Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wielki Post


W Wielkim Poście z Jezusem

 

W Wielkim Poście Jezus zabiera nas, tak jak kiedyś zabrał swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, na górę Przemienienia. Było to niedługo przed męką i śmiercią Jezusa. Czy była to chwila umocnienia wiary uczniów?

 

 

Na podstawie fragmentu Ewangelii według św. Marka (Mk 9, 2-10) Michał (5 lat), Karol i Wiktor wykonali obrazek: Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Wykonane przez Dzieci obrazki zostały przesłane przez ich Rodziców na adres naszej Misji z możliwością umieszczenia na stronie internetowej naszej parafii. Bardzo dziękuję za rodzinne rozważanie Ewangelii.

 

Ewangelia z 2 Niedzieli Wielkiego Postu, rok B

(Mk 9, 2-10)

Pielgrzymują na ziemi uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

 

Oto słowo Pańskie.

Góra Przemienienia

Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor, wykonał - Michał (5 lat)