Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel

 


 

Informacje dotyczące obecności i uczestnictwa w nabożeństwach i Mszy św.


Informacja: 07.05.2020

Dotyczy kościołów, w których odprawiana jest Msza św. w języku polskim: Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum. Karty zgłoszenia uczestnictwa we Mszy św. dostępne - w części: więcej.

Formularz zgłoszeniowy można również otrzymać i wypełnić przy wejściu do kościoła. Po oddaniu wypełnionego zgłoszenia wchodzący do kościoła otrzymuje numer wyznaczonego miejsca. W kościele - St. Heinrich - Kiel są wyznaczone miejsca dla 40 osób. Na czas obecny tylu wiernych może uczestniczyć w Mszy św. w kościele - St. Heinrich, Kiel. Dziękujemy za zrozumienie. Dla Wspólnoty w Schleswig, w Husum, w Flensburgu dokładniejsze informacje znajdują się pod nazwą miejscowości. Wszelkie sprawy życia ludzi oddajmy Jezusowi, Jezu ufam Tobie.


Więcej…


 

Informacja o Mszy św. w kościele

 

Informacja: 06.05.2020

 

W związku z epidemią podjęte dotychczas zasady kontaktów społecznych zostają złagodzone, ale dalej obowiązuje konieczność przestrzegania ustalonych i przekazywanych zasad życia społecznego. Słyszymy i czytamy o możliwościach podejmowania kolejnych relacji społecznych. Dotyczy to również wspólnot religijnych. W najbliższym czasie (informacja z 06.05.2020) będzie możliwość podjęcia wspólnych modlitw w kościele. Dotyczy to również Wspólnot naszej Misji w tych miejscowościach, w których podejmowane są modlitwa i Msza św. w języku polskim.

 

Więcej…


Maj

Z Maryją, Matką Jezusa poznajemy Boże Miłosierdzie

 

W maju szczególnie poprzez modlitwy, nabożeństwa wyrażamy nasze pragnienia by poznać Maryję, Matkę Jezusa. Poznanie Matki Jezusa zbliża do wyraźniejszego poznania Jej syna, naszego Odkupiciela. Maryja jest dla wielu chrześcijan nauczycielką zawierzenia Bogu. Wydarzenie zwiastowania Maryi może być przykładem umiejętności słuchania Boga, rozumienia słów Boga i zaufania Bogu. Maryja usłyszała tak wiele niezwykłych słów od zwiastującego anioła. Zapowiedzi o przyjściu Syna Bożego nie należały do porządku tego świata. Nie dziwi więc pytanie Maryi: jakże to się stanie? W tych słowach Maryja wyraża zaniepokojenie, zdziwienie. Jest onieśmielona bliskością Boga, który przychodzi do Jej życia. Jej macierzyństwo wnosi w świat nowy wymiar obecności Boga: Syn Boży staje się człowiekiem. Papież Benedykt XVI pisze, że „Maryja (…) ukazuje się jako żywy namiot Boga, w którym chce On na nowy sposób zamieszkać pośród ludzi”. Wypowiedziane przez Maryję „tak” w wydarzeniu Zwiastowania ubogaca i określa drogę nie tylko Jej życia, ale i całej ludzkości.

Więcej…List Papieża Franciszka na maj 2020 r.


Drodzy bracia i siostry,


Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.


Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Więcej…Miłosierdzie Boże

 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy pochylamy się nad Tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Wezwanie do czci Boga miłującego ma źródło, ale nie tylko - w objawieniach, które otrzymała Siostra Faustyna. W prowadzonym, duchowym Dzienniczku, Siostra Faustyna zanotowała słowa Jezusa skierowane do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Początkowo, od 1985 roku zgodnie z inicjatywą ks. kard. Franciszka Macharskiego, Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone było w diecezji krakowskiej, a od 1995 roku św., Jan Paweł II odpowiadając na prośbę Polskiego Episkopatu, ustalił to święto dla Kościoła w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, Kongregacja Kultu Bożego i do spraw Dyscypliny Sakramentów, zgodnie z postanowieniem Papieża św. Jana Pawła II, wydała dekret zatwierdzający i ustanawiający Święto Bożego Miłosierdzia dla Kościoła na całym świecie. Czyż nie było to wyrazem prośby Jezusa skierowanej do Siostry Faustyny: „Proś wiernego sługę Mojego, (ks. Michał Sopoćko) żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu Moim, (…). Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego. (…) Raduje się serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem”. (Dz 300 n.)

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.