Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Testament duchowy Benedykta XVI

Papież senior Benedykt XVI napisał swój duchowy testament 29 sierpnia 2006 roku. Przebija z niego wielkie dziękczynienie w stosunku do samego Boga, rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego Kościoła. Benedykt XVI prosi o modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego grzechów i niedoskonałości, przyjął go do wiecznego mieszkania.

Więcej…

Modlitwa w intencji zmarłego papieża Benedykta XVI
Modlitwa w ostatnim dniu roku 2022

W ostatnim dniu roku 2022 modlimy się za wszelkie dary otrzymane od Boga i dziękujemy za Bożą opiekę.
.
Naszą modlitwą obejmujemy zmarłego dziś (31.12.2022) papieża Benedykta XVI.
Zapraszamy na Mszę św. w kościele St. Heinrich, Feldstr. 172, 24105 Kiel o godz. 15.00.


Święta Bożego Narodzenia

I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,10-11).

Życzenia Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2023 Roku. Niech Dobra Nowina o Bożym Narodzeniu wypełni serca i myśli by z radością i miłością przyjąć nowe wydarzenia którymi obdarza i obdarzy nas Dobry Bóg w Nowym 2023 Roku.

Ksiądz Proboszcz z Wspólnotą Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.


Adwent

 

(…) Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upamiętnia wydarzenie Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś otwiera się na jego ostateczne wypełnienie. I właśnie tą podwójną perspektywą żyje czas Adwentu, spoglądając zarówno na pierwsze przybycie Syna Bożego, gdy narodził się z Maryi Panny, jak i na Jego powrót w chwale, gdy przybędzie, aby „sądzić żywych i umarłych”, jak mówimy w Credo.

Przed modlitwą Anioł Pański, Benedykt XVI, Adwent 2010


Listopad - modlitwa w intencji zmarłych
Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Dlaczego podczas modlitwy pomaga odwoływanie się do świętych? (KKK 497)

 

Święci to ludzie rozpaleni ogniem Ducha Świętego. Podtrzymują ten Boży ogień w Kościele. Święci już w czasie swojego ziemskiego życia byli ludźmi żarliwej, wytrwałej modlitwy. W ich bliskości modli się łatwo. My nigdy nie adorujemy świętych, lecz powinniśmy przyzywać ich w niebie, aby wstawiali się przed tronem Boga za nami.

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.