Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kalendarium 2013

Kończy się rok 2013. Jaki on był dla Kościoła i dla naszej wspólnoty parafialnej? Może warto o tym przypomnieć, co się w tym minionym okresie czasu działo i co przeżywaliśmy pielgrzymując wspólnie drogą wiary.

 

 01.01.

Nowy Rok. Wspólna polsko-niemiecka msza św. z parafią St. Heinrich. Łączy nas z nią nie tylko wspólna wiara, ale również jedna świątynia. Już blisko 30 lat
w kościele tym modlimy się po polsku.

 

 

11.01.

Rok Wiary. Spotkanie wspólnotowe „na drodze wiary” wraz dzieleniem się opłatkiem i śpiewaniem kolęd, które poprzedziła refleksja ks. Kazimierza Sękali na temat: „Wspólna modlitwa umocnieniem wiary osobistej”.

.

 

13.01.

Msza św. popołudniowa dla dzieci, po której były jasełka i przygotowane przez dzieci wspólne kolędowanie. (Przygotowanie: Katarzyna Czyżewska, Iwona Liman i Joanna Litteck).

 

 

20.01.

Jasełka zostały powtórzone przez dzieci podczas niedzielnej mszy św. dla rodzin.

 

 

23.01.

Zmarł kardynał Józef Glemp. Z hołdem i refleksją w modlitwie pożegnaliśmy - urzędującego w latach 1981-2009 – prymasa seniora Polski.

 

 

27.01.

Rok Wiary. Spotkanie lektorów „na drodze wiary” przygotowane przez Sylwię Hertz. Temat: „Co mamy na myśli wypowiadając słowo «wiara»?”.

 

 

28.01.

Spotkanie komitetu parafialnego. Zapoznanie zebranych z czekającymi ich zadaniami w najbliższym okresie czasu, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć katechetcznych i osób za nie odpowiedzialnych.

 

 

luty

Biuletyn PMK Kiel w ramach trwającego Roku Wiary rozpoczął comiesięczną publikację rozważań ks. Kazimierza Sękali z cyklu: „Wyznanie wiary zawarte
w Symbolu Apostolskim”.

 

 

13.02.

Środa Popielcowa rozpoczęła okres Wielkiego Postu. W Roku Wiary szczególnie chętnie uczestniczyliśmy i rozważaliśmy tajemnice Męki Pańskiej podczas nabożeństw pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Był to dla wielu z nas czas pojednania i nawrócenia.

 

 

18.02.

Rok Wiary. Spotkanie „na drodze wiary” przygotowane przez ks. Kazimierza Sękalę. Temat: „Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych... (Mt. 25,40)”.

 

 

28.02.

Msza św. dziękczynna za dar pontyfikatu odchodzącego papieża Benedykta XVI, który zgodnie ze swoją wcześniejszą zapowiedzią (11.02.2013) z dniem 28.02.2013 r. oficjalnie zakończył sprawowanie urzędu. Modlitwą dziękowaliśmy za ośmioletni pontyfikat Benedykta XVI, a szczególnie za jego wyjątkową życzliwość dla Polski i polskiego Kościoła oraz siłę wiary, wyrażoną m.in. słowami skierowanymi do Polaków w maju 2006 roku: „Trwajcie mocni w wierze”.

 

 

02.03.

W drugim etapie Konkursu Biblijnego dla młodzieży ze znajomości Ewangelii wg św. Łukasza - zorganizowanego przez Rektorat PMK w Niemczech - naszą wspólnotę reprezentowały w Hanowerze: Daria A. Kulling, Angelika Kilichowski
i Julia Litteck. Gratulujemy.

 

 

03.03.

Msza św. w intencji ks. proboszcza Kazimierza Sękali wraz z modlitwą
i urodzinowo-imieninowymi życzeniami.

 

 

11.03.

Spotkanie komitetu parafialnego. Omówienie spraw organizacyjnych, związanych m.in. z bierzmowaniem i uroczystością odpustową.

 

 

13.03.

Tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowej głowy Kościoła, pojawił się o godz. 19:06 czasu rzymskiego. Nowym papieżem został argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszka.

 

 

16.03.

Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne 2013, które dla wspólnoty parafialnej
w Kilonii, Szlezwiku, Husum i Flensburgu prowadził ks. prof. Roman Pindel - rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

 

 

18.03.

Rok Wiary. Spotkanie „na drodze wiary” wspólnoty parafialnej z ks. prof. Romanem Pindlem, podczas którego wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić lub czego nie zaniechać, aby odnowić i umocnić naszą wiarę.

