Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel


 

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

 

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest szczególną chwilą, w której możemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za dar życia i posługę wobec świata i Kościoła świętego Papieża. Pomimo epidemii, która ogranicza możliwości spotkań i wspólnego przebywania, w wielu miejscach świata podejmowane jest wspomnienie o Janie Pawle II. Pamięć o świętym Pasterzu wyrażana jest na różne sposoby. Podejmowane są liczne dzieła miłosierdzia. Zachęcamy siebie nawzajem do modlitwy dziękczynnej i modlitwy z wstawiennictwem świętego o potrzebne nam i światu Boże łaski. Przygotowywane są różne wydarzenia artystyczne, kulturalne upamiętniające życie Jana Pawła II.


Więcej…

 


 

Informacje dotyczące obecności i uczestnictwa w nabożeństwach i Mszy św.

.
Informacja: 12.12.2021 
aktualne zasady w zakładce dla danych miejscowości:
Kiel, Flensburg, Schleswig, HusumInformacja: 07.05.2020
Dotyczy kościołów, w których odprawiana jest Msza św. w języku polskim: Kiel, Flensburg, Schleswig, Husum. Karty zgłoszenia uczestnictwa we Mszy św. dostępne - w części: więcej.

Formularz zgłoszeniowy można również otrzymać i wypełnić przy wejściu do kościoła. Po oddaniu wypełnionego zgłoszenia wchodzący do kościoła otrzymuje numer wyznaczonego miejsca. W kościele - St. Heinrich - Kiel są wyznaczone miejsca dla 40 osób. Na czas obecny tylu wiernych może uczestniczyć w Mszy św. w kościele - St. Heinrich, Kiel. Dziękujemy za zrozumienie. Dla Wspólnoty w Schleswig, w Husum, w Flensburgu dokładniejsze informacje znajdują się pod nazwą miejscowości. Wszelkie sprawy życia ludzi oddajmy Jezusowi, Jezu ufam Tobie.


Więcej…


 

Informacja o Mszy św. w kościele

 

Informacja: 06.05.2020

 

W związku z epidemią podjęte dotychczas zasady kontaktów społecznych zostają złagodzone, ale dalej obowiązuje konieczność przestrzegania ustalonych i przekazywanych zasad życia społecznego. Słyszymy i czytamy o możliwościach podejmowania kolejnych relacji społecznych. Dotyczy to również wspólnot religijnych. W najbliższym czasie (informacja z 06.05.2020) będzie możliwość podjęcia wspólnych modlitw w kościele. Dotyczy to również Wspólnot naszej Misji w tych miejscowościach, w których podejmowane są modlitwa i Msza św. w języku polskim.

 

Więcej…


Maj

Z Maryją, Matką Jezusa poznajemy Boże Miłosierdzie

 

W maju szczególnie poprzez modlitwy, nabożeństwa wyrażamy nasze pragnienia by poznać Maryję, Matkę Jezusa. Poznanie Matki Jezusa zbliża do wyraźniejszego poznania Jej syna, naszego Odkupiciela. Maryja jest dla wielu chrześcijan nauczycielką zawierzenia Bogu. Wydarzenie zwiastowania Maryi może być przykładem umiejętności słuchania Boga, rozumienia słów Boga i zaufania Bogu. Maryja usłyszała tak wiele niezwykłych słów od zwiastującego anioła. Zapowiedzi o przyjściu Syna Bożego nie należały do porządku tego świata. Nie dziwi więc pytanie Maryi: jakże to się stanie? W tych słowach Maryja wyraża zaniepokojenie, zdziwienie. Jest onieśmielona bliskością Boga, który przychodzi do Jej życia. Jej macierzyństwo wnosi w świat nowy wymiar obecności Boga: Syn Boży staje się człowiekiem. Papież Benedykt XVI pisze, że „Maryja (…) ukazuje się jako żywy namiot Boga, w którym chce On na nowy sposób zamieszkać pośród ludzi”. Wypowiedziane przez Maryję „tak” w wydarzeniu Zwiastowania ubogaca i określa drogę nie tylko Jej życia, ale i całej ludzkości.

Więcej…List Papieża Franciszka na maj 2020 r.


Drodzy bracia i siostry,


Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.


Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.