Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


Modlitwa Różańcowa

 

Różaniec to modlitwa podczas której jesteśmy razem z Jezusem i z Maryją w poszczególnych wydarzeniach z Ich życia.

Powtarzając modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu przedstawiajmy Bogu intencje związane z wydarzeniami z naszego życia i z wydarzeniami świata. To będzie dobre dzieło, którego owoce pozostaną w sercu odmawiających jak i będą miały widzialny albo ukryty - duchowy, piękny skutek w rzeczywistości całego świata.

Więcej…


Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej - patronki naszej Wspólnoty

Polskiej Misji Katolickiej w Kiel

 

Dnia 26. sierpnia i 28. sierpnia 2022 roku zapraszamy na modlitwę w kościele w Kiel i w Flensburgu. Dokładne teminy i adres kościoła podany jest w zakładce: Kiel i Flensburg.


Przygotowanie do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2022/2023


W roku szklonym 2022/23, tak jak w latach poprzednich, w Polskiej Misji Katolickiej w Kiel będzie przygotowanie Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
W ramach przygotowania prowadzone będą zajęcia z religii i języka polskiego. Zgłoszenia dzieci z klasy trzeciej roku szkolnym 2022/2023, prosimy kierować (w terminie: do 15.08.2022) na adres Polskiej Misji Katolickiej w Kiel.
Formularz zgłoszenia jako plik pdf oraz plik doc .


Maj - Miesiąc modlitwy z Maryją, Matką Jezusa

 

Pieśnią wesela witamy,

O Maryo, miesiąc Twój!

My Ci z serca cześć składamy,

Ty nam otwórz łaski zdrój.

Więcej…


Życzenia - Wielkanoc 2022

 

Z modlitwą w czasie Wielkiego Postu i w dniach Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy mocnej wiary w obecność Jezusa Zmartwychwstałego w codziennym życiu.

 

Poznajmy Jezusa Zmartwychwstałego w drodze naszego życia tak jak uczniowie w drodze do Emaus, którzy mówili: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? Wzajemnie obdarzajmy się radością uczniów z drogi do Emaus: Pan rzeczywiście zmartwychwstał (por. Łk 24, 13-35).

Duszpasterz z Wspólnotą Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.