodzie Jezus przybywa do Jerozolimy (por. Mt 21,1-11).

Więcej…


Apel papieża Franciszka

Środa Popielcowa 2022 dniem postu i modlitwy w intencji pokoju


Chciałbym zwrócić się do wszystkich, do ludzi wierzących i niewierzących. Jezus nauczał, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą. Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.

 

Słowa papieża Franciszka na zakończenie środowej audiencji generalnej, 23.02.2022

Więcej…


Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeślina początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.