Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Święty Jan Paweł II, papież


16. października 1978 roku Karol kardynał Wojtyła, Metropolita Krakowski został wybrany Następcą św. Piotra Apostoła. Papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptor hominis, wspomina dzień wyboru: „(…) Do tego więc Chrystusa-Odkupiciela zwróciły się moje myśli i serce w dniu 16 października, gdy po kanonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pytanie: „Czy przyjmujesz?”. Odpowiedziałem wówczas: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła — świadom wielkich trudności — przyjmuję”. I dzisiaj tę moją odpowiedź jawnie powtarzam, aby była wiadoma wszystkim bez wyjątku i aby tłumaczyła, że posługa, która wraz z przyjęciem wyboru na Biskupa Rzymu i Następcę Apostoła Piotra stała się na tej Stolicy moim szczególnym obowiązkiem, jest związana z tą właśnie pierwszą i podstawową prawdą Wcielenia”.


Więcej…


Przemyślenia na temat modlitwy różańcowej

Październik - miesiącem Różańca

 

Matka Boża prosiła kilkakrotnie o Różaniec w Lourdes, w Fatimie i w innych miejscach.
100 lat temu w Fatimie w każdym z sześciu objawień Matka Boża prosiła: ”Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali różaniec”.
Skoro Maryja prosi o modlitwę, jako jej dzieci powinniśmy być Jej posłuszni.

 

Więcej…Rozpoczynamy

Przygotowania do Pierwszej Komunii

 

Zapraszamy Dzieci wspólnie z Rodzicami na Mszę św. Po Mszy św. spotkanie z Dziećmi i Rodzicami w celu przedstawienia metody prowadzenia zajęć z religii i języka polskiego. Poniżej zamieszczona jest informacja o zgłoszeniu. Zgłoszenie dotyczy Dzieci z klasy trzeciej, z miejscowości: Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum oraz z okolicznych miejscowości.

Zapraszamy Dzieci i Rodziców.

Termin:

Kiel: 25.09.20 - piątek - godz. 18.30 - Msza św. i po Mszy św. spotkanie

Flensburg: 26.09.20 - sobota - godz. 16.30 - Msza św. i po Mszy św. spotkanie

 

Informacje ogólne zawarte są w zakładce na stronie głównej: Katecheza, a następnie: I Komunia Święta - 2021. Katechezy prowadzone są w salce przy kościele. Dodatkowe katechezy przesyłane są również na adres e-mailowy Rodziny Dziecka.

.

 

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2020/2021


W roku szklonym 2020/21, tak jak w latach poprzednich, w Polskiej Misji Katolickiej w Kiel będzie przygotowanie Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
W ramach przygotowania prowadzone będą zajęcia z religii i języka polskiego.
Zgłoszenia dzieci z klasy trzeciej roku szkolnym 2020/2021, prosimy kierować (w terminie: do 23.09.2020) na adres Polskiej Misji Katolickiej w Kiel.
Formularz zgłoszenia jako plik pdf oraz plik doc .

Więcej…Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

patronki naszej Wspólnoty

Polskiej Misji Katolickiej w Kiel

 

Dnia 26. sierpnia 2020 roku o godzinie 19:00 i 30. sierpnia 2020 roku o godzinie 09:30 odprawiona zostanie Msza Święta z okazji święta patronalnego naszej Kilońskiej Misji. Zapraszamy parafian i gości do wspólnego uczestnictwa w tej uroczystości. Niestety z uwagi na obecną sytuację musimy zachować rygory sanitarne obowiązujące na terenie Schleswig-Holstein a w szczególności w Kiel.

 


Święto Matki Boskiej Częstochowskiej jest obchodzone od ponad 100 lat. Kult Maryjny w sposób oficjalny zapoczątkowali przeor jasnogórski o. Euzebiusz Rejman oraz bp Stanisław Zdzitowiecki na przełomie XIX i XX wieku kierując do Stolicy Apostolskiej petycję o ustanowienie święta Matki Boskiej Częstochowskiej w jej jasnogórskim obrazie. W odpowiedzi na tę petycję Papież św. Pius X zatwierdził 13 kwietnia 1904 święto Matki Bożej Jasnogórskiej (Częstochowskiej) dla Sanktuarium częstochowskiego i diecezji włocławskiej, w obrębie której znajdowała się wtedy Częstochowa. I tak to Święto Matki Boskiej Częstochowskiej obchodzono po raz pierwszy 29 sierpnia 1906.

 

Kult religijny ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej rozszerzył się szybko na inne diecezje. Ostatecznie papież Pius XI ustalił w 1931 dzień 26 sierpnia dniem obchodu tego święta. Następnie dekretem Kongregacji Obrzędów z dnia 26 października 1956 uroczystość liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce i tym samym obowiązuje od tego czasu na terenie całego kraju.

 

W tradycji Kościoła prawosławnego święto Częstochowskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 19 marca (co odpowiada dacie 6 marca w kalendarzu juliańskim), a także w ostatnią niedzielę sierpnia (niezależnie od kalendarza).

 

Obraz Czarnej Madonny jest otoczony kultem nie tylko w Polsce ale także poza jej granicami. Od XV wieku czczono go na Węgrzech a do końca XVIII wieku kult rozwinął się m.in. w Niemczech, Austrii, Słowacji, Chorwacji czy Rosji. W XIX i XX wieku głównie dzięki polskim emigrantom budowano kościoły pw. Matki Boskiej Częstochowskiej także w Anglii i Francji oraz wielu innych krajach świata. Propagatorami tego kultu byli przede wszystkim polscy misjonarze.

 

Na podstawie materiałów z Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Częstochowskiej)

opracował

Roman Edel

Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.