 

 

20.03.

Msza św. w intencji zmarłych lektorów: Pawła Czarneckiego, Zofii Schwarzwald
i Czesława Milotę.

 

 

22.03.

Zajęcia plastyczne dla dzieci. Temat: „baranek i pisanki - symbole wielkanocne”.

 

 

31.03.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejsze dla chrześcijanina święto w całym roku - przeżywaliśmy szczególnie głęboko w Roku Wiary.

 

 

01.04.

Poniedziałek Wielkanocny – wielkanocną radością dzieliśmy się podczas mszy św. wspólnie przeżywaną z niemiecką parafią St. Heinrich.

 

 

12.-14.o4.

Z bogatym programem dawnych i współczesnych pieśni sakralnych wystąpił gościnnie w Poznaniu i Kobylnicy chór POLCANTO z naszej flensburskiej wspólnoty, pod dyrekcją pani Beaty Zyffert.

 

 

18.-21.04.

Wyjazd dzieci do Büsum w ramach przygotowań do Pierwszej Komunii świętej.

 

 

21.04.

Spotkanie Żywego Różańca. Sprawy organizacyjne.

 

 

22.04.

Rok Wiary. „Wytrwać w wierze“ - muzyczno-słowna interpretacja „spotkania Pana Jezusa z niewiernym Tomaszem”, którą „na drodze wiary” przygotowali
i poprowadzili członkowie grupy muzycznej działającej przy kilońskiej Misji.

 

 

05.05.

Pierwsza Komunia św. dla dzieci w Kilonii.

 

 

11.05.

Pierwsza Komunia św. dla dzieci we Flensburgu.

 

 

19.05.

Rok Wiary. "Wierzę w Ducha św. - obecność Ducha św. w naszym życiu” - to zaproponowany nam przez ks. Kazimierza Sękalę temat „zielonoświątecznego” spotkania „na drodze wiary”.

 

 

26.05.

Spotkanie lektorów. Temat: „Cierpienie i wrażliwość na nie w życiu chrześcijanina”. (Przygotowała: Sylwia Hertz).

 

 

27.05.

Spotkanie komitetu organizacyjnego, dot. planu przygotowań do uroczystości patronalnej i bierzmowania.

 

 

30.05.

Boże Ciało. Myśl wiodąca modlitwy: „Panie do kogóż pójdziemy?”. W procesji
z darami ołtarza: Magdalena Brzezińska i Piotr Szynkowski.

 

 

01.06.

Pan Janusz Wac podjął się pracy przy redagowaniu i graficznym opracowywaniu biuletynu PMK Kiel.

 

 

02.06.

Rodzinna Majówka w „Erlebniswald” Trappenkamp. (Organizacja: Magda Blazica).

 

 

09.06.

Spotkanie Żywego Różańca. Temat: „Cele, zadania i formy religijne zawarte
w Ceremoniale Żywego Różańca”. Wybór Jana Pawła II na patrona wspólnoty różańcowej w PMK Kiel.

 

 

15.06.

Rozdanie świadectw z nauki religii i języka polskiego. Wspólne gry i zabawy.

 

 

16.06.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Wakacyjne zadanie: „Zdjęcie pomnika, figury, obrazu lub miejsca upamiętniającego bł. Jana Pawla II”.

 

 

13.-28.07.

Podczas urlopu ks. proboszcza K. Sękali w posłudze kapłańskiej zastępował ks. prof. Roman Pindel z Krakowa.

 

 

29.07.

Zmarł były metropolita hamburski - arcybiskup senior dr Ludwig Averkamp, który okazywał wiele życzliwości i zrozumienia dla PMK w Kilonii.

 

 

10.08.

Powakacyjne spotkanie inauguracjące rok katechetyczny. Po projekcji filmu o JPII rozmowa o bł. papieżu oraz wspólne śpiewanie.

 

 

11.08.

Msza św. z błogosławieństwem dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.

 

 

18.08.

Rok Wiary. „Uroczystość odpustowa w osobistym przeżywaniu wiary” - to motto dni skupienia (18, 19 i 21 sierpnia), podczas których ks. Kazimierz Sękala - poprzez czuwanie, modlitwę różańcową i spowiedź – przygotowywał naszą wspólnotę parafialną do święta patronalnego.

 

 

25.08.

Święto Matki Boskiej Częstochowskiej - patronki PMK w Kilonii. W tym roku zaszczycił naszą Misję i przewodniczył uroczystości patronalnej ks. bp Grzegorz Ryś z Archidiecezji Krakowskiej. Ksiądz biskup udzielił również sakramentu bierzmowania młodzieży we Flensburgu (24.08.) i w Kilonii (25.08.).

