Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wspólnota lektorów Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii

W listopadzie 1998 roku z inicjatywy ks. Kazimierza Sękali - proboszcza PMK w Kilonii powstała wspólnota lektorów licząca 18 osób.

Ks. biskup Hans-Jochen Jaschke podczas uroczystej Mszy Św. w dniu 28 listopada 1999 roku przysposobił lektorów do tej zaszczytnej służby liturgicznej, pobłogosławił

i zachęcił do współuczestniczenia w życiu Kościoła i parafii.

Zadaniem wspólnoty lektorów jest czytanie Słowa Bożego, stałe pogłębianie wiedzy religijnej oraz aktywne i odpowiedzialne działanie we wspólnocie parafialnej.

Zaangażowanie lektorów w życiu religijnym i społecznym naszej Misji jest zasługą opiekuna duchowego wspólnoty lektorów ks. K. Sękali. Z jego pomocą zadanie te staramy się stale realizować.

 

 

Cel i zadania wspólnoty lektorów PMK Kiel

1. Wzrastanie w wierze i stałe pogłębianie wiedzy religijnej.

2. Czytanie Słowa Bożego.

3. Opracowanie hormonogramu i przygotowanie planu czytań.

4. Przygotowywanie modlitwy wiernych na uroczystości i święta kościelne.

5. Pełna zaangażowania służba Bogu, Kościołowi, wspólnocie parafialnej i bliźnim.

6. Wzajemne dobre oddziaływanie.

 

Opracowanie: J. R.-G.