Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zajęcia z religii

 

Drodzy Rodzice !

Dziecko to najpiękniejszy dar Boga. Bóg Ojciec daje go Wam mówiąc: „Weź to dziecię i nakarm je dla Mnie, a Ja dam tobie za to zapłatę” (Wj2,9).

W rodzinie, która jest wspólnotą miłości, Wasze dziecko uczy się żyć. Dzięki wam może poznać Boga, który jest najlepszym Ojcem. Do Niego prowadzi również katecheza. Złączmy nasze wysiłki wychowawcze i pomóżmy naszym dzieciom, aby mogły lepiej poznać Boga.

 

W raz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy w naszej Polskiej Misji Katolickiej nowy rok katechetyczny.

Dzieci klas drugich i trzecich przygotowują się do pełnego udziału w Eucharystii i Sakramentu Pojednania.

 

Prowadzimy zajęcia z religii, języka polskiego i historii Polski z elementami geografii, oraz co niedzielne spotkania na Mszy św. o godz. 9:30 w Kiel i w 2 i 4 sobote miesiąca w Flensburgu o godz. 17:00.

 


Jest lekcja reiligii dla dzieci po I Komunii sw.
i dla dzieci przedszkolnych.


Miejsce
: Kiel, sala parafialna przy kościele St. Heinrich, Feldstr. 172
Flensburg, sala parafialna przy kościele Schmerzhafte Mutter, Nordergraben 36


Plan zajęć – terminy są podane odpowiednio dla danych grup.

 

Ks. Kazimierz: tel. 0431-37 50 532, parafia@t-online.de

Fax. 0431/37 50 537