Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Intencje Papieskie na rok 2019

INTENCJE PAPIESKIE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2019/2020

Czerwiec 2019
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

Lipiec
Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

Sierpień
Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji»

Wrzesień
Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Październik
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

Styczeń 2020 - Promocja pokoju w świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz  ludzie dobrej woli umacniali  pokój i sprawiedliwość w świecie.

 

Grupa Różańcowa

Wspólnota Różańcowa - Kiel


Wspólne odmawianie różańca w Kiel, w każdą środe o 18:00 i w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9:00.
Zmiana Tajemnic Różańca - w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.30

 

Żywy Różaniec – żywa wspólnota Kościoła

W niedzielę, 9 czerwca 2013 r., odbyło się spotkanie wspólnoty różańcowej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Sękala – założyciel i długoletni przewodnik duchowy Żywego Różańca w naszej parafii – gorąco zachęcał zebranych na spotkaniu członków wspólnoty do bogatej i pełnej ewangelicznej treści modlitwy różańcowej oraz do apostolskiego zaangażowania się w życie Kościoła. Ksiądz proboszcz mówił też o celach, zadaniach i formach religijnych zawartych w przedstawionym „Ceremoniale Żywego Różańca”.

Jako patrona kilońskiej wspólnoty różańcowej przyjęliśmy bł. Jana Pawła II, zachęceni do tego jego przykładem rozszerzania czci Maryi oraz niezwykłego umiłowania modlitwy różańcowej. Pragniemy, aby także i dla nas, modlitwa ta stała się źródłem duchowej inspiracji i odnowy.

Parafianie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do kilońskiej wspólnoty różańcowej będą wpisywani – zgodnie z Ceremoniałem Żywego Różańca – do księgi parafialnej.

Zapisy i zgłoszenia prosimy kierować do ks. proboszcza Kazimierza Sękali i pani Ewy Suchockiej.

J.G.