Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Sakrament Bierzmowania dla Młodzieży

W sobotę, 24. czerwca podczas Mszy św. o godz. 15.30, Ks. Biskup Łukasz Buzun z diecezji kaliskiej udzieli Sakramentu Bierzmowania dla Młodzieży. Uroczystość będzie w kościele św. Henryka, Feldstr. 172 w Kilonii (Kiel). Zapraszamy Wspólnotę Parafialną na modlitwę.


Zesłanie Ducha Świętego

Mowa pożegnalna Jezusa

 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J14,25-26).

Duch Święty uzdalnia do poznania prawdy Jezusa.

Duch Święty uczy rozumieć co Jezus powiedział.


Requiem - Msza św. w intencji zmarłego ks. kanonika Leo Sunderdiek

.
W intencji zmarłego ks. kanonika Leo Sunderdieka w języku polskim będzie Msza św. w środę - 10.05.2023 - o godz. 18.30. Na wspólną modlitwę zapraszamy do kościoła św. Henryka, Feldstr. 172, 24105 Kiel.
.
Więcej…

Wielkanoc 2023


W Wielkanoc głoszona jest radosna Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Radosne Alleluja rozbrzmiewa do dziś.

"Niebo i ziemia radują się z Twojego Zmartwychwstania, Chryste".

Otwórzmy nasze serca aby zmartwychwstały Jezus mógł wnieść nadzieję, pokój, miłość i wszelkie dobro do naszego życia.

.                                                                                                   Polska Misja Katolicka, Kiel


Wielki Tydzień

 

Niedziela Palmowa – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

02.04.2023 – 09.04.2023

 

Wielki Tydzień prowadzi nas na spotkanie z Jezusem w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia. Rozpoczyna się w drodze do Jerozolimy. W miejscowości Betfage Jezus posyła uczniów, by przyprowadzili do niego źrebię na którym w uroczystym pochodzie przybywa do Jerozolimy (por. Mt 21,1-11).

Plan nabożeństw i Mszy św. w języku polskim w zakładce danej miejscowości.

Rozważania i modlitwy w zakładce Wielki Tydzień. Modlitwa w Rodzinie.

Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.