Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka KielMaj

Z Maryją, Matką Jezusa poznajemy Boże Miłosierdzie

 

W maju szczególnie poprzez modlitwy, nabożeństwa wyrażamy nasze pragnienia by poznać Maryję, Matkę Jezusa. Poznanie Matki Jezusa zbliża do wyraźniejszego poznania Jej syna, naszego Odkupiciela. Maryja jest dla wielu chrześcijan nauczycielką zawierzenia Bogu. Wydarzenie zwiastowania Maryi może być przykładem umiejętności słuchania Boga, rozumienia słów Boga i zaufania Bogu. Maryja usłyszała tak wiele niezwykłych słów od zwiastującego anioła. Zapowiedzi o przyjściu Syna Bożego nie należały do porządku tego świata. Nie dziwi więc pytanie Maryi: jakże to się stanie? W tych słowach Maryja wyraża zaniepokojenie, zdziwienie. Jest onieśmielona bliskością Boga, który przychodzi do Jej życia. Jej macierzyństwo wnosi w świat nowy wymiar obecności Boga: Syn Boży staje się człowiekiem. Papież Benedykt XVI pisze, że „Maryja (…) ukazuje się jako żywy namiot Boga, w którym chce On na nowy sposób zamieszkać pośród ludzi”. Wypowiedziane przez Maryję „tak” w wydarzeniu Zwiastowania ubogaca i określa drogę nie tylko Jej życia, ale i całej ludzkości.

Więcej…List Papieża Franciszka na maj 2020 r.


Drodzy bracia i siostry,


Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.


Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Więcej…Miłosierdzie Boże

 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy pochylamy się nad Tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Wezwanie do czci Boga miłującego ma źródło, ale nie tylko - w objawieniach, które otrzymała Siostra Faustyna. W prowadzonym, duchowym Dzienniczku, Siostra Faustyna zanotowała słowa Jezusa skierowane do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Początkowo, od 1985 roku zgodnie z inicjatywą ks. kard. Franciszka Macharskiego, Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone było w diecezji krakowskiej, a od 1995 roku św., Jan Paweł II odpowiadając na prośbę Polskiego Episkopatu, ustalił to święto dla Kościoła w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, Kongregacja Kultu Bożego i do spraw Dyscypliny Sakramentów, zgodnie z postanowieniem Papieża św. Jana Pawła II, wydała dekret zatwierdzający i ustanawiający Święto Bożego Miłosierdzia dla Kościoła na całym świecie. Czyż nie było to wyrazem prośby Jezusa skierowanej do Siostry Faustyny: „Proś wiernego sługę Mojego, (ks. Michał Sopoćko) żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu Moim, (…). Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego. (…) Raduje się serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem”. (Dz 300 n.)

Więcej…


Krzyż Jezusa i krzyże naszego życia.

 

Radość z Zmartwychwstania Jezusa prowadzi przez Krzyż i w Krzyżu ma swoje źródło. Odczuwamy to szczególnie w 2020 roku, w którym ludzkość doświadczona jest epidemią. Wielu ludzi zmaga się z cierpieniem choroby, z cierpieniem utraty bliskiego człowieka, z cierpieniem powiązanym z cierpieniem brata, siostry.


Wielkanoc 2020 przynosi radość w atmosferze cierpienia. Radości wielkanocnej, w 2020 roku i w każdym czasie, nie możemy oddzielać od Krzyża, na którym cierpiał i umarł Jezus. Krzyż Jezusa stał się bramą do Zbawienia. „Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.

 

Więcej…


 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego
Życzenia WielkanocneRankiem po szabacie, kobiety, które wcześniej przyglądały się przygotowaniom do pogrzebu Jezusa, zabrały wonności, by namaścić ciało Jezusa. Okazało się, że ciała Jezusa nie ma w grobie. Ich zabiegi okazały się nadaremne.

Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. Jezus przyszedł, by wnieść człowieka w nowe życie. Proszę przyjąć życzenia radości Zmartwychwstania Pana i wiary, że Jezus nieustannie, błogosławi nam w codziennym naszym trudzie i w naszych radościach.

 

ks. Kazimierz

 

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.