Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miłosierdzie BożeMiłosierdzie Boże

 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy pochylamy się nad Tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Wezwanie do czci Boga miłującego ma źródło, ale nie tylko - w objawieniach, które otrzymała Siostra Faustyna. W prowadzonym, duchowym Dzienniczku, Siostra Faustyna zanotowała słowa Jezusa skierowane do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Początkowo, od 1985 roku zgodnie z inicjatywą ks. kard. Franciszka Macharskiego, Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone było w diecezji krakowskiej, a od 1995 roku św., Jan Paweł II odpowiadając na prośbę Polskiego Episkopatu, ustalił to święto dla Kościoła w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, Kongregacja Kultu Bożego i do spraw Dyscypliny Sakramentów, zgodnie z postanowieniem Papieża św. Jana Pawła II, wydała dekret zatwierdzający i ustanawiający Święto Bożego Miłosierdzia dla Kościoła na całym świecie. Czyż nie było to wyrazem prośby Jezusa skierowanej do Siostry Faustyny: „Proś wiernego sługę Mojego, (ks. Michał Sopoćko) żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu Moim, (…). Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego. (…) Raduje się serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem”. (Dz 300 n.)


Jezus Miłosierdzie Boże

Czy może dziwić, że Święto Bożego Miłosierdzia przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy? To chwila radości, a temat Bożego Miłosierdzia związany jest z refleksją o dobroci Boga, ale przecież i z refleksją o grzechu człowieka, przez który człowiek oddala się od Boga? To smutne wydarzenie. W tym momencie, ciągle na nowo możemy powracać do myśli o bezgranicznej Miłości Jezusa, która wypełniła się aż po śmierć na krzyżu. Jakże, z wyczuwanym przez nas smutkiem, mówi Jezus do Siostry Faustyny: „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego” (Dz 965).


Słowo miłosierdzie, tak często przywoływane w XX i XXI wieku nie jest słowem tego czasu. Historia Bożego Miłosierdzia sięga Starego Testamentu. Wielokrotnie Bóg obdarzał Miłosierdziem naród wybrany, który nie potrafił dochować obiecywanego Przymierza z Bogiem.


Historia Bożego Miłosierdzia rozwijała się przez pokolenia. Ostatecznie, pełną prawdę o Bożym Miłosierdziu ukazał Jezus. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby ukazać, że żaden grzech nie jest mocniejszy od mocy Bożego Miłosierdzia.


Szczególną drogą poznania Bożego Miłosierdzia jest droga nawrócenia do Boga. Św. Jan Paweł II pisze, że na tej drodze, nawrócenia, człowiek poznaje miłosierdzie, czyli miłość, która jest cierpliwa, łaskawa, która wszystko przetrzyma.


Podejmijmy temat Bożego Miłosierdzia i głośmy tę tajemnicę miłosierdzia w pełni objawiona przez Jezusa. Wołajmy słowami modlitwy: „Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.


W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 19. kwietnia 2020 roku, podejmijmy w naszej Wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej w Kiel, duchową, modlitewną łączność o godz. 09.30. O tej godzinie w niedzielę spotykamy się na Eucharystii. Wypełnijmy naszą świątynię modlitwą.


ks. Kazimierz