Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rok Wiary

Banner Roku Wiary


W oczekiwaniu na kanonizacje błogosławionego Jana Pawła IIW oczekiwaniu na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II nasza wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii całym sercem i na miarę swoich możliwości pragnie przygotować się do tego wielkiego i ważnego wydarzenia. Na jednym ze spotkań wspólnoty Żywego Różańca padła między innymi propozycja, aby w tym czasie oczekiwania, przypominać niektóre myśli Ojca Świętego. Dziś wsłuchajmy się w słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas jego pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku:

„Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania.”
(Sopot, 05.06.1999)

I chociaż od wypowiedzenia tych słów minęło już 15 lat, to przecież są one wciąż ważne i aktualne. Bo może nawet dziś, bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje od nas świadectwa miłości i to nie tylko w słowach. Wszyscy wiemy, że w naszej codziennej rzeczywistości nie zawsze łatwo jest wierzyć w obecność Chrystusa w drugim człowieku – zwłaszcza w tym: potrzebującym pomocy, chorym, niedołężnym, ubogim, krzywdzonym... Dlatego niech te słowa błogosławionego Jana Pawła II przypominają nam o potrzebie miłości, która jest wrażliwa na niedolę innych, która służy i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania.

Błogosławiony Janie Pawle II ucz nas odnajdywać wartości, które nadadzą właściwy sens naszemu życiu i wstawiaj się za nami do Boga.

J.G.

Niedziela, 16.02.2014


Symbolika Logo Roku Wiary


Jak czytać logo Roku Wiary?

Logo Roku Wiary

Wymownym jest logo Roku Wiary, gdzie w kwadrat wpisana została łódź, jej masztem jest krzyż, zaś na żaglu umieszczono chrystogram IHS – okrąg w kształcie hostii, który nawiązuje do Eucharystii. To przypomnienie kilku wymiarów. Po pierwsze, że nasza wiara nie jest sprawą tylko i wyłącznie prywatną, bo przecież jesteśmy wspólnotą Kościoła i gromadzimy się wokół krzyża Chrystusa. Źródłem naszej wiary staje się Eucharystia – to liturgia jednoczy nas z Bogiem, ale i z drugim człowiekiem. Z tej wiary rodzi się komunia.

Symbolika Loro Roku Wiary

Spotkanie – 23.10.2013

 

23 października 2013 r. w PMK w Kilonii odbyło się kolejne spotkanie na drodze wiary.

 

Do udziału w modlitwie różańcowej i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uroczystej mszy św. zaproszone zostały: wspólnota Żywego Różańca, wspólnota lektorów, grupa Ruchu Szensztackiego, grupa muzyczna oraz służba liturgiczna i ministranci z naszej kilońskiej Misji.

 

Wszystkich nas łączy wiara, którą umacnia wspólna modlitwa i jednoczy w jeden modlący się Kościół.

 

W rozważanych tajemnicach różańca oddawaliśmy cześć Maryi – Matce Jezusa, która będąc dla nas wzorem autentycznej wiary, kieruje nas nieustannie ku Chrystusowi i prosi: „wykonujcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

 

W 35 rocznicę pontyfikatu bł. Jana Pawła II dziękowaliśmy Bogu za dar jego życia i świętości, za jego nauczanie, które było i zawsze będzie dla nas drogowskazem w zasadniczym pytaniu naszych czasów: jak żyć dziś według wiary?

 

Sługo Boży Janie Pawle II, prosimy Cię pokornie o dar żywej wiary.
Wpatrując się w Twoje świadectwo, rozumiemy lepiej, na czym ona polega. Powtarzałeś Totus Tuus, oddając się cały Maryi, a wraz z Nią Chrystusowi. Pomóż nam, ludziom małej wiary, myśleć, wybierać i żyć pobożnie,
czyli tak, jak chce Bóg. Wyproś nam tę łaskę wierności do końca.

J.G.

 


 

Spotkanie – 15.09.2013

Sól ziemi…

 

W niedzielę 15 września 2013 r., w kilońskiej Misji odbyło się kolejne spotkanie na drodze wiary, które przygotował i prowadził ks. Kazimierz Sękala.

