Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Grupa Różańcowa


Wspólnota Różańcowa - Kiel


Wspólne odmawianie różańca w Kiel, w każdą środe o 18:00 i w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9:00.
Zmiana Tajemnic Różańca - w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.30
.


Przemyślenia na temat modlitwy różańcowej

 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚW.
Matka Boża prosiła kilkakrotnie o Różaniec w Lourdes, w Fatimie i w innych miejscach.
100 lat temu w Fatimie w każdym z sześciu objawień Matka Boża prosiła: ”Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali różaniec”.
Skoro Maryja prosi o modlitwę, jako jej dzieci powinniśmy być Jej posłuszni.

Św. Jan Paweł II tak nauczał:
„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma. Przeżywamy je tak jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw”.

Odmawiać Różaniec – to kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.
Odmawiając Różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii.
Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy odmawiana jest wspólnie.
Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła, z Corona wirusem.
Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Zachęcamy nowe osoby do wstępowania do Żywego Różańca.

I.L.Intencje modlitewne Ojca Świętego

2020

Lipiec

  • Intencja powszechna — Nasze rodziny

Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

Sierpień

  • Intencja powszechna — Świat ludzi morza

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i ich rodziny.

Wrzesień

  • Intencja powszechna — Szanowanie zasobów planety

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Październik

  • Intencja ewangelizacyjna — Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Listopad

  • Intencja powszechna — Sztuczna inteligencja

Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

Grudzień

  • Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

 


 

Wspólnota Różańcowa

Z życia Wspólnoty Różańcowej


W niedzielę, 9 czerwca 2013 r., odbyło się spotkanie wspólnoty różańcowej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Sękala – założyciel i długoletni przewodnik duchowy Żywego Różańca w naszej parafii – gorąco zachęcał zebranych na spotkaniu członków wspólnoty do bogatej i pełnej ewangelicznej treści modlitwy różańcowej oraz do apostolskiego zaangażowania się w życie Kościoła. Ksiądz proboszcz mówił też o celach, zadaniach i formach religijnych zawartych w przedstawionym „Ceremoniale Żywego Różańca”.

Jako patrona kilońskiej wspólnoty różańcowej przyjęliśmy bł. Jana Pawła II, zachęceni do tego jego przykładem rozszerzania czci Maryi oraz niezwykłego umiłowania modlitwy różańcowej. Pragniemy, aby także i dla nas, modlitwa ta stała się źródłem duchowej inspiracji i odnowy.

Parafianie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do kilońskiej wspólnoty różańcowej będą wpisywani – zgodnie z Ceremoniałem Żywego Różańca – do księgi parafialnej.

Zapisy i zgłoszenia prosimy kierować na adres parafii Polskiej Misji Katolickiej w Kiel. Adres: patrz Kontakt.

J.G.