Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. Od chwili ogłoszenia o śmierci św. Papieża rozpoczęła się wielka wspólna modlitwa w kościołach, kaplicach, rodzinach. I w naszej Wspólnocie (Kiel) w godzinach nocnych uczestniczyliśmy w Mszy św. dołączając do głosu modlitwy całego świata. Ludzie gromadzili się na wspólną modlitwę.

Dziś w obliczu istniejącej sytuacji pandemii nie możemy spotkać się na wspólnej modlitwie, ale o godz. 21.37, w godzinę śmierci św. Jana Pawła II, podejmijmy modlitwę w miejscu naszego przebywania by za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prosić Dobrego Boga o ustanie pandemii o błogosławieństwo dla chorych o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy troszczą się o chorych o miłosierdzie dla nas i całego świata.


Podejmijmy wezwanie do modlitwy w danej chwili, które przekazał Papież Franciszek w czasie środowej audiencji generalnej. Papież zachęcał do zawierzenia siebie i innych wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. Podejmijmy wezwanie do modlitwy w obecnych czasach zagrożenia, które skierował do nas ks. kard. Stanisław Dziwisz, podejmijmy proponowaną modlitwę.


Więcej…


Droga Krzyżowa


Droga Krzyżowa

 

W piątek 27.03.2020 rozważajmy Drogę Krzyżową Jezusa z św. Janem Pawłem II słowami zapisanymi prze kard. J. Ratzingera. Niech to rozważanie prowadzi nas do Ewangelii z 5 Niedzieli Wielkiego Postu o wskrzeszeniu Łazarza. Przypomnieć możemy sobie słowa Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”.

 

 

 

Więcej…Uroczystość Zwiastowania Pańskiego


Zwiastowanie

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (środa 25. marca) w kościele katolickim obchodzimy Dzień Świętości Życia. W obecnym 2020 roku, w czasie Wielkiego Postu i wydarzeń w świecie możemy szczególnie doświadczyć jak piękny jest dar życia o który człowiek ma dbać i szanować jego świętość.

 

W naszej Wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej - Kiel, duchowo łączmy się podczas modlitwy różańcowej o godz. 18.00 w intencji o szacunek dla życia i w intencji chorych i wszelkich służb pracujących dla dobra człowieka oraz opanowanie sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. O godz. 18.30 Msza św.. Łączmy się z Ofiarą Jezusa wypraszając u Boga miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

 

 

Więcej…


W naszej Wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej - Kiel,

 

niech każda i każdy z nas w miarę możliwości czasowych i w miare duchowej dyspozycji podejmie modlitwę zaplanowaną na czas Wielkiego Postu w naszej parafii. Łączmy się z Cierpiącym i Wyzwalającym nas z grzechu Jezusem, łączmy się wspierając siebie nawzajem w trudnym czasie wydarzeń, dla dobra naszego i całego świata.

 

 

 

Terminy Mszy św. i wszelkich nabożeństw podejmijmy w swoim miejscu przebywania. O danej godzinie łączmy się w modlitwie. Również intencje Mszy sw. podejmowane są według wcześniejszych ustaleń. Niech Dobry Bóg Błogosławi Światu i chroni od wszelkiego nieszczęścia.

 

 

Plany Mszy w okresie Wielkiego Postu:

 

 

Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia

 


 

Droga Krzyżowa

 

Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia

W modlitwie i rozważaniach Męki naszego Pana Jezusa łączmy się wypraszając Miłosiernego Pana łaski dla nas i dla całego świata. Prośmy w intencji chorych i w intencji pracujących, poświęcających się dla chorych o potrzebne łaski.

Niech rozważanie Drogi Krzyżowej przygotowanej przez ks. kard. Karola Wojtyłę (Papieża Jana Pawła II) prowadzi nas w Tajemnicę cierpienia i śmierci Jezusa.

 

 

 

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.