 

Nasz duszpasterz, dzieląc się własnymi przemyśleniami, zaprosił zebranych do wspólnego zastanowienia się, jak wielkim darem jest chrześcijaństwo i ile dobra wniosło ono dla ludzkości. Chrześcijaństwo, którego źródło tkwi w ewangielicznym przykazaniu miłości Boga i bliźniego, zapoczątkowane przez Chrystusa, wkroczyło w dzieje świata i stworzyło podstawę naszej tożsamości, kultury i tradycji. To właśnie chrześcijaństwo, które „wyzwala siłę miłości” sprawiło, że powstały hospicja dla chorych, sierocińce dla dzieci, czy przytułki dla ubogich.

 

Ksiądz Sękala zachęcił nas także do wnikliwszego zainteresowania się tym tematem przedstawiając książkę „Sól ziemi”, w której zawarte są poglądy kardynała Josepha Ratzingera (późniejszego papieża Benedykta XVI) na chrześcijaństwo, Kościół i stan ducha współczesnego człowieka.

 

Kryzys wiary, ogarniający coraz szersze kręgi ludzi, z pokusą urządzania świata bez Ewangelii i bez wartości chrześcijańskich, powinien uwrażliwić nas chrześcijan na konieczność podjęcia wysiłku nawrócenia i wewnętrznej odnowy.

 

Ażeby Kościół znowu stał się „solą ziemi”, jak powiada Pismo Święte, potrzebni są dziś „ludzie rzeczywiście przekonani do wiary, oddani jej i działający w jej świetle”. Ludzie budujący chrześcijaństwo w duchu nowej ewangelizacji, którzy rozumieją, że „u podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie słowa Chrystusa”. Od tego „słowa” zależy bowiem „przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość Narodu, państwa, Europy, świata”.

 

J.G. 

Spotkania 18, 19 i 21 Sierpnia

 

Uroczystość odpustowa w osobistym przeżywaniu wiary

 

W niedzielę 25 sierpnia 2013 roku Polska Misja Katolicka w Kilonii obchodzić będzie święto ku czci swojej patronki - Matki Bożej Częstochowskiej, połączone w tym roku z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez księdza biskupa Grzegorza Rysia dla młodzieży we Flensburgu (24.08.2013) i Kilonii (25.08.2013).

Doceniając w pełni znaczenie tego tak ważnego dla każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej wydarzenia, mieliśmy możliwość duchowego przygotowania się podczas dni skupienia - kolejnego trzydniowego spotkania na drodze wiary:

18 sierpnia 2013 - w homilii podczas niedzielnej Mszy św. ksiądz proboszcz Kazimierz Sękala, z duszpasterską troską przejawiającą się w bogactwie słowa pasterskiego, przybliżył nam znaczenie uroczystości odpustowej i stałą potrzebę oddawania czci naszej patronce: Matce Bożej - niezawodnej Przewodniczce na drodze wiary - kierującej nas nieustannie ku Chrystusowi obecnemu w Eucharystii.

19 sierpnia 2013 – Św. Jan od Krzyża mówi: „Jedno słowo wypowiedział Ojciec przedwieczny, którym jest Jego Syn i to słowo wypowiada w wieczystym milczeniu; w milczeniu też powinna słuchać Go dusza” (Zasady miłości, 21). Milczeć, tzn. być wrażliwym na Boga. Nie jest to sprawa zamkniętych ust, ale otwartego serca...
W ciszy lecz z otwartym sercem czuwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem.
Podczas tej wieczornej adoracji mieliśmy także możliwość właściwego przygotowania się do uroczystości patronalnej poprzez sakrament pokuty i pojednania.

21 sierpnia 2013 - adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólna modlitwa różańcowa, do której Matka Boża zaprasza, zachęca i wzywa: „odmawiajcie codziennie różaniec” - ma on bowiem dziwną moc upraszania wszelkich łask i przybliża najistotniejsze prawdy naszej wiary.

Podczas tych dni skupienia, prowadzonych przez księdza proboszcza Kazimierza Sękalę, uświadomiliśmy sobie, że modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa różańcowa i czuwanie - wszystko to łączyło się w jedno: w autentycznie przeżywaną przez każdego z nas wiarę, która znajdzie swój pełny wyraz w zbliżającej się uroczystości odpustowej.

 

J.G.
 

