Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kalendarium 2012

Warto o tym przypomnieć

 

Kończy się rok. Kalendarzowe kartki spadają jak jesienne liście, odmierzając nasz ludzki czas – czas dany przez Boga. Czy wykorzystaliśmy go należycie, robiąc coś pożytecznego dla wspólnego dobra? Oto krótkie przypomnienie niektórych wydarzeń kończącego się 2012 roku w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.

 

01.01.

Nowy Rok rozpoczęliśmy polsko-niemiecką mszą św. wspólnie z parafią St. Heinrich, co stało się już tradycją obu naszych wspólnot.

 

 

20.01.

Spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie zorganizowane dla całej wspólnoty parafialnej. W ten nastrojowy wieczór - dzieląc się opłatkiem - czuliśmy się jedną, wielką Bożą rodziną.

 

 

22.01.

Popołudniowa msza św. dla dzieci i kolędowanie Dzieciąteczku Bożemu w żłobku. Dzieci w darze Jezusowi grały, śpiewały i mówiły wierszyki.

 

 

07.02.

Święto ofiarowania Pana Jezusa. Zgodnie z polską tradycją przynieśliśmy świece – symbol naszej wiary. Uczestnicząc we mszy św. prosiliśmy też Matkę Bożą Gromniczną, aby broniła nas od wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw, rozpraszając otaczające nas ciemności.

 

 

10.02.

Zabawa karnawałowa dla dzieci, które są nie tylko skarbem swoich rodziców, ale też nadzieją Kościoła, księdza proboszcza i całej naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

11.02.

Zabawa karnawałowa dla dorosłych z konkursem i niespodziankami. We wspólnej zabawie udział wzięli goście z PMK w Szlezwiku, Flensburgu i Husum.

 

 

22.02.

Środa Popielcowa rozpoczęła okres Wielkiego Postu. W wypełnionym wiernymi kościele ks. proboszcz dokonał obrzędu posypania głów popiołem na znak, że uznajemy przed Bogiem swoje winy.

 

 

27.02.

Krąg Biblijny – rozpoczęcie cyklicznych, poniedziałkowych spotkań wielkopostnych (27.02.-19.03.2012), które przygotowywał i prowadził ks. K. Sękala.

 

 

04.03.

Msza św w intencji solenizanta - ks. proboszcza Kazimierza Sękali, podczas której modliliśmy się o potrzebne łaski w jego odpowiedzialnej pracy kapłańskiej. Po mszy św. – kwiaty, życzenia i kawa z ciastem w sali parafialnej.

 

 

16.03.

Spotkanie lektorów. Temat: Rozważanie V Stacji Drogi Krzyżowej – niesienie pomocy ludziom. (Sylwia Hertz)

 

 

24.03.

Rekolekcje Wielkopostne dla wspólnoty parafialnej w Kilonii, Szlezwiku, Husum i Flensburgu prowadził ks. biskup Józef Guzdek, który zaszczycił naszą misję swoją obecnością i przeznaczył swój cenny czas na przygotowanie nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

21.04.

Wystawa fotografii Adama Bujaka - „Kraków Jana Pawła II”. Organizatorami  wystawy byli: ks. Kazimierz Sękala - proboszcz PMK w Kilonii we współpracy z proboszczem niemieckiej parafii St. Heinrich - ks. Norbertem Bezikofer. W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięła pani Karolina Kowalska - wicekonsul ds. polonijnych z Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu.

 

 

06.05.

Pierwsza Komunia św. dzieci z naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

17.05.

Majówka w Trappenkamp dla rodzin z kilońskiej Misji.

 

 

25.05.

Spotkanie lektorów. Temat: Służba Kościołowi poprzez posługę i postawę lektora. (Jadwiga Gromada)

 

 

07.06.

Boże Ciało - Msza św. koncelebrowana z procesją, której przewodniczył ks. bp Hans Jochen Jaschke z Hamburga. W uroczystości udział wzięła PMK w Kilonii, przygotowywując modlitwę wiernych w języku polskim i niemieckim oraz chleb – jako dar ołtarza.

 

 

16.06.

Gry i zabawy dla dzieci z naszej wspólnoty parafialnej zorganizowane z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

 

17.06.

Msza św. na zakończenie nauki religii i języka polskiego – rozdanie świadectw i udzielenie błogosławieństwa dzieciom rozpoczynającym wakacje, podczas których mają za zadanie sfotografować krzyż.

 

 

30.06.

Zakończenie cyklu rozważań: „Prośby zawarte w modlitwie Pańskiej Ojcze Nasz”, które ks. Kazimierz Sękala publikował na łamach „Naszej parafii” - biuletynu PMK w Kilonii.

 

 

01.07.

Wspólnota Różańcowa – po poprzedzonej modlitwą różańcową uroczystej mszy św. odbyła się ceremonia przyjęcia nowych członków Żywego Różańca połączona z wpisem do księgi tych, którzy ponowili chęć udziału w odnowionej strukturze wspólnoty różańcowej PMK w Kilonii.

 

 

Lipiec

Podczas urlopu ks. proboszcza K. Sękali, posługę duszpasterską w kilońskiej Misji objął ks. Józef Gil z Krakowa.

