Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego


Duch Święty prowadzi chrześcijan na drodze wiary. Tak jest od chwili zesłania Ducha Świętego na Apostołów. On nauczył Apostołów całej prawdy, którą Chrystus przekazywał uczniom. Duch Święty nie przekazywał nowych prawd, ale brał z prawd głoszonych przez Jezusa i na nowo … dawał Apostołom. Możemy się zadziwić, przecież Apostołowie byli z Jezusem. Słuchali, widzieli co czynił. Wielokrotnie po rozejściu się ludzi zadawali Jezusowi pytania. Chcieli wiedzieć więcej i wyraźniej. Widzieli zachowanie Jezusa wobec ludzi bogatych, biednych, chorych, osamotnionych, odtrąconych przez innych. Byli z Nim u zaproszonych rodzin. Tak długo z Nim byli. Przecież, znali Jezusa. Wszystko było jasne.A jednak … , dla uczniów za mało było przebywania z Jezusem, by poznać wielkość i bogactwo głoszonej przez Jezusa nauki Bożej. Widzieli Jezusa takiego jakiego spotykali, a nie widzieli Jezusa takiego jakim jest. Brakowało im czegoś co uzdolniłoby ich by widzieli Jezusa w pełni prawdy, takim jakim jest. Przypomnijmy słowa Jezusa: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem (J 14,25-26). Zstąpienie Ducha Świętego i Jego obecność uzdolniła Apostołów do więzi z Jezusem ale już w zupełnie innym, nowym wymiarze. Wyraźnie widać to w wydarzeniach opisanych w Dziejach Apostolskich.

W dzień Pięćdziesiątnicy św. Piotr i inni uczniowie Jezusa głosili nauki nie Jezusa, nie o Jezusie, ale głosili nauki Jego mocą, z Nim. Tak spełniły się słowa Jezusa: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15,26).

 

Apostołowie potrzebowali Ducha Świętego i my także potrzebujemy Jego siły, obecności, mądrości. Bez Ducha Świętego nie potrafimy powiedzieć Panem jest Jezus. Dzięki Duchowi Świętemu poznajemy Pana i wierzymy w Jezusa, wiarą nowego człowieka narodzonego w Duchu Świętym.

K.S.