Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polska Misja Katolicka Kiel
Wielka Sobota - modlitwa rodzinna przy stole wielkanocnymW Wielką Sobotę przynosiliśmy do swoich kościołów pokarmy w specjalnie przygotowanym świątecznym koszyku, które po poświęceniu spożywaliśmy w Wielkanocnym czasie.


W 2020 roku, w czasie epidemii w świecie, ten bardzo szanowany zwyczaj „święconki” przeżywać będziemy inaczej – w domowym kościele. Ale w duchu modlitewnym spotkajmy się, duchowo, z całą Wspólnotą naszych Rodzin. Przy wielkanocnym stole niech nie zabraknie radości Zmartwychwstania Pana.


Zanim zasiądziemy do świątecznego stołu i będziemy się dzielić życzliwością, podejmijmy w Rodzinach modlitwę poświęcenia pokarmów.

 

Więcej…Wielki Tydzień inaczej niż w latach poprzednich


Triduum Paschalne


pustynia

W refleksji nad Ewangelią liturgicznych czytań pierwszych dni Wielkiego Tygodnia przekazałem obraz o miłości Jezusa wobec Apostołów. Nie miała ona względu na osoby. Miłość Jezusa wobec uczniów była niezależna od postawy uczniów.

Triduum Paschalne w 2020 roku przeżywamy wraz z cierpiącym światem. Liturgia w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, modlitwy Wielkiej Soboty z Liturgią Zmartwychwstania Jezusa, sprawowana będzie bez udziału wiernych. Puste świątynie, bez wiernych nie muszą być jednak znakiem opuszczenia, pustki. Puste świątynie mogą być zapełnione duchem modlitwy, gdy każdy z nas ze swojej świątyni, każdej znanej świątyni, czerpał będzie siły od Ukrzyżowanego Jezusa. Także Jezus, w naszych świątyniach nie będzie samotny. Nasze serca i myśli mogą być z Jezusem w pustej a jednak duchowo pełnej świątyni. Krzyż z naszych świątyń niech będzie dla nas amboną z którego od Jezusa płyną słowa miłości i pocieszenia. Gdy tak otworzymy nasze serca dla Jezusa, odczujemy, że my też nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy opuszczeni przez Boga. Tej świadomości, tej prawdy, potrzeba nam szczególnie w tym trudnym, dla nas i dla wszystkich ludzi czasie. Niech modlitwa w naszych Rodzinach utrwali w nas prawdę o domowym Kościele, który jest cząstką Wspólnoty Kościoła.

Życzę wielu chwil patrzenia na Krzyż Jezusa. Z spojrzenia na Krzyż niech rodzi się umiejętność modlitwy za cierpiący świat. „Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.

ks. Kazimierz


Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota
Wielki Tydzień inaczej niż w latach poprzednichWielki Tydzień w roku 2020 przeżywamy spotykając, po raz kolejny w czasie Świętego Tygodnia, Jezusa. Dzisiaj wielu z nas, z powodu pandemii przeżywa trudne chwile niepokoju. Nadziei szukamy u Jezusa. Niech na drodze spotkań z Jezusem wspomaga nas Matka Boża, która dla naszej Wspólnoty PMK – Kiel, jest Patronką. Prośmy, słuchając Jej głosu w intencjach wszystkich ludzi, w intencjach całego świata. Prośmy Boga o wszelkie łaski z wstawiennictwem św. Jana Pawła II, którego Pan Bóg dał Kościołowi. Święty Papież był przykładem wędrówki w kierunku wskazywanym przez Boga. Przeżywajmy trudne chwile pandemii z Jezusem. On nas umacnia. On wzmacnia naszą wiarę i obdarza nas nadzieją. Niech Dobry Bóg błogosławi nas i wszystkich ludzi Miłością, która wszystko przetrzyma, która nie ustaje.

Z nadzieją, umocnieni łaską odkupienia wchodzimy w tajemnicę samotności Jezusa, w tajemnicę Jego cierpienia, a ostatecznie w tajemnicę zmartwychwstania Jezusa. Jak droga na pustyni Negew (na zdjęciu) prowadzi ku życiu tak droga z Jezusem przez trud i cierpienie wiedzie ku zmartwychwstaniu.

Tam, gdzie jesteśmy, w duchu Wspólnoty podejmujmy modlitwę, by na ten szczególny sposób w samotności, a jednak w duchowej łączności z innymi, budować Wspólnotę Wiary. Jezusa nieustannie prośmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa

Wielki Poniedziałek

Wielki Wtorek

Wielka Środa

15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. Od chwili ogłoszenia o śmierci św. Papieża rozpoczęła się wielka wspólna modlitwa w kościołach, kaplicach, rodzinach. I w naszej Wspólnocie (Kiel) w godzinach nocnych uczestniczyliśmy w Mszy św. dołączając do głosu modlitwy całego świata. Ludzie gromadzili się na wspólną modlitwę.

Dziś w obliczu istniejącej sytuacji pandemii nie możemy spotkać się na wspólnej modlitwie, ale o godz. 21.37, w godzinę śmierci św. Jana Pawła II, podejmijmy modlitwę w miejscu naszego przebywania by za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prosić Dobrego Boga o ustanie pandemii o błogosławieństwo dla chorych o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy troszczą się o chorych o miłosierdzie dla nas i całego świata.


Podejmijmy wezwanie do modlitwy w danej chwili, które przekazał Papież Franciszek w czasie środowej audiencji generalnej. Papież zachęcał do zawierzenia siebie i innych wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. Podejmijmy wezwanie do modlitwy w obecnych czasach zagrożenia, które skierował do nas ks. kard. Stanisław Dziwisz, podejmijmy proponowaną modlitwę.


Więcej…


Droga Krzyżowa


Droga Krzyżowa

 

W piątek 27.03.2020 rozważajmy Drogę Krzyżową Jezusa z św. Janem Pawłem II słowami zapisanymi prze kard. J. Ratzingera. Niech to rozważanie prowadzi nas do Ewangelii z 5 Niedzieli Wielkiego Postu o wskrzeszeniu Łazarza. Przypomnieć możemy sobie słowa Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”.

 

 

 

Więcej…
Polska Misja Katolicka w Niemczech troszczy się o utrzymanie wiary w Boga i otacza opieką religijnąMatka Boska Częstochowska, duchową wszystkich,
którzy odczuwają potrzebę modlitwy i potrzebę przebywania z Bogiem. Pomaga, by każdy kto tego pragnie miał możliwość przeżywania Tajemnic Wiary według słów Jezusa i według Tradycji Kościoła.

 

 

 

W zakresie duszpasterskiej posługi Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii udzielane są Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, Sakrament Namaszczenia Chorych, Pokuta oraz sprawowane są nabożeństwa i parafialne spotkania, które mogą pomóc w rozumieniu i poznaniu obecności Boga w świecie. Opieka duszpasterska naszej parafii podejmowana jest dla mieszkańców Kilonii, Schleswig, Husum, Flensburga i okolicznych miejscowości. Msza święta w języku polskim sprawowana jest w Kilonii, w Flensburgu,             w Szleswiku i w Husum.