Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kalendarium 2010

Skończył się Rok Jubileuszowy 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii. Jak zapisały się w naszej pamięci te wszystkie dni, tygodnie i miesiące, w których coś się działo i co moglibyśmy wspólnie przeżywać? Jaki był ten rok 2010 dla naszej wspólnoty, dla naszego kościoła?1.01           Noworoczna Msza święta wspólnie z niemiecką parafią St. Heinrich jest już stałą tradycją obu naszych wspólnot. Podczas Mszy świętej, tak jak w latach ubiegłych, śpiewaliśmy kolędy, czytaliśmy Słowo Boże i modlitwę wiernych po polsku.


15.01Spotkanie opłatkowe – wspaniała okazja do bycia ze sobą i wspólnego kolędowania. W tym roku przy świątecznym stole spotkało się 70 osób z naszej wspólnoty parafialnej z ks. Proboszczem na czele. Była wspólna modlitwa i fragment Ewangelii. A potem przy blasku płonących śiwiec i zimnych ogni śpiewaliśmy kolędy i słuchaliśmy wierszy ks. Jana Twardowskiego. Grupa muzyczna specjalnie na ten wieczór przygotowała i wykonała pieśnie Bożonarodzeniowe.

24.01.    Popołudniowa Msza święta dla dzieci – śpiewanie kolęd, wierszy i opowiadania Bożonarodzeniowe.

31.01.    Spotkanie lektorów – o posłudze lektora mówił ks. Kazimierz Sękala

6.02.      Zabawa karnawałowa dla wspólnoty parafialnej. Grał niezawodny zespół muzyczny MEN – porywające rytmy, dobry nastrój. Od kilku lat z wielkim zaangażowaniem zajmują się przygotowanie i organizacją imprezy: Marlena i Mariusz Woźniccy oraz Zbyszek Trudnowski.

27.02. – 6.03.     Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej, której organizatorem i opiekunem duchowym był ks. Proboszcz Kazimierz Sękala. Wiele niezapomnianych wrażeń i przeżyć  związanych z odwiedzaniem miejsc takich tak ważnych dla każdego chrześcijanina, które zostały utrwalone na zdjęciach i w pamięci wszystkich pielgrzymujących.

7.03.      Msza św., życzenia, kwiaty z okazji urodzin i imienin naszego Duszpasterza ks. Kazimierza, a potem spotkanie przy kawie z ciastem w Sali parafialnej.

15.03.    Spotkanie młodzieży i projekcja filmu „Pasja”.

20.03.    Konkurs biblijny dla młodzieży z Ewangelii wg św. Marka. W tym konkursie zorganizowanym przez PMK w Niemczech udział wzięła również młodzież z naszej wspólnoty.

25.03. – 28.03.   Rekolekcje Wielkopostne dla PMK w Kilonii prowadził ks. dr Marek Dziewiecki.

29.03.    Spotkanie organizacyjne dotyczyło spraw bieżących związanych z przygotowaniem do liturgii Wielkiego Tygodnia i Świąt. W związku z ogłoszonym komunikatem ks. kard. Stanisława Dziwisza dotyczącym ks. Natanka i jego działalności szkodzącej Kościołów, uczestniczący w spotkaniu dyskutowali jaki wpływ i niebezpieczeństwo ma to dla naszej Misji w Kilonii.

10.04.    Katastrofa samolotowa w Smoleńsku, w której oprócz Prezydenta RP zginęło 95 osób, między nimi konsul generalny RP z Hamburga dr. Andrzej Kremer, który kilkakrotnie gościł w naszej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.

11.04.    Nabożeństwo żałobne w intencji ofiar katastrofy samolotowej. Przez tydzień była możliwość modlitwy w kościele St. Heinrich, w którym wystawiono tablicę z 96 nazwiskami tych ofiar. Dyżur pełnił Zbyszek Trudnowski. (W majowym numerze „Nasze Słowo” zostało zamieszczone zdjęcie wykonane przez Romana Edel.

7.05.      Spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowań do uroczystości święta patronalnego w Roku Jubileuszowym oraz Sakramentu Bierzmowania. W skład komitetu organizacyjnego weszli: R. Edel, J.Gromada, S. Hertz, B. Kulpa, E. Suchocka, Z. Trudnowski, G. Wilke, M. i M. Woźniccy.

