Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ruch Szensztacki

Ruch Szensztacki jest ruchem religijnej odnowy. Jego nazwa pochodzi od miejsca powstania -Schonstatt - miasteczka leżącego w Koblencji. Tu 18.10.1914 roku założyciel o. Józef Kentenich oraz jego wychowankowie z gimnazjum księży pallotynów, zawierzyli swoje życie Matce Bożej. W zawartym przymierzu zobowiązali się nieustannie ofiarować Maryi wszystkie wysiłki związane z życiem z wiarą oraz swoje apostolskie zaangażowanie, co wyrażili w słowach:
" Nic bez Ciebie - nic bez nas ".
Przymierze to jest wciąż aktualne. Ruch Szensztacki obecny jest w 80 krajach. Do Ruchu Szensztackiego należy ponad 25 wspólnot, które razem tworzą jedną rodzinę szensztacką. Wszystkie wspólnoty ( dzieci, młodzież, rodziny, kapłani, siostry, chorzy, kobiety, osoby samotne...) łączy maryjna forma życia wynikająca z przymierza miłości z Matką Bożą. Konsekwencją i owocem  przymierza jest zaangażowanie w nową ewangelizację Kościoła i świata.

W naszej wspólnocie parafialnej jest 5 kręgów razem 40 rodzin przyjmujących Pielgrzymującą Matkę Bożą do swoich domów, to jest wspaniały czas.

Zapraszamy każdego kto chce przeżyć przygodę z Maryją, której ojciec Kentenich nadał imię  przymierze miłości z Maryją.

Odpowiedzialną za  Ruch Szensztacki w PMK w Niemczech jest
siostra M.Elwira Kędzia
tel.0261 6506-1109
lub sr.elwira@s-ms.org