Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Matka Boża Różańcowa


Matka Boża Różańcowa

 

W kalendarzu katolickim dzień 7 października zaznaczony jest jako święto Matki Bożej Różańcowej, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad flotą Imperium osmańskiego w wielkiej bitwie morskiej pod Lepanto (07.10.1571 r.). Owczesny papież Pius V, widząc zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej, wezwał świat katolicki - szczególnie zaś bractwa różańcowe - do modlitwy, szukając u Matki Bożej ratunku i obrony. W podzięce za wyproszone modlitwą różańcową zwycięstwo, Pius V ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Początkowo obchodzono je w tych kościołach, gdzie było bractwo różańcowe. Dopiero papież Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami w 1716 roku pod Belgradem, rozszerzył to święto na cały Kościół.

 

O kulcie Matki Bożej Różańcowej na świecie świadczą liczne kościoły i świątynie pod wezwaniem Królowej Różańca Świętego*. W dużej części są to ośrodki związane z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa różańcowa ma szczególne znaczenie i według legendy założyciel dominikanów – Dominik Guzman – otrzymać miał różaniec od Matki Bożej w objawieniu jakiego doświadczył. Św. Dominik podczas modlitwy do Maryi ujrzał Ją na wspaniałym tronie promienną niebieskim blaskiem, otoczoną aniołami świętymi. W ręku trzymała cały bukiet róż czerwonych, białych i żółtych, podając róże św. Dominikowi, powiedziała: "Spieszę Ci z pomocą, oto nauczę Cię modlitwy, która ludzi poprawi. Na większych różach, których jest 15, odmawiaj Ojcze nasz, na małych, których jest 150 mów Zdrowaś Mario, ale nie starczy powtarzać modlitwę ustami, trzeba jeszcze zastanawiać się nad zdarzeniami z życia mojego Syna, myśleć o Nim". Św. Dominik, posłuszny Matce Bożej, kazał zrobić różaniec i zaczął najpierw swoich braci, a później ludzi uczyć tej pięknej modlitwy. I rzeczywiście była to cudowna modlitwa. Najwięksi nawet grzesznicy poczęli nawracać się do Boga, ludzie pokochali tę modlitwę. Dla wielu stała się ona codziennym najmilszym przyjacielem.

O tym jak wielkie jest wstawiennictwo Matki Bożej i jak skuteczna jest modlitwa różańcowa wielu z nas przekonało się już nie raz w swoim życiu. Od wieków bowiem nie słyszano, aby został opuszczony ten, kto się do Niej z ufnością ucieka, szuka ratunku i o Jej wstawiennictwo błaga. Niech to święto Matki Bożej Różańcowej przyczyni się do odnowienia życia duchowego w naszej wspólnocie i obudzi w nas pragnienie codziennego odmawiania różańca z potrzeby serca.

oprac. Jadwiga Gromada

* Do tych najbardziej znanych sanktuariów, gdzie Maryja nawoływała w objawieniach do odmawiania różańca - w Lourdes, Fatimie, La Salette - nasza kilońska wspólnota parafialna miała możliwość pielgrzymowania w 1998 i 2007 roku. W pielgrzymce do Włoch w październiku 2005 roku byliśmy również w sanktuarium w Pompei, w którym czczona jest Maryja jako Królowa Różańca Świętego.