 

Wizycie księdza biskupa towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej: „Śladami Jana Pawła II”, prezentującej zdjęcia wykonane przez dzieci i dorosłych
z naszej wspólnoty w czasie tegorocznych wakacji, którą przygotowali Katarzyna i Bogusz Czyżewscy.

 

 

01.09.

„Groschenkirmes”. Od wielu lat nasza wspólnota parafialna bierze udział
w tej charytatywnej imprezie organizowanej corocznie przez niemiecką parafię St. Heinrich. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży potraw z kuchni polskiej - przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Zbyszka Trudnowkiego, Jacka Babiarczyka i Piotra Brzezińskiego – wymiernie wsparły tę cenną inicjatywę.

 

 

15.09.

Rok Wiary. Na kolejnym spotkaniu „na drodze wiary” zastanawialiśmy się wspólnie z jego prowadzącym, ks. Kazimierzem Sękala, jak wielkim darem dla ludzkości jest chrześcijaństwo i Kościół, który jak powiada Pismo Święte, jest „solą ziemi”.

 

 

21.09.

Wyjazd grupy ministrantow do Flensburga. (Organizacja: Joanna Litteck, Iwona Liman oraz Katarzyna i Bogusz Czyżewscy).

 

 

24.09.

Msza św. w intencji grupy Ruchu Szensztackiego z prelekcją i czuwaniem modlitewnym przygotowanymi przez s. Damianę z Schönstatt.

 

 

29.09.

Zbiórka pieniężna na fundusz stypendialny "Dzieło Nowego Tysiąclecia Jana Pawła II " dla zdolnej niezamożnej młodzieży w Polsce.

 

 

październik

„Wierzę w jeden, święty Kościół powszechny” – to temat kończący cykl rozważań ks. Kazimierza Sękali dot. wyznania wiary w „Składzie Apostolskim” publikowanych w ramach Roku Wiary w biuletynie PMK Kiel.

 

 

12.10.

Wycieczka dzieci i młodzieży w czasie ferii jesiennych do Kelbra w góry Harzu. (Organizacja: Iza Zmich i Iwona Liman).

 

 

13.10.

Msza św. dziękczynna za piętnaście lat pracy kapłańskiej i duszpasterskiej ks. kan. dr Kazimierza Sękali w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii i za nasze wspólne z nim pielgrzymowanie drogą wiary. (Program uroczystości: Jadwiga Gromada).

 

 

20.10.

Zbiórka pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze domu w Kiel-Elmschenhagen. (Zorganizowanie zbiórki: Maria Czajka).

 

 

23.10.

Rok Wiary. Do udziału we mszy św. i modlitwie różańcowej zaproszone zostały: Żywy Różaniec, wspólnota lektorów, grupa Ruchu Szensztackiego, grupa muzyczna oraz służba liturgiczna i ministranci. Wszystkich nas łączy wiara oraz wspólna modlitwa i jednoczy w jeden modlący się Kościół.

 

 

27.10.

Spotkanie lektorów „na drodze wiary” z „Janem Pawełem II - nauczycielem wiary”, w trakcie którego wspólnie szukaliśmy w dyskusji odpowiedzi na pytanie: jak żyć dziś według wiary oraz wspominaliśmy obu papieży JPII i Benedykta XVI. (Przygotowały: Sylwia Hertz i Jadwiga Gromada).

 

 

30.10.

Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca, podczas którego ks. Kazimierz Sękala zachęcał zebranych do pełnego zaangażowania się w życie Kościoła przed uroczystościami kanonizacji bł. Jana Pawła II – patrona wspólnoty różańcowej kilońskiej Misji.

 

 

02.11.

Porządkowanie grobów ofiar wojny na cmentarzu Eichhof przed Świętem Zmarłych. (Andrzej Piasek, Tadeusz Górawski i Ireneusz Liman).

 

 

03.11.

Dni pamięci modlitewnej za zmarłych (1 i 2 listopada) zostały zakończone mszą św. z wypominkami w kościele St. Heinrich i spotkaniem „na drodze wiary” na cmentarzu Eichhof. Uroczystościom i modlitwie za polskie ofiary wojny przewodniczył ks. K. Sękala. Do uczestników uroczystości przemówił Konsul RP w Hamburgu pan Marek Sorgowicki. Pamięć ofiar uczcił pięknym odśpiewaniem „Bogurodzicy” Andrzej Bernagiewicz. A odczytywanymi przez Sylwię Hertz „wypominkami ofiar tragicznie poległych i pomordowanych” towarzyszyły składane przez dzieci znicze pamięci. (Program uroczystości: Joanna Dettlaff).

