Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wspólnota lektorów Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii

W listopadzie 1998 roku z inicjatywy ks. Kazimierza Sękali - proboszcza PMK w Kilonii powstała wspólnota lektorów licząca 18 osób.

Ks. biskup Hans-Jochen Jaschke podczas uroczystej Mszy Św. w dniu 28 listopada 1999 roku przysposobił lektorów do tej zaszczytnej służby liturgicznej, pobłogosławił

i zachęcił do współuczestniczenia w życiu Kościoła i parafii.

Zadaniem wspólnoty lektorów jest czytanie Słowa Bożego, stałe pogłębianie wiedzy religijnej oraz aktywne i odpowiedzialne działanie we wspólnocie parafialnej.

Zaangażowanie lektorów w życiu religijnym i społecznym naszej Misji jest zasługą opiekuna duchowego wspólnoty lektorów ks. K. Sękali. Z jego pomocą zadanie te staramy się stale realizować.

 

Harmonogram spotkań Wspólnoty Lektorów

 

Cel i zadania wspólnoty lektorów PMK Kiel

1. Wzrastanie w wierze i stałe pogłębianie wiedzy religijnej.

2. Czytanie Słowa Bożego.

3. Opracowanie hormonogramu i przygotowanie planu czytań.

4. Przygotowywanie modlitwy wiernych na uroczystości i święta kościelne.

5. Pełna zaangażowania służba Bogu, Kościołowi, wspólnocie parafialnej i bliźnim.

6. Wzajemne dobre oddziaływanie.

 

Udział wspólnoty lektorów w organizowaniu uroczystości, spotkań i imprez


1.

ŚWIĘTO PATRONALNE - opracowanie programu uroczystości oraz przygotowanie modlitw (dziękczynnych, błagalnych), modlitwy wiernych w latach: 2000 (07.05.), 2001 (06.05), 2003 (04.05.) oraz pomoc w organizowaniu uroczystości w latach następnych (do 2008 roku).

2.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE - organizowanie uroczystości jubileuszowach i prace przygotowawcze:

 

- „25 lecie kapłaństwa ks. Kazimierza Sękali" (05.06.2005, koncepcja/program –

J. Gromada);

 

- „10 lecie pracy duszpasterskiej ks. K. Sękali w PMK Kiel (26.10.2008,

J. Gromada, S. Hertz, G. Wilke).

3.

BOŻE CIAŁO - od 1999 r. udział w programie uroczystości opracowanym dla wszystkich kościołów katolickich w Kilonii: przygotowanie modlitwy wiernych w języku polskim i niemieckim (zgodnie z wyznaczonym tematem), wyznaczenie delegacji z naszej wspólnoty, składanie "daru ołtarza" (upieczony chleb).

4.

Przygotowanie i wygłaszanie okolicznościowych powitan, podziękowań ( w języku niemieckim i polskim) podczas wizyt hierarchów polskiego i niemieckiego Kościoła, ksieży rekolekcjonistów (A. Keller, A. Edel, J. Sakowicz, M. Schralibbe, E. Martinez, A. Bernagiewicz, G. Wilke, E. Suchocka, J. Gromada).

5.

Przgotowywanie modlitwy wiernych na uroczystości kościelne i święta oraz na wspólne z parafią niemiecką  Msze święte w drugi dzień Bożego Narodzenia, Nowy Rok i drugi dzień Zmartwychwstania).

6.

Liczny udział lektorów w nabożeństwach w Wielkim Tygodniu: czytanie Słowa Bożego (np. 5 czytań + psalmy w Wielka Sobotę).

7.

Podczas Kieler Woche (2000, 2001) - udział lektorów w pełnym zabezpieczeniu dyżurów na stanowisku informacyjnym kościołów katolickich w Kilonii.

8.

Spotkania "Opłatkowe" (dla całej wspólnoty parafialnej) - organizacja spotkania w latach 2000 (21.01.), 2001 (19.01.), 2002 (11.01.) oraz pomoc w przygotowywaniach w latach następnych.

9.

Organizacja uroczystości poświęcenia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (16.03.2003 - J. Gromada)

10.

Organizowanie dla wspólnoty parafialnej:

 

-zabaw andrzejkowych (24.11.2000, 30.11.2001),

 

-zabaw karnawałowych (23.02.2001, 08.02.32002)

 

oraz udział w przygotowaniach i pracach pomocniczych w latach następnych.

11.

Udział w „Groschenkirmes" - imprezie charytatywnej organizowanej przez parafię St. Heinrich:

 

- stanowisko „zajęcia/animacja z dziećmi" (E. Suchocka)

 

- stanowisko "polskie potrawy" (1999-2002 - odp. J. Gromada, 2003-2008 - odp. M. Mikulska)

 

Opracowanie: Jadwiga Rodziewicz-Gromada

Kiel, 30.11.2008