Spotkanie - 19 maja

Na drodze wiary - obecność Ducha Świętego

 

„Światłem rozjaśnij naszą myśl”

 

Przeżywamy Rok Wiary. Jest to szczególny czas, byśmy treść naszej wiary wciąż na nowo odkrywali i pogłębiali. Zesłanie Ducha Świętego to temat homilii i rozważania ks. Kazimierza Sękali, które było podstawą do przemyśleń podczas „zielonoświątecznego” spotkania na drodze wiary w dniu 19 maja br.

Tajniki naszej wiary, której poznanie jest możliwe tylko w Duchu Świętym, byłyby dla nas trudne do zrozumienia bez wyjaśnień duszpasterza towarzyszącego nam stale na tej drodze.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętgo: Panem jest Jezus” (1Kor 12,3). To On wzbudza w nas wiarę, która jest jednak niedoskonała tak długo, jak długo nie dokonuje się w miłości. Ta miłość „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

W Roku Wiary, wypowiadając słowa: „Wierzę w Ducha Świętego” mamy możliwość głębszego zastanowienia się, co znaczy odczuwanie Jego obecności w naszym życiu. Duch Święty - dawca siedmiorakich darów - wlewa w nasze serca miłość Bożą, daje mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. On jednoczy nas we wspólnocie Kościoła, w rodzinie i uczy mówić językiem miłości. Daje też pragnienie i siłę do „dobrego”, byśmy przynosili owoc Ducha, którym jest: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23).

Na zakończenie spotkania błagaliśmy Matkę Kościoła, aby Duch Święty wciąż na nowo przypominał nam słowa Chrystusa przekazywane przez Kościół głoszący Ewangelię i swoim światłem rozjaśniał naszą myśl, byśmy umieli dostrzec znak Jego obecności w naszym życiu, odważnie wyznawali wiarę Chrystusową i owocowali dobrem i miłością.

J.G.

 


Spotkanie - 22 kwietnia

Wytrwać w wierze

 

22 kwietnia o godznie 20 odbyło się kolejne spotkanie w ramach Roku Wiary, które przygotowali i poprowadzili członkowie grupy muzycznej działającej przy kościele Polskiej Misji Katolickiej. Tematem był niezwykle bogaty w treści i skłaniający do refleksji fragment Ewangelii wg. Św. Jana (J 20, 19 – 29) o niewiernym Tomaszu. Podczas tego wieczoru przedstawiono muzyczną i słowną interpretację spotkania Pana Jezusa z Tomaszem, a myślą przewodnią stały się słowa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.“ Chrystus chce przekazać ludziom, że rozumie ich trudności w wierze i nie gorszy się nimi. Jednocześnie ukazuje swoją łaskawość i wielkoduszność. Żyć w wierze, to znaczy żyć ze świadomością, że w każdym momencie jest obok nas Pan Bóg, pełen miłości i życzliwości.

Swoistym wstępem do spotkania „Wytrwać w wierze“ była indiwidualna adoracja Najświętszego Sakramentu zainicjowana przez Księdza Kazimierza Sękalę po niedzielnej Mszy Świętej 21 kwietnia.

 

 


 

Spotkanie - 18 marca

Rekolekcyjne spotkanie w Roku Wiary.


18 marca br. odbyło się spotkanie wspólnoty parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii z naszym tegorocznym rekolekcjonistą, ks. prof. Romanem Pindlem - rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie - podczas którego wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić lub czego nie zaniechać, aby odnowić i umocnić naszą wiarę. Ksiądz rekolekcjonista przybliżył nam w czasie tego spotkania również tę prawdę, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a umacnia się poprzez Eucharystię.

W tym kontekście poruszony został również temat odpowiedzialności dorosłych za nauczanie naszych dzieci i młodzieży podstawowych prawd wiary i właściwe ukazywanie roli Kościoła i księży głoszących Ewangelię Chrystusa.

Ze względu na późną porę trzeba było niestety zakończyć tę ciekawą dyskusję i pytania na interesujące nas tematy dotyczące pogłębienia naszej wiary.

 

J.G.800x600

ROK WIARY: 18 marca br. odbyło się spotkanie wspólnoty parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii z naszym tegorocznym rekolekcjonistą, ks. prof. Romanem Pindlem - rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie - podczas którego wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić lub czego nie zaniechać, aby odnowić i umocnić naszą wiarę. Ksiądz rekolekcjonista przybliżył nam w czasie tego spotkania również tę prawdę, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a umacnia się poprzez Eucharystię.

W tym kontekście poruszony został również temat odpowiedzialności dorosłych za nauczanie naszych dzieci i młodzieży podstawowych prawd wiary i właściwe ukazywanie roli Kościoła i księży głoszących Ewangelię Chrystusa.

Ze względu na późną porę trzeba było niestety zakończyć tę ciekawą dyskusję i pytania na interesujące nas tematy dotyczące pogłębienia naszej wiary.

J.G.

Normal 0 21 false false false DE JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Spotkanie - 18 lutego

Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych...

 

18 lutego 2013 roku, w kilońskiej Misji, odbyło się kolejne spotkanie na drodze wiary, które przygotował i prowadził ks. Kazimierz Sękala.

Tematem tego spotkania były słowa Jezusa: (...) co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych (...) [Mt 25,40].

Rozpoczynając omawianie poszczególnych punktów tematu ks. Sękala zaproponował wspólne zastanowienie się nad źródłem ukształtowania się w każdym z nas wiary i miłości do Boga oraz miłości do bliźniego.

Dar wiary i wychowania chrześcijańskiego, w tym również uwrażliwienie na człowieka potrzebującego naszej pomocy, w dużej mierze zawdzięczamy rodzicom oraz Kościołowi, który uczy nas, że nie ma prawdziwej miłości Boga bez miłości miłosiernej bliźniego.

Kościół od początku chrześcijaństwa doceniał służbę miłosierdzia na równi z posługą sakramentów i głoszeniem Słowa Bożego.

Kierując się kapłańskim doświadczeniem, w oparciu o przygotowane fragmenty z Ewangelii, ks. Proboszcz przypomniał nam słowa Jezusa świadczące, jak wielką miłością i miłosierdziem obdarzał On ludzi, których nauczał, uzdrawiał i troszczył się o nich: (...) Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść (...) [Mk 8,2].

 

Stopniowo rozwijane przez Księdza wątki tematu skłaniały nas do głębszej refleksji oraz prowokowały do szukania odpowiedzi na pytanie: jak to jest z praktycznym wyrażaniem przez nas miłości i miłosierdzia dla bliźniego, dla ludzi potrzebujących naszej pomocy. Czy my, chrześcijanie, jesteśmy naśladowcami Chrystusa?


Jadwiga Gromada


 

 

Co mamy na myśli wypowiadając słowo wiara?

 

 

W związku z trwającym Rokiem Wiary na spotkaniu lektorów PMK w Kilonii, które odbyło się 27 stycznia 2012 roku został podjęty przez Sylwię Hertz temat: “Co mamy na myśli wypowiadając słowo wiara?

Czy potrzebny jest nam Rok Wiary?”

 

Na rzeczywistość wiary możemy spojrzeć w trzech perspektywach: w co wierzę? Jak wierze? Komu wierze?

Pytanie: “W co wierze?”, dotyczy treści wiary, czyli tego, co nazywamy prawdami wiary.

Pytanie: “Jak wierze?”, dotyczy formy wiary, czyli konkretnych praktyk, jakie podejmuje osoba wierząca.

Trzecie pytanie (najważniejsze!): “Komu wierze?” przypomina nam, że ostatecznie istotą wiary nie są dogmaty, przykazania, obrzędy liturgiczne, ale Bóg w Trójcy Jedyny i nasza z Nim relacja.

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary jest dla nas wezwaniem, byśmy osobiście i wspólnotowo odnowili wiarę we wszystkich wymiarach. Czy jednak taka odnowa nie powinna dokonywać się na co dzień? Po co nam Rok Wiary?

Z jednej strony jest prawda, ze dojrzewanie w wierze to zadanie na codzień, a nie od święta; z drugiej jednak strony jest też prawda, że potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście ogłaszanych  okresów, by przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia.  Dlatego też Rok Wiary powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia podstawowych treści wiary znajdujących sie w Katechizmie Kościoła Katolickiego i podjęcie lektury dokumentow soborowych.

Jest on też  wezwaniem do odwagi w przyjęciu pełni wiary katolickiej i publicznym o niej świadczeniu, w rodzinie, w pracy, w życiu społeczno-politycznym.

Na koniec już pozwolę sobie zaapelować, byśmy starali się wiarę w Jezusa Chrystusa nosić w sercu i świadczyć słowem, a trwający Rok Wiary wykorzystali na pełne jej odnowienie we wszystkich jej wymiarach.

 


Spotkanie - 11 stycznia

Wspólna modlitwa umocnieniem osobstej wiary.

 

Tegoroczne  spotkanie  opłatkowe  odbyło się  w  temacie  Roku  Wiary:  „Wspólna modlitwa  umocnieniem  wiary  osobistej”.
Proboszcz naszej wspólnoty Ks. Kazimierz Sękala  rozpoczął  je wspólną z wiernymi modlitwą, po której  usłyszeliśmy  naukę związaną z tematem. Wszystkim nam przypomniane zostało,  jak ważna  jest modlitwa i jak ważne jest to, że nie jesteśmy sami w wierze.  
W bardzo rodzinnej atmosferze wierni z naszej  wspólnoty  podzielili  się  tradycyjnie opłatkiem  i  śpiewali piękne polskie kolędy.  
I  jak  co  roku  spotkanie  odbyło  się  przy obficie  zastawionym  stole  pysznymi  potrawami  przyniesionymi  przez  uczestników spotkania.

 


 

Spotkanie - 17 grudnia

Pieśń religijna jako modlitwa i ubogacenie wiary.

 

Pan Andrzej Bernagiewicz zaprezentował nam temat:“Pieśń religijna jako modlitwa i ubogacenie wiary“. Jak można się było spodziewać, referat rozpoczął się od pieśni.Tym razem usłyszeliśmy utwór Antonina Dworaka do słów Psalmu nr. 23 - Pan jest pasterzem moim...

Następnie przedstawiony był po krótce rozwój chrzescijaństwa a wraz z nim śpiewu liturgicznego i pieśni religijnej. Referat przeplatany był ciekawostkami jak chociażby o hymnie do Św. Jana, który miał chronić gardła młodych klerykow od chrypki.

Na koniec pan Andrzej przytoczył kika przykładów z polskiej literatury kościelnej, podkreślając jak w dziejach polskiego chrześcijaństwa piesń religijna umacniała naszą wiarę i pomagała zachować polskość nawet w najcięższych czasach niedoli i okupacji.

 


Spotkanie - 19 listopada

Katechizm Kościoła Katolickiego i dokumenty Soboru Watykańskiego II.

 

19 listopada w naszej wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej w Kiel odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tematowi Roku Wiary: Katechizm Kościoła Katolickiego i Dokumenty Drugiego Soboru Watykańskiego.  Mając świadomość tego jaką siłę ma słowo, wierni biorący udział w spotkaniu, zastanawiali się wspólnie nad pojęciem WIARY i zrozumieniem tego wielkiego słowa.

Dyskusja poprzedzona została zarysem wartości Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jego schemat i części były jedynie krótko przedstawione aby zachęcić wiernych do czytania tej książki. Katechizm Kościoła Katolickiego, powstały jako owoc Dokumentów Drugiego Soboru Watykańskiego, został zaprezentowany jako książka przepisów poruszania się współczesnych Katolików w świecie, która w przejrzysty i jasny sposób odnosi się do Pisma Świętego.

 


 

Spotkanie - 31 października

Wiara Maryji drogą przyjęcia Słowa Bożego.

 

Pierwsze spotkanie z myślą na drodze wiary poświęcone było Maryi - Matce Chrystusa. Uroczystą mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa z rozważaniem tajemnic części radosnej.

W wygłoszonej podczas mszy św. homilii, ks. proboszcz Kazimierz Sękala zachęcał nas wiernych do naśladowania Maryi, która jest najlepszym wzorem i przewodniczką na drodze wiary.

Pieśni maryjne wykonane przez zespół muzyczny podkreślały też religijny i uroczysty charakter spotkania.

Rozważaniem na temat: "Wiara Maryi drogą przyjęcia Słowa Bożego", przygotowanym przez panią Jadwigę Gromada, zakończone zostało pierwsze spotkanie z myślą na drodze wiary.

 


Rok Wiary - Inauguracja

Spotkania z myślą na drodze wiary.

 

W niedzielę 14 października 2012 roku, w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii, odbyła się inauguracja Roku Wiary (11.10.2012 - 24.11.2013).

W tym okresie, w naszej wspólnocie parafialnej zaplanowane są spotkania dla wiernych, których celem jest ożywienie wiary wraz z odnową duchową.