 

 

11.11.

Spotkanie komitetu parafialnego. Omówienie spraw bieżących i zadań na najbliższe miesiące.

 

 

13.11.-20.11.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Wiary zorganizowana przez ks. Kazimierza Sękalę, proboszcza PMK w Kilonii. Dla uczestników z naszej wspólnoty było to wielkie i niezapomniane przeżycie, szczególnie poprzez jej dziękcznny charakter za dar wiary.

 

 

16.11.

Ks. prof. Roman Pindel - który kilkakrotnie na zaproszenie ks. proboszcza przyjeżdżał do PMK w Kilonii - został mianowany przez papieża Franciszka biskupem diecezjalnym diecezji bielsko-żywieckiej. Święcenia biskupie ma przyjąć 6 stycznia 2014 w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Verbum Vitae Continentes” (Trzymajcie się Słowa Życia), pochodzące z Listu do Filipian (Flp 2,16).

 

 

23.11.

Zabawa andrzejkowa dla wspólnoty parafialnej, którą od wielu lat organizują Marlena i Mariusz Woźniccy oraz Zbyszek Trudnowski.

 

 

24.11.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i oficjalne zakończenie Roku Wiary było okazją do modlitewnej wdzięczności za łaski ponownego odkrywania tajemnic naszej wiary oraz do wołania o przymnożenie nam wiary. Ks. Kazimierz Sękala zaapelował do nas o codzienne bardziej świadome przeżywanie wiary, której treść zawarta jest w Składzie Apostolskim.

 

 

29.11.

Radość wiary wyrażona przez dzieci w zabawie andrzejkowej. (Organizacja: Iza Zmich).

 

 

01.12.

Zakończenie Roku Wiary w PMK Kiel. Zwieńczeniem trwającego od 11.10.2012 do 24.11.2013 Roku Wiary w Kilonii była uroczysta msza św. ubogacona przez Andrzeja Bernagiewicza, który swoim świadectwem wiary, osobistymi refleksjami oraz wspaniałym wykonaniem pieśni, ukazał nam radość i piękno wiary - tej wiary przemodlonej, wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej świątecznie i na co dzień.

 

 

06.12.-20.12.

Roraty. Do wspólnego przeżywania Adwentu podczas piątkowych mszy św.
o godz. 6:30 zaproszeni byli przez ks. proboszcza nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci z lampionami. Adwentowy nastrój dopełniały wspólne śniadania (po mszy św.), które przygotowywała Barbara Kulpa przy pomocy Brygidy Piasek i Zbyszka Trudnowskiego.

 

 

07.12.

Świąteczne pieczenie ciasteczek przez dzieci. Pieniądze zebrane z ich sprzedaży (w niedzielę 08.12.) zostały przez dzieci przeznaczone na pomoc dla ofiar huraganu na Filipinach.

 

 

08.12.

Wspomnienie św. Mikołaja. Po mszy św. spotkanie z dziećmi wraz z rozdaniem prezentów – czyli spełnieniem małych dziecięcych marzeń (Przygotowali: Ewa Suchocka i Zbyszek Ilski).

 

 

11.12.

Spotkanie organizacyjne komitetu parafialnego. Program przygotował i spotkanie prowadził ks. proboszcz Kazimierz Sękala.

 

 

24.12-26.12.

Święta Bożego Narodzenia. Wigilia zakończona coroczną Pasterką –
w wypełnionym wiernymi kościele, śpiewaniem polskich kolęd oraz modlitwą za bliskich i za tych, którzy odeszli zostawiając nam skarb wiary i przywiązania do tradycji.

 

 

29.12.

Msza św. na zakończenie roku. Podziękowanie Bogu za wszystko, co zostało nam dane.

 

To przypomnienie wydarzeń i dokonań w kończącym się już 2013 roku - Roku Wiary - niech będzie zachętą do wszelkiego rodzaju wspólnego działania w nadchodzących miesiącach. Czekają nas bowiem nowe wyzwania i zadania. Najważniejsze z nich to przygotowanie nas wiernych do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Niech oprócz Bożej radości nie zabraknie nam zapału, zaangażowania i ofiarności do godnego uczczenia tych uroczystości.

 

Jadwiga Gromada i Joanna Dettlaff