16.05.    Pierwsza Komunia Święta dzieci z kilońskiej Misjii jest zawsze wielkim przeżyciem dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

17.05.    Projekcja filmu „Ksiądz Jerzy Popiełuszko” (wyświetlił: Janusz Kuśnierczyk).

30.05.    Jubileusz  30-lecia święceń kapłańskich ks. kan. dr Kazimierza Sękali – proboszcza PMK w Kilonii. Po uroczystej Mszy świętej, kwiatach i życzeniach laudację na te okoliczność wygłosił dr. Gerard Wilke, wyrażając wdzięczność i uznanie Jubilatowi za ja jego trzydziestoletnią, ofiarną pracę kapłańską i duszpasterską. Na prośbę ks. Proboszcza uroczystość miała skromny charakter, natomiast została ogłoszona zbiórka pieniężna na ofiary klęski powodzi w Polsce. Zebrana kwota świadczyła o wrażliwości naszej wspólnoty na ludzkie nieszczęście i potrzebę dzielenia się z innymi.

3.06.      Boże Ciało – uroczystej procesji dla wszystkich katolickich kościołów w Kilonii przewodniczył ks. bp Hans J. Jaschke. Naszą kilońską wspólnotę reprezentowali: M. Scharlibbe i P. Brzeziński. W pracach pomocniczych przy budowie ołtarza brał udział Z. Trudnowski.

6.06.      Apel ks. Proboszcza do wiernych o zgłoszenie się do różnego rodzaju prac w naszej wspólnocie.

11.06.    Projekcja filmu „Katyń” (wyświetlił: Janusz Kuśnierczyk).

13.06.    W odpowiedzi na apel ks. Proboszcza zgłosiła się Katarzyna Wolf do redagowania biuletynu PMK oraz Katarzyna Czyżewska do prac z ministrantami i przygotowanie „jasełek”. Tomasz Suwała podjął się przygotowania strony internetowej PMK w Kilonii.

18.06.    Spotkanie organizacyjne komitetu parafialne dodotyczyło przygotowań do uroczystości jubileuszowych w dniu 29.08.2010 – omówienie programu i udziału w pracach przygotowawczych.

4.07.      Groschenkirmes - udział naszej wspólnoty w imprezie charytatywnej organizowanej przez niemiecką parafię St. Heinrich. Przygotowaniem i sprzedażą polskiego bigosu zajęli się Magda i Piotr Brzeińscy oraz Zbyszek Trudnowski. Pieniądze ze sprzedaży  zostały przekazane na ofiary powodzi w Polsce.

11.07.    Ogłoszony został konkurs wakacyjny dla dzieci „Anioły na wakacjach”.

12.07. – 22.08.   Wakacje. Urlop. Ferie. – Naszego Ks. Proboszcza w czasie urlopu zastąpił w posłudze kapłańskiej ks. Józef Gil z Krakowa.

22.08.    Po dłuższej przerwie wznowiono wydanie biuletynu informacyjnego PMK w Kilonii. Ukazał się pierwszy numer miesięcznika redagowanego przez Katarzynę Wolf – dziękujemy!

29.08.    Święto patronalne ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w roku jubileuszowym 25-lecia PMK w Kilonii miało dla nas szczególna wymowę. Uroczysty charakter tego tego wspólnotowego święta uświęciło przybycie ks. biskupa Józafa Guzdka z Krakowa, który podczas uroczystości udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Podczas Mszy św. śpiewał chór naszej Wspólnoty z Flensburga. Po mszy świętej odbyło się spotkanie z ks. Biskupem w sali parafialnej.

26.09.    Spotkanie lektorów, na którym opiekun duchowy ks. Kazimierz Sękala mówił o postawie religijnej lektora i jego wiarygodności w przekazywaniu Słowa Bożego. Były też omawiane sprawy organizacyjne m.in.uaktualnienie listy lektorów.

9.10.      Modlitwa, słowa podziękowania, kwiaty dla ks. Proboszcza Kazimierza Sękali z okazji kolejnej rocznicy pracy kapłańskiej i duszpasterskiej w Polskiej Misji w Kolonii.

Październik – Nabożeństwo różańcