Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacja o Mszy św. w kościele


 

Informacja o Mszy św. w kościele

 

Informacja: 06.05.2020

 

W związku z epidemią podjęte dotychczas zasady kontaktów społecznych zostają złagodzone, ale dalej obowiązuje konieczność przestrzegania ustalonych i przekazywanych zasad życia społecznego. Słyszymy i czytamy o możliwościach podejmowania kolejnych relacji społecznych. Dotyczy to również wspólnot religijnych. W najbliższym czasie (informacja z 06.05.2020) będzie możliwość podjęcia wspólnych modlitw w kościele. Dotyczy to również Wspólnot naszej Misji w tych miejscowościach, w których podejmowane są modlitwa i Msza św. w języku polskim.

 

 

W każdej parafii mogą być nieco odmienne ustalenia w związku z sytuacją w danej miejscowości, ale zasadniczy rys będzie zachowany.

 

Na chwilę obecną dokładniejsze informacje dotyczą kościołów w Kiel. Pod określonymi warunkami Msza św. może być sprawowana w pięciu kościołach z określoną ilością wiernych, według zasady; jedna osoba na 10 metrów kwadratowych: St. Heinrich do 40 osób, St. Nikolaus około 40 osób, St. Joseph do 25 osób, St. Birgitta około 40 osób i w kościele Liebfrauen około 40 osób. Każdy z obecnych otrzyma dokładne miejsce w kościele, które może zająć. Dla rodziny, która będzie uczestniczyła we Mszy św. będą przygotowane np. dwie ławki jako „ławka dla rodziny”. Osoby uczestniczące we Mszy św. mają wcześniej wypełnić „kartę zgłoszeniową” podając imię i nazwisko, adres, numer telefoniczny i pozostawić w kościele. Karty zgłoszeniowe będą przez pewien czas przechowywane.

 

Podczas Mszy św. wszyscy obecni zobowiązani są mieć maski zasłaniające usta i nos oraz stosować się do nakreślonego sposobu przemieszczania się przy wejściu, wyjściu z kościoła jak i przemieszczania się podczas Mszy św. (np. podejście do Komunii Świętej). Konieczne jest zachowanie naznaczonych odległości pomiędzy osobami. Dokładny sposób przyjęcia Komunii Świętej będzie podany w najbliższej informacji.

 

Osoby chore, niedawno wyleczone, kaszlące proszone są o pozostanie w domu. Mogą uczestniczyć we Mszy św. korzystając z przekazu telewizyjnego lub internetu. Ważne jest by był to przekaz na daną chwilę bezpośredni a nie retransmisja.

 

Ważne jest, osoby bez „karty zameldowania” czy też osoby, które byłyby jako powyżej 40 osób w kościele St. Heinrich, nie będą mogły wejść, ze względu na określoną ilość osób, które mogą uczestniczyć we Mszy św. Regulacje podejmą osoby do tej posługi powołane. Prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie regulacji.

Możliwość uczestniczenia we Mszy św. w języku polskim w Kiel będzie 10.05.20 lub 17.05.20 w zależności od tego jak daleko będą podjęte i zrealizowane przygotowania według zarządzeń instytucji państwowych i kościelnych. Potrzeba osób do przygotowań.

 

To zasadnicze myśli dotyczące możliwości nabożeństw w języku polskim. Dokładniejsze i kolejne będą przedstawione w najbliższym czasie.  Dotyczą one przede wszystkim wspólnoty w Kiel.

 

Informacje dla Wspólnoty w Flensburgu, w Husum i w Schleswig będą przekazane w odpowiednim czasie.

 

Wszelkie plany i modlitewne zamyślenia przeżywajmy w spotkaniu z Jezusem według zawołania, Jezu ufam Tobie.

 

Ks. Kazimierz