Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje dotyczące obecności i uczestnictwa w nabożeństwach i Mszy św.

 


 

Informacje dotyczące obecności i uczestnictwa w nabożeństwach i Mszy św.

.
Informacja: 12.12.2021 
aktualne zasady w zakładce dla danych miejscowości:
Kiel, Flensburg, Schleswig, HusumInformacja: 07.05.2020
Dotyczy kościołów, w których odprawiana jest Msza św. w języku polskim: Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum. Karty zgłoszenia uczestnictwa we Mszy św. dostępne - w części: więcej.

Formularz zgłoszeniowy można również otrzymać i wypełnić przy wejściu do kościoła. Po oddaniu wypełnionego zgłoszenia wchodzący do kościoła otrzymuje numer wyznaczonego miejsca. W kościele - St. Heinrich - Kiel są wyznaczone miejsca dla 40 osób. Na czas obecny tylu wiernych może uczestniczyć w Mszy św. w kościele - St. Heinrich, Kiel. Dziękujemy za zrozumienie. Dla Wspólnoty w Schleswig, w Husum, w Flensburgu dokładniejsze informacje znajdują się pod nazwą miejscowości. Wszelkie sprawy życia ludzi oddajmy Jezusowi, Jezu ufam Tobie.


Uwagi na podstawie zaleceń Urzędów Schleswig-Holstein i Archidiecezji Hamburskiej.

(W poszczególnych kościołach mogą być pewne różnice związane ze specyfiką miejsca. Jeżeli tak będzie, podczas ogłoszeń przed Mszą św. podane zostaną dodatkowe informacje.)

 1. Ilość miejsc w kosciele jest ograniczona – 10 metrów kwadratowych na jedną osobę. Osoby starsze proszone sa by pozostać w domu uczestnicząc w Mszy św. przez dostępne przekazy.
 2. Osoby, które mają symptomy choroby nie mogą uczestniczyć w spotkaniu wspólnotowym w kościele.
 3. Należy wypełnić kartę podając imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Należy pozostawić w wskazanym miejscu. Formularze będą przechowywane przez pewien czas (4 tygodnie). Mają służyć na wypadek zachorowań. Zasada o ochronie danych osobowych jest zachowana.(Karty zgłoszeniowe dostępne na tej stronie "Karty zgłoszenia" nie są rezerwacją a udogodnieniem do wypełnienia w domu.) Karty do wypełniena będą dostępne przy wejściu do kościoła.
 4. Wejście do kościoła jest określone i naznaczone podobnie i miejsce w kościele jest naznaczone numerem. W kościele nie może przebywać więcej osób jak to jest określone (St. Heinrich 40 osób). Dla rodzin jest „rodzinna ławka”.
 5. Osoby od wejścia do wyjścia z kościoła zobowiązane są nosić maskę zasłaniającą usta i nos. Komunia Święta udzielana jest na dłoń. Po przyjęciu na dłoń odchodzimy od udzielającego Komunię św. na bok (według wskazań) odsłaniamy na krótko maskę, by przyjąć Komunię Świętą.
 6. Przyjęcie Komunii Świętej: przemieszczanie się według nakreślonego kierunku. Słowa „Ciało Chrystusa” i odpowiedź „Amen” wypowiadane są przed rozdzielaniem Komunii Świętej. Nie ma dialogu przy osobistym przyjmowaniu Komunii Świętej. Udzielający Komunii mają założone bawełniane rękawiczki. Wszystkie liturgiczne naczynia są dezynfekowane.
 7. Z powodu zagrożenia infekcją podczas Mszy św. nie ma wspólnego śpiewu.
 8. Przemieszczanie się w kościele tylko według naznaczonych wskazówek (kierunek przemieszczania się) zachowując odległość 1,5 m od osoby.
 9. Nie można wejść do Zakrystii. Tylko służba liturgiczna może przebywać w Zakrystii.
 10. Przy opuszczeniu kościoła zachowaj odstęp od kolejnej osoby.
 11. Kolekta możliwa przy wyjściu w przygotowanym koszyczku. Również konieczność zachowania odstępu między osobami.
 12. Podane zalecenia są systematycznie korygowane według otrzymywanych zaleceń od urzędów państwowych i kościelnych. Proszę informowować się o podejmowanych zmianach.
Linki: