Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pielgrzymki

Wyjazd do Kelbra

Wycieczka w góry Harzu

 

Wspomienie pobytu w Kelbra

 

 


 

Pielgrzymka 2013

Pielgrzymka w Roku Wiary do Ziemi Świętej 2013

 

13-20 listopad 2013

 

Zgloszenia i informacje pod adresem Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii. 

WSZYSTKIE DROGI PROWADZIŁY DO RZYMU.

WSZYSTKIE DROGI PROWADZIŁY DO RZYMU.

Polskie Misje Katolickie z całego obszaru Niemiec podjęły pielgrzymkę dziękczynną za dar beatyfikacji bł.Jana Pawła II. Polska Misja Katolicka Kiel wybrała termin 29.09.-06.10.2012. Nasza droga prowadziła przez następujące miejscowości:PADWA-WATYKAN-RZYM-MONTE CASSINO-SAN GIOWANNI ROTONDO-LANCIANO-MANOPELLO-WENECJA. Pielgrzymowanie rozpoczelismy w sobotę, 29.09.2012 wcześnie rano. O godzinie 3.30, Proboszcz parafii kościoła św. Henryka-St.Heinrich w Kiel-Ksiądz Kazimierz odprawił Mszę św. w intencji pielgrzymów i udzielił błogosławieństwa Bożego na drogę. Wieczorem dotarliśmy szczęśliwie do miejscowości LEWICO TERME TRENTINO, znajdującej się około 120 km przed PADWA. Zamieszkaliśmy w hotelu ELITE . Po kolacji udaliśmy się na zasłużony odpoczynek nocny. W drugim dniu naszego pielgrzymowania, tj. w niedzielę 30.09.12 , bardzo wcześnie rano , dotarliśmy do PADWY, gdzie nawiedziliśmy Bazylikę Św.Antoniego, modliliśmy się przy grobie Św. Antoniego, byliśmy też w kaplicy relikwii. Na Mszy św. były również inne grupy pielgrzymkowe z Niemiec. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz. Po Mszy św. i po dokonaniu drobnych zakupów dewocjonalii, książek,udaliśmy się w dalszą drogę, tj. w kierunku RZYMU, aby na jego obrzeżach , w hotelu LA BROCA, zamieszkać kolejne 3 noce.Trzeci dzień naszego pielgrzymowania rozpoczął się bardzo wcześnie. Około 6.00 rano obraliśmy kierunek WATYKAN, ponieważ według planu, o godz.9.00 była przewidziana uroczysta Msza św. dla wszystkich Pielgrzymów Polskich Misji Katolickich z Niemiec. Msza św. dziękczynna za beatyfikację Papieża Jana Pawła II została odprawiona pod przewodnictwem J.E. Księdza Kardynała Stanisława Ryłko. Homilia wygłoszona przez J.E., śpiewanie pełnym głosem w zapełnionej po brzegi Bazyliki pieśni religijnych w języku polskim i modlitwy, w których zanosiliśmy prośby i dziękczynienia, dostarczyły wiele głębokich i niezapomnianych wzruszeń . Modlitwa przy grobie Błogosławionego Jana Pawła II była czymś szczególnym, zarówno dla tych, którzy mieli możliwość podążania za nim za Jego życia, jak i tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się blisko Niego. Towarzyszyły temu łzy wzruszenia, zaduma i głęboka wdzięczność za to, że dobry Bóg obdarzył Polskę i cały świat tak wielkim darem, jakim jest osoba Bł Jana Pawła II, Papieża. Po zwiedzeniu Bazyliki Św.Piotra, pozostał nam jeszcze czas na nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Borgo Santo Spirito. I znów - słuchaliśmy, podziwialiśmy, modliliśmy się i zanosiliśmy nasze prośby. Jeszcze tego samego dnia, po południu, zwiedziliśmy RZYM, jego place, słynną Fontannę Di Trevii i Schody Hiszpańskie, dokonaliśmy drobnych zakupów. Pełni przeżyć duchowych i zmęczeni fizycznie, wieczorem udaliśmy się do hotelu na kolację i odpoczynek nocny. W czwartym dniu pielgrzymki, tj. 02.10.12 wstaliśmy bardzo wcześnie, aby po śniadaniu, najpóźniej o godz. 6.15 wyruszyć do Bazyliki Matki Bożej Większej (Basilica Santa Maria Maggiore ) . Msza św. o Najświętszej Marii Pannie była odprawiona pod przewodnictwem J.E.Ksiedza ABP.Zygmunta Zimowskiego. Z hotelu wyjechaliśmy z bardzo dużym wyprzedzeniem czasowym . Niestety, Rzymianie, organizując strajk komunikacji miejskiej, uniemożliwili nam dotarcie we właściwym czasie na Mszę św. Dzieliło nas tylko 20 km drogi,a na jej pokonanie potrzebowaliśmy aż 2.5 godz. Spóźniliśmy się bardzo. Ale na koniec otrzymaliśmy błogosławieństwo J.E. Później, podczas przemieszczania się autobusem , ks. Kazimierz przeczytał pierwsze i drugie czytanie oraz Ewangelię -Wesele w Kanie Galilejskiej, przewidziane na tę Msze. Tego samego dnia, nawiedziliśmy jeszcze Bazylikę Św. Jana na Lateranie i modląc się, pokonaliśmy na kolanach „Święte Schody”, którymi Pan Jezus udawał się do Piłata. Zabytki Rzymu, jak: Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Bazylikę Św. Pawła za Murami, pokazała i bardzo szczegółowo omówiła pani przewodniczka - Jowita. W piątym dniu naszego pielgrzymowania, t.j.03.10.12 udaliśmy się do WATYKANU na Audiencję Generalną z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Przejeżdżał obok nas bardzo blisko w swoim pojeździe. Dobre, łagodne , uśmiechnięte oblicze Papieża, a także udzielone nam błogosławieństwo, zachowamy w sercu i pamięci na zawsze. Dalej, udaliśmy się na MONTE CASSINO, gdzie znajduje się Opactwo Benedyktyńskie z grobem patrona Europy Świetego Benedykta.
Tam też, na zboczu góry znajduje się cmentarz poległych w walkach żołnierzy, z grobem Gen. Andersa, który w swoim testamencie wyraził wolę spoczynku na Monte Cassino wraz ze swoimi " chłopcami ". Mszę św. w intencji żołnierzy poległych za ojczyznę odprawił J.E.Ksiadz ABP. Szczepan Wesoły.W porywającej serca wiernych homilii, J.E. wskazał, jak wielkim darem jest dla potomnych, oddane w ofierze przez młodych żołnierzy życie za ojczyznę. Śpiewana w tym miejscu pieśń „Boże coś Polskę” przez wszystkich znajdujących się tam pielgrzymów, brzmiała szczególnie donośnie. Z Monte Cassino pielgrzymi wyruszyli do SAN GIOWANNI ROTONDO na nocleg w hotelu Della Piane z sieci Best Western. Szósty dzień pielgrzymowania, tj.04.10.12 rozpoczelismy od zwiedzania San Giowanni Rotondo, miejsca, gdzie Św. Ojciec Pio żył i działał z małymi przerwami, niemal całe życie . W San Giowanni Rotondo znajduje się Klasztor Braci Kapucynów, a także nowoczesny szpital nazwany : „Dom Ulgi w Cierpieniu”, którego założycielem był Św. Ojciec Pio. Pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, modlili się przy grobie Św. Ojca Pio, przed Jezusem ukrzyżowanym, przy którym otrzymał on stygmaty, a także zobaczyliśmy cele Św .Ojca Pio w kościele antycznym. Pobyt w San Giowanni Rotondo zakończono udziałem we Mszy św. trzech grup pielgrzymów, którą koncelebrował Ksiądz Kazimierz. Dalsza droga prowadziła pielgrzymów do LANCIANO - najstarszego we Włoszech cudu eucharystycznego, gdzie w monstrancji można zobaczyć przemienioną hostię w ciało o tkance mięśnia sercowego i wino przemienione w krew. Kapłan sprawujący Eucharystię miał wątpliwości, czy pod konsekrowaną Eucharystią ukrywa się ciało i krew. Tam, gdzie osłabła wiara, pojawił się cud eucharystyczny. Kolejnym miejscem pielgrzymiej wędrówki było MANOPELLO -we włoskiej prowincji Abruzzo, gdzie w Sanktuarium Świętego Oblicza, można było podziwiać niezwykłą relikwię Świętego Oblicza, czyli wizerunek Chrystusa Cierpiącego, utrwalony na cienkim materiale i przechowywanym w monstrancji.Twarz Chrystusa wypełnia cały obraz, który jest przezroczysty i przypomina przezrocze. Relikwia ta pozostawia duże wrażenie. Kolejną noc pielgrzymi spedzają nad Adriatykiem , w Gatteo Mare, w hotelu Principe.W ostatnim dniu pielgrzymowania, tj.05.10.12. dotarliśmy do Wenecji, uroczego miasta, rozsianego na niezliczonych wyspach, a ich kościoły budynki, pałace przeglądają się w lustrze kanałów. Statkiem dotarliśmy do placu Św Marka, gdzie mogliśmy podziwiać Bazylikę Św. Marka, kościoła wzniesionego na gruzach innego kościoła w połowie XI wieku, aby pochować w nim szczątki doczesne Św. Marka Ewangelisty. Przewodniczka szczegółowo omówiła liczne zabytki okalające Plac Św. Marka. W krypcie Bazyliki Św. Marka, 3 grupy Polskich Misji Katolickich wzięły udział we Mszy św., którą koncelebrował także Ksiądz Kazimierz. Później była jeszcze możliwość podziwiania urokliwych uliczek, mostów łączących wysepki, a także zjedzenia posiłku. Ostatnią noc spędziliśmy w GARNIGA TERME, ca.800m npm. w hotelu " Miramonti". Stamtąd,wczesnym rankiem 05.10.12., grupa pielgrzymów z PMK Kiel,w komplecie wyruszyła w drogę powrotną. W Kiel byliśmy punktualnie o godz. 24.00 . Dzięki niezwykle doświadczonemu Kierownictwu naszej pielgrzymki i Bożej Opatrzności dotarliśmy szczęśliwie do domu. Księdzu Kazimierzowi serdeczne „Bóg zapłać” za duchowe przewodniczenie w naszych codziennych modlitwach, zarówno w podróży jak i we wszystkich odprawianych Mszach św., za głoszone Słowo Boże i katechezę. Pani Anecie -naszej przewodniczce z głębi serca dziękujemy za Jej profesjonalizm, troskę o każdego z nas, za tę żarliwość w poszukiwaniu „owieczki”, która odłączyła się na Placu Św. Piotra, za troskę o nasze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Panom kierowcom: panu Grzegorzowi i Bogdanowi - serdeczne dzięki za ich rozważną i bezpieczną jazdę.

SZCZEŚĆ BOŻE wszystkim.
ZZ

WSZYSTKIE DROGI PROWADZIŁY DO RZYMU.

Polskie Misje Katolickie z całego obszaru Niemiec podjęły pielgrzymkę dziękczynną za dar beatyfikacji bł.Jana Pawła II. Polska Misja Katolicka Kiel wybrała termin 29.09.-06.10.2012. Nasza droga prowadziła przez następujące miejscowości:PADWA-WATYKAN-RZYM-MONTE CASSINO-SAN GIOWANNI ROTONDO-LANCIANO-MANOPELLO-WENECJA. Pielgrzymowanie rozpoczelismy w sobotę, 29.09.2012 wcześnie rano. O godzinie 3.30, Proboszcz parafii kościoła św. Henryka-St.Heinrich w Kiel-Ksiądz Kazimierz odprawił Mszę św. w intencji pielgrzymów i udzielił błogosławieństwa Bożego na drogę. Wieczorem dotarliśmy szczęśliwie do miejscowości LEWICO TERME TRENTINO, znajdującej się około 120 km przed PADWA. Zamieszkaliśmy w hotelu ELITE . Po kolacji udaliśmy się na zasłużony odpoczynek nocny. W drugim dniu naszego pielgrzymowania, tj. w niedzielę 30.09.12 , bardzo wcześnie rano , dotarliśmy do PADWY, gdzie nawiedziliśmy Bazylikę Św.Antoniego, modliliśmy się przy grobie Św. Antoniego, byliśmy też w kaplicy relikwii. Na Mszy św. były również inne grupy pielgrzymkowe z Niemiec. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz. Po Mszy św. i po dokonaniu drobnych zakupów dewocjonalii, książek,udaliśmy się w dalszą drogę, tj. w kierunku RZYMU, aby na jego obrzeżach , w hotelu LA BROCA, zamieszkać kolejne 3 noce.Trzeci dzień naszego pielgrzymowania rozpoczął się bardzo wcześnie. Około 6.00 rano obraliśmy kierunek WATYKAN, ponieważ według planu, o godz.9.00 była przewidziana uroczysta Msza św. dla wszystkich Pielgrzymów Polskich Misji Katolickich z Niemiec. Msza św. dziękczynna za beatyfikację Papieża Jana Pawła II została odprawiona pod przewodnictwem J.E. Księdza Kardynała Stanisława Ryłko. Homilia wygłoszona przez J.E., śpiewanie pełnym głosem w zapełnionej po brzegi Bazyliki pieśni religijnych w języku polskim i modlitwy, w których zanosiliśmy prośby i dziękczynienia, dostarczyły wiele głębokich i niezapomnianych wzruszeń . Modlitwa przy grobie Błogosławionego Jana Pawła II była czymś szczególnym, zarówno dla tych, którzy mieli możliwość podążania za nim za Jego życia, jak i tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się blisko Niego. Towarzyszyły temu łzy wzruszenia, zaduma i głęboka wdzięczność za to, że dobry Bóg obdarzył Polskę i cały świat tak wielkim darem, jakim jest osoba Bł Jana Pawła II, Papieża. Po zwiedzeniu Bazyliki Św.Piotra, pozostał nam jeszcze czas na nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Borgo Santo Spirito. I znów - słuchaliśmy, podziwialiśmy, modliliśmy się i zanosiliśmy nasze prośby. Jeszcze tego samego dnia, po południu, zwiedziliśmy RZYM, jego place, słynną Fontannę Di Trevii i Schody Hiszpańskie, dokonaliśmy drobnych zakupów. Pełni przeżyć duchowych i zmęczeni fizycznie, wieczorem udaliśmy się do hotelu na kolację i odpoczynek nocny. W czwartym dniu pielgrzymki, tj. 02.10.12 wstaliśmy bardzo wcześnie, aby po śniadaniu, najpóźniej o godz. 6.15 wyruszyć do Bazyliki Matki Bożej Większej (Basilica Santa Maria Maggiore ) . Msza św. o Najświętszej Marii Pannie była odprawiona pod przewodnictwem J.E.Ksiedza ABP.Zygmunta Zimowskiego. Z hotelu wyjechaliśmy z bardzo dużym wyprzedzeniem czasowym . Niestety, Rzymianie, organizując strajk komunikacji miejskiej, uniemożliwili nam dotarcie we właściwym czasie na Mszę św. Dzieliło nas tylko 20 km drogi,a na jej pokonanie potrzebowaliśmy aż 2.5 godz. Spóźniliśmy się bardzo. Ale na koniec otrzymaliśmy błogosławieństwo J.E. Później, podczas przemieszczania się autobusem , ks. Kazimierz przeczytał pierwsze i drugie czytanie oraz Ewangelię -Wesele w Kanie Galilejskiej, przewidziane na tę Msze. Tego samego dnia, nawiedziliśmy jeszcze Bazylikę Św. Jana na Lateranie i modląc się, pokonaliśmy na kolanach „Święte Schody”, którymi Pan Jezus udawał się do Piłata. Zabytki Rzymu, jak: Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Bazylikę Św. Pawła za Murami, pokazała i bardzo szczegółowo omówiła pani przewodniczka - Jowita. W piątym dniu naszego pielgrzymowania, t.j.03.10.12 udaliśmy się do WATYKANU na Audiencję Generalną z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Przejeżdżał obok nas bardzo blisko w swoim pojeździe. Dobre, łagodne , uśmiechnięte oblicze Papieża, a także udzielone nam błogosławieństwo, zachowamy w sercu i pamięci na zawsze. Dalej, udaliśmy się na MONTE CASSINO, gdzie znajduje się Opactwo Benedyktyńskie z grobem patrona Europy Świetego Benedykta.
Tam też, na zboczu góry znajduje się cmentarz poległych w walkach żołnierzy, z grobem Gen. Andersa, który w swoim testamencie wyraził wolę spoczynku na Monte Cassino wraz ze swoimi " chłopcami ". Mszę św. w intencji żołnierzy poległych za ojczyznę odprawił J.E.Ksiadz ABP. Szczepan Wesoły.W porywającej serca wiernych homilii, J.E. wskazał, jak wielkim darem jest dla potomnych, oddane w ofierze przez młodych żołnierzy życie za ojczyznę. Śpiewana w tym miejscu pieśń „Boże coś Polskę” przez wszystkich znajdujących się tam pielgrzymów, brzmiała szczególnie donośnie. Z Monte Cassino pielgrzymi wyruszyli do SAN GIOWANNI ROTONDO na nocleg w hotelu Della Piane z sieci Best Western. Szósty dzień pielgrzymowania, tj.04.10.12 rozpoczelismy od zwiedzania San Giowanni Rotondo, miejsca, gdzie Św. Ojciec Pio żył i działał z małymi przerwami, niemal całe życie . W San Giowanni Rotondo znajduje się Klasztor Braci Kapucynów, a także nowoczesny szpital nazwany : „Dom Ulgi w Cierpieniu”, którego założycielem był Św. Ojciec Pio. Pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, modlili się przy grobie Św. Ojca Pio, przed Jezusem ukrzyżowanym, przy którym otrzymał on stygmaty, a także zobaczyliśmy cele Św .Ojca Pio w kościele antycznym. Pobyt w San Giowanni Rotondo zakończono udziałem we Mszy św. trzech grup pielgrzymów, którą koncelebrował Ksiądz Kazimierz. Dalsza droga prowadziła pielgrzymów do LANCIANO - najstarszego we Włoszech cudu eucharystycznego, gdzie w monstrancji można zobaczyć przemienioną hostię w ciało o tkance mięśnia sercowego i wino przemienione w krew. Kapłan sprawujący Eucharystię miał wątpliwości, czy pod konsekrowaną Eucharystią ukrywa się ciało i krew. Tam, gdzie osłabła wiara, pojawił się cud eucharystyczny. Kolejnym miejscem pielgrzymiej wędrówki było MANOPELLO -we włoskiej prowincji Abruzzo, gdzie w Sanktuarium Świętego Oblicza, można było podziwiać niezwykłą relikwię Świętego Oblicza, czyli wizerunek Chrystusa Cierpiącego, utrwalony na cienkim materiale i przechowywanym w monstrancji.Twarz Chrystusa wypełnia cały obraz, który jest przezroczysty i przypomina przezrocze. Relikwia ta pozostawia duże wrażenie. Kolejną noc pielgrzymi spedzają nad Adriatykiem , w Gatteo Mare, w hotelu Principe.W ostatnim dniu pielgrzymowania, tj.05.10.12. dotarliśmy do Wenecji, uroczego miasta, rozsianego na niezliczonych wyspach, a ich kościoły budynki, pałace przeglądają się w lustrze kanałów. Statkiem dotarliśmy do placu Św Marka, gdzie mogliśmy podziwiać Bazylikę Św. Marka, kościoła wzniesionego na gruzach innego kościoła w połowie XI wieku, aby pochować w nim szczątki doczesne Św. Marka Ewangelisty. Przewodniczka szczegółowo omówiła liczne zabytki okalające Plac Św. Marka. W krypcie Bazyliki Św. Marka, 3 grupy Polskich Misji Katolickich wzięły udział we Mszy św., którą koncelebrował także Ksiądz Kazimierz. Później była jeszcze możliwość podziwiania urokliwych uliczek, mostów łączących wysepki, a także zjedzenia posiłku. Ostatnią noc spędziliśmy w GARNIGA TERME, ca.800m npm. w hotelu " Miramonti". Stamtąd,wczesnym rankiem 05.10.12., grupa pielgrzymów z PMK Kiel,w komplecie wyruszyła w drogę powrotną. W Kiel byliśmy punktualnie o godz. 24.00 . Dzięki niezwykle doświadczonemu Kierownictwu naszej pielgrzymki i Bożej Opatrzności dotarliśmy szczęśliwie do domu. Księdzu Kazimierzowi serdeczne „Bóg zapłać” za duchowe przewodniczenie w naszych codziennych modlitwach, zarówno w podróży jak i we wszystkich odprawianych Mszach św., za głoszone Słowo Boże i katechezę. Pani Anecie -naszej przewodniczce z głębi serca dziękujemy za Jej profesjonalizm, troskę o każdego z nas, za tę żarliwość w poszukiwaniu „owieczki”, która odłączyła się na Placu Św. Piotra, za troskę o nasze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Panom kierowcom: panu Grzegorzowi i Bogdanowi - serdeczne dzięki za ich rozważną i bezpieczną jazdę. SZCZEŚĆ BOŻE wszystkim. ZZ

Pielgrzymki

 

W dniach od 29.09 do 6.10.2012 roku

wierni z naszej wspólnoty wzięli udział w

Pielgrzymce dziękczynnej za dar beatyfikacji Jana Pawła II


Program pielgrzymki obejmował następujące miejsca

PADWA – WATYKAN -  RZYM -  MONTE CASSINO -  SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO – MANOPPELLO - WENECJA


ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ Z PIELGRZYMKI