Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

List proboszcza parafii św. Franciszka do parfian

Informacje o niezbędnych regulacjach obowiązujących od 4. niedzieli Adwentu
do uchylenia aktualnego dekretu generalnego w związku z pandemią Covid-19


(List do parafii św. Franciszka w Kilonii - tłumaczenie z języka niemieckiego)

 

Drodzy Siostry i Bracia w parafii św. Franciszka z Asyżu,

Z pewnością słyszeliście już o nowych ograniczeniach, które obowiązują od dzisiaj (t.j. środa 16 grudnia 2020 r.) na terenie kościołów w Szlezwiku-Holsztynie:

 

 

·w salach, w których odbywają się nabożeństwa, może przebywać maksymalnie 50 osób,

·maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w nabożeństwach na wolnym powietrzu,

·istnieje wymóg noszenia maseczki ochronnej,

·śpiew wiernych jest surowo wzbroniony (wewnątrz i na zewnątrz),

·wymagana jest wcześniejsze zameldowanie tzn. rejestracja (patrz poniżej),

·przekazywanie pisemne danych kontaktowych jest nadal obowiązkowa,

·zachowanie odstępu 1,5 metra jest zawsze obowiązujące.

 

 

Rząd landu wychodzi więc poza środki uzgodnione przez Kanclerz Niemiec z premierami landów federalnych. Minister zdrowia naszego landu początkowo planował jeszcze ostrzejsze przepisy (25/50).

 

Z pewnością zauważyliście już reakcje na te zaostrzone środki ostrożności. Otrzymuję przez telefon oraz e-mail wiele sprzecznych opinii: „Ze względu na pandemię zdecydowanie nie powinniśmy celebrować żadnych nabożeństw, ale raczej całkowicie je odwołać.” / „Kościoły mogłyby, tak jak w Wielkim Tygodniu i podczas okresu Wielkanocy pozostać otwarte dla osób indywidualnych na cichą modlitwę. " / „Musisz jeszcze bardziej zwiększyć liczbę Mszy świętych. W ten sposób na Mszy św. mogłoby uczestniczyć miej osób, ale w sumie byłoby ich więcej brać udział w nabożeństwie”.

 

Rozumiem wszystkie te opinie. Z jednej strony: „włączenie falochronu” w ostatnich kilku tygodniach nie przyniosło oczekiwanego sukcesu, wskaźniki zachorowalności stale osiągają nowe maksymalne wartości, wiele osób zmarło. Teraz wszyscy są proszeni o unikanie kontaktów i, jeśli to możliwe, pozostawanie w domu. Sklepy są zamknięte i wielu obawia się o ich ekonomiczną egzystencję. Podzielam ogólny niepokój, zwłaszcza gdy myślę o mojej starszej mamie. Mam także znajomych wśród zmarłych, współbraci, u których przebywałem, gdy wędrowałem po Włoszech zeszłej jesieni. Z drugiej strony: Boże Narodzenie nie jest zwykłym świętem - a bez nabożeństwa, w którym upamiętnia się narodziny, temu świętu brakwałoby swoistego centrum. Czy może oferowanie jeszcze większej liczby nabożeństw? To po prostu nie jest możliwe. Kto z wolontariuszy chciały w pierwsze święto po południu pełnić służbę porządkową, przygotować zakrystię lub odprawić nabożeństwo, grać na organach, całość przygotowywać i na koniec sprzątać?

 

Myślę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy w sposób wzorowy wdrażaliśmy środki higieny i ochronne i tym samym pokazaliśmy, że działamy w sposób całkowicie odpowiedzialny.

 

Dzięki temu zdobyliśmy doświadczenie co niedzielę, które może nam pomóc teraz, gdy myślimy o nabożeństwach bożonarodzeniowych.

 

Co z tego wynika? Będziemy trzymać się starannie i z miłością przygotowanych nabożeństw.

 

Jest ich w Wigilię łącznie 28 w tym 13 na zewnątrz i 15 wewnątrz.

 

W pierwszy i drugi dzien Bożego Narodzenia jest ich i w następującą po nich niedzielę 25, z tego 23 w środku i dwie na zewnątrz.

 

Podsumowując, wywoła to zgromadzenie dużej liczby osób, które w obecnych warunkach mogą z zachowaniem minimalnych odstępów brań udział w nabożeństwach.

Oczywiście będziemy przy tym ściśle przestrzegać wytycznych.

