Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Modlitwa Różańcowa


Modlitwa Różańcowa

 

Różaniec to modlitwa podczas której jesteśmy razem z Jezusem i z Maryją w poszczególnych wydarzeniach z Ich życia.

Powtarzając modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu przedstawiajmy Bogu intencje związane z wydarzeniami z naszego życia i z wydarzeniami świata. To będzie dobre dzieło, którego owoce pozostaną w sercu odmawiających jak i będą miały widzialny albo ukryty - duchowy, piękny skutek w rzeczywistości całego świata.

 

Oto poszczególne części i zawarte tajemnice życia Jezusa i Maryi:

 

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.

5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

W jakie dni rozważamy dane tajemnice?

Św. Jan Paweł II (16 października 2002) w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae określił następujący porządek odmawiania tajemnic różańcowych:

 

Poniedziałek – tajemnice radosne

Wtorek – tajemnice bolesne

Środa – tajemnice chwalebne

Czwartek – tajemnice światła

Piątek – tajemnice bolesne

Sobota – tajemnice radosne

Niedziela – tajemnice chwalebne

 

Podany przez papieża porządek modlitwy różańcowej w poszczególne dni tygodnia to propozycja do podjęcia. Poszczególne części różańca do rozważania można podejmować według przeżywanych wydarzeń osobistych lub według sytuacji w rodzinie, w społeczności itp. Wybieramy takie tajemnice różańca, by wyraźniej w danym momencie życia łączyć wszelkie sprawy z życiem Jezusa i Jego Matki.


Jakie modlitwy odmawiamy na różańcu?

Po paciorkach różańca prowadzą nas modlitwy: Wierzę w Boga …, Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Chwała Ojcu … , O mój Jezu … , Pod Twoją obronę …, w intencjach Ojca Świętego i w intencjach osobistych.

 

Zapraszamy do pięknej wędrówki z Jezusem i Maryją podczas modlitwy różańcowej a tych, którzy są mniej zaciekawieni tą modlitwą do poznania jak wielką wartością w drodze naszego życia jest różaniec.

 

ks. K.S.