Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel

UROCZYSTOṠCI WIELKOPOSTNE W KILONII  I  FLENSBURGU


Flensburg,

Ṡroda Popielcowa  1.03.2017.

17.30 Msza św. i obrzęd posypywania popiołem

Kiel,

Ṡroda Popielcowa  1.03.2017.

20.00 Msza św. i obrzęd posypywania popiołem


 


 

Młodzież

naszej Wspólnoty Kiel, Flensburg, Husum, Schleswig

przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Zgłoszenia młodzieży proszę kierować na adres Misji lub do księdza po Mszy św.

Spotkania odbywać się będą w ustalonym wcześniej terminie.

Zgłoszenia i informacje: ks. Kazimierz Sekala, tel. 0431 - 37 50 532 . Zapraszam.

 


Zabawa karnawałowa


Serdecznie zapraszamy na zabawę karnawałową, która odbędzie się 11 lutego 2017  od godziny 19:00 w salce parafialnej przy kościele St. Heinrich, Feldstr. 172, Kiel.
Bliższe informacje i sprzedaż biletów u Pani Marleny (0431 88 88 979).

 


Boże Narodzenie 2016

 

Uroczystość Bożego Narodzenia jest wspomnieniem przyjścia Jezusa. To wydarzenie ukazuje jak dalece Bóg umiłował świat. Bóg dał Syna, by On odmienił losy świata. Jezus zapewnia nas, iż jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

 

Drodzy - Rodzice, Dzieci, Młodzież, Osoby Starsze, Samotni, Chorzy, na czas Adwentu, Bożego Narodzenia i Nowy 2017 Rok, życzę wytrwałości w umacnianiu jedności z Jezusem. Ta jedność z Jezusem będzie się przyczyniać do budowania w sercach Waszych ... naszych, Miłości, która niech będzie dlas nas jak turystyczny szlak wiodący ku zrozumieniu Tajemnicy Boga i Człowieka.

 

Życzę mocnej wiary, iż Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

Wraz z modlitwą życzenia przekazuje

 

ks. Kazimierz Sękala


Zaduszki w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii

 

W dniu 6 listopada w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii odbyła się uroczystość Wszystkich Świętych. Mszy Św. przewodniczył proboszcz Misji ks. dr Kazimierz Sekala.

 

Po uroczystej Mszy Św. na kilońskim cmentarzu Eichhof odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji Polaków, którzy zginęli w Szleswiku-Holsztynie w czasie II wojny światowej. Nabożeństwo żałobne na mogiłach poległych Polaków należy w Kilońskiej PMK do wieloletniej już tradycji. Tradycją jest również udział przedstawicieli Konsulatu Generalnego z Hamburga w tym nabożeństwie. W tym roku Konsulat Generalny reprezentował pani Konsul Agnieszka Kotowicz.

 

Modlitwy, kwiaty i liczne biało-czerwone znicze ofiarowane były za zmarłych Polaków - przymusowych robotników, ofiary bombardowań, więźniów obozów koncentracyjnych i obozów pracy na terenie Szlezwika-Holsztyna, ofiary zatopionych statków „Cap Arkona”, „Thielbek” i „Athen” oraz za polskich jeńców wojennych i lotników RAFu spoczywających na kilońskich cmentarzach.

 

Roman Edel

Polska Misja Katolicka troszczy się o utrzymanie wiary i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska i moralną wszystkich rodaków, którzy odczuwają potrzebę modlenia się po polsku i przeżywania wiary zgodnie z przekazywaną im przez cale pokolenia tradycją. Dla wiernych tej tradycji i własnej tożsamości rodaków odprawiana jest po polsku Msza św. w każdą niedzielę i święta o godz. 9.30 w kościele św Henryka (St. Heinrich) w Kilonii.

 

W zakres duszpasterskiej działalności PMK w Kilonii wchodzi również szafarstwo sakramentów: chrzest, Pierwsza Komunia św., bierzmowanie, sakrament małżeństwa, sakrament chorych, pogrzeby. Oprócz centralnego ośrodka parafialnego w Kilonii Polska Misja Katolicka obejmuje opieką duszpasterską również inne miasta w Szlezwiku Holsztynie. Msze święte w języku polskim odprawiane są we Flensburgu, w Szleswiku, w Husum i Eckernförde.