 

 

12.08.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i nauki religii. Msza św., podczas której poświęcone zostały - przyniesione przez dzieci - tornistry i przybory szkolne.

 

 

26.08.

„Groschenkirmes” – impreza charytatywna organizowana corocznie przez niemiecką parafię St. Heinrich z udziałem PMK w Kilonii. Już od ponad 15 lat wspieramy tę cenną inicjatywę, przekazując na jej cele pieniądze uzyskane ze sprzedaży - przygotowanych przez nas specjalnie na tę okaję - potraw z polskiej kuchni regionalnej.

 

 

02.09.

Święto patronalne PMK w Kilonii ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej -  Poprzedzonej adoracją Najświętszego Sakramentu Mszy św. oraz całej uroczystości patronalnej przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Sękala. Gościnnie wystąpił chór PMK z Flensburga.

Po mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do dalszego świętowania na terenie domu parafialnego przy kościele Liebfrauen, gdzie przygotowane były gorące potrawy i domowe wypieki, a dla dzieci - gry i zabawy. Przy organizacji festynu parafialnego zaangażowanych było ok. 30 osób.

 

 

23.09.

Spotkanie lektorów. Temat: Pismo św. – Ewangelia w życiu i posłudze lektora (Sylwia Hertz).

 

 

29.09.-06.10.

Pielgrzymka dziękczynna za dar beatyfikacji Jana Pawła II do Włoch  zorganizowana przez PMK w Niemczech, w kórej udział wzięła również kilońska Misja pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Sękali.

 

 

07.10.

Uroczystość Matki Bożej Różańcowej, którą wspólnota Żywego Różańca pragnęła specjalnie uczcić Maryję uroczystą mszą św. i modlitwą różańcową, jak również podziękować Bogu za 14 lat posługi duszpasterskiej ks. proboszcza Kazimierza Sękali w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii. O oprawę muzyczną tej uroczystości zadbali: Andrzej i Bogna Bernagiewicz – śpiew oraz Agnieszka Karaś – muzyka organowa.

14.10.

Inauguracja - ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI - ROKU WIARY  (11.10.2012–2411.2013) w PMK w Kilonii. Podczas mszy św. został odczytany list abp Wernera Thissena z Hamburga. Po mszy przyjmowane były ofiary na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”. Można też było oglądnąć w sali parafialnej wystawę fotograficzną z pielgrzymki do Włoch, którą przygotował pan Edward Sala wraz z Katarzyną i Boguszem Czyżewski.

 

 

18.10.

Spotkanie komitetu organizacyjnego PMK w Kilonii – przedstawienie celu i omówienie planu uczestnictwa naszej kilońskiej wspólnoty w ROKU WIARY. Terminy planowanych spotkań „na drodze wiary” będę podawane sukcesywnie.

 

 

31.10.

ROK WIARY: „Wiara Maryi drogą przyjęcia Słowa Bożego” – rozważanie pani Jadwigi Gromady podczas pierwszego spotkania „na drodze wiary” w PMK Kiel. Uzupełnieniem były słowa zachęty do naśladowania Maryii - wzoru i przewodniczki na drodze wiary - które w homilii, podczas mszy św., skierował do nas ks. K. Sękala. Pieśni maryjne przygotował i wykonał zespół muzyczny naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

04.11.

ROK WIARY: „Świeca – symbol wiary i pamięci”. Trwające od 1 listopada „dni naszej pamięci modlitewnej” zakończone zostały 4 listopada niedzielną mszą św. z wypominkami w kościele St. Heinrich, a następnie spotkaniem „na drodze wiary” - na cmentarzu Eichhof, gdzie znajdują się masowe groby ofiar wojny, w tym kilkuset Polaków, którym zapaliliśmy świece – światełka dla nieobecnych... W uroczystości, której przewodniczył ks. Kazimierz Sękala, udział wziął również przedstawiciel Konsulatu Generlnego RP w Hamburgu – pan konsul Andrzej Kuźma wraz z rodziną.

 11.11

Uroczysta msza św. z okazji Święta Niepodległości. Po mszy św. przekazanie dzieciom pierwszokomunijnym (2013 r.) różańców, które zostały poświęcone przez Ojca św. Benedykta XVI podczas audiencji na placu św. Piotra w Rzymie.

19.11.

ROK WIARY: „Katechizm Kościoła Katolickego” – rozważanie pani Katarzyny Wolf podczas drugiego spotkania „na drodze wiary” w PMK Kiel.

 

 

23.11.

Zabawa andrzejkowa dla dzieci z naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

24.11.

Zabawa andrzejkowa dla wspólnoty parafialnej zorganizowana przez Marlenę i Mariusza Woźnickich i Zbyszka Trudnowskiego.

 

 

02.12.

Pierwsza niedziela Adwentu – czas wyciszenia się i zastanowienia, czy wszystkie nasze drogi życia prowadzą do Boga?

 

 

09.12.

Wspomnienie św. Mikołaja. Po mszy św. spotkanie w sali parafialnej z dziećmi i rozdanie prezentów.

 

 

17.12.

ROK WIARY: „Pieśń religijna jako modlitwa i ubogacenie wiary” – trzecie spotkanie z myślą „na drodze wiary” w PMK Kiel.