 

 

Podsumowując, oznacza to:

 

1. Podejmijcie przemyślaną i odpowiedzialną decyzję. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy świętej.

Zawsze istnieją dobre powody, aby nie wychodzić, jak również aby przychodzić. Można skorzystać z przekazów w radiu lub telewizji. Prosimy aby zwrócić uwagę na „nabożeństwa domowe” i inne duchowe sugestie, które można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.katholisch-in-kiel.de).

 

2. Jeśli to możliwe, uczestniczcie w nabożeństwach w czwarty dzień Adwentu i Boże Narodzenie za pomocą transmisji na żywo.

 

3. Proszę wziąć pod uwagę uczestnictwo w mszach na wolnym powietrzu.

Tutaj jest więcej miejsca.

 

4. Od jutra, czwartku, 17 grudnia 2020 r., każdy kto chce uczestniczyć w jakiejkolwiek mszy od 4 niedzieli Adwentu do 10 stycznia w kościele lub poza nim, musi się zarejestrować. W przypadku Mszy św. w języku niemieckim należy zadzwonić do biura parafii w godzinach otwarcia (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00; w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 14:00 do 17:00 tel. 0431-260923-0). Tutaj otrzymasz bezpośrednio akceptację lub odmowę możliwości uczestnictwa. W Wigilię i Boże Narodzenie otrzymasz tylko jedną rezerwację, aby możliwość uczestniczenia była jak najbardziej sprawiedliwa. W przypadku Mszy św. w języku polskim należy zameldowanie przesłać drogę mailową pod adres Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii: parafia@t-online.de . Brak odpowiedzi oznacza rezerwację miejsca. W przypadku braku miejsca na zgłaszanej mszy będzie przesłana odpowiedź odmowna.

Usługi w dni powszednie pozostają wolne od rejestracji. Rejestracja udziału w mszach do 3 stycznia 2021 r. jest możliwa tylko do poniedziałku 21 grudnia 2020 r. do godziny 17:00.

 

5. Po ponownym otwarciu biura parafialnego w dniu 04.01.2021, można zarejestrować się na następną niedzielę (10.01.2021) do 07.01.2021.

 

6. Każdy, kto jest zarejestrowany do uczestnictwa we Mszy św., ale nie zajął miejsca nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa, traci rezerwację i zwalnia automatycznie swoje miejsce.

 

7. Zasady higieny i środki ochronne obowiązują bez żadnych wyjątku.

 

8. Jeżeli znacznie wzrośnie zachorowalność, należy liczyń się z dalszymi zakazmi i ograniczeniami. Proszę sprawdzać aktualne informacje na naszej stronie internetowej www.katholisch-in-kiel.de !

 

9. Ze względu na szczególne i niespodziewane okoliczności może nastąpić krótkoterminowe anulowania planowanej Mszy świętej. Proszę sprawdzać naszą stronę internetową!

__________

 

W liście parafialnym FRANZ, w kościołach, znajdziecie - tak jak to było od miesięcy - „nabożeństwa domowe” i inne duchowe sugestie. Proszę, weźcie to na modlitwę prywatną, jak również na wspólną modlitwę w domu. W ten sposób tworzymy wspólnotę modlitewną, która wspiera duchowo naszą bliskość, nawet jeśli nie możemy jej bezpośrednio doświadczyć. Kościoły są oczywiście otwarte na indywidualną kontemplację w normalnych godzinach.

 

Kilka tygodni temu mówiono, że chodzi o „uratowanie świąt”. To nie tak, jest raczej odwrotnie, to „Boże Narodzenie nas uratuje”. Boże Narodzenie mówi nam, że Bóg wybrał człowieka. Boże Narodzenie mówi nam, że ​​to Bóg chce być u boku swoich stworzeń. Jest to również prawdą dzisiaj, że to On nas ratuje bez względu na to, jak skromne mogą być obecne okoliczności.

 

PAX et Bonum,

Wasz Probst Benner i współpracownicy przy parafii św. Franciszka z Asyżu

 

Tłumaczenie z języka niemieckiego R.E.

 

Uzupełnienie:

Niestety następujące Msze święte muszę zostać odwołane:

23 grudnia 2020 r. o godz. 20:00 w St.Heinrich

24 grudnia 2020 r., Wigilia, o godz. 15:30 w kościele. św. Trójca (Dreieinigkeit) i o godz. 17:00 w kościele św. Brygigy (St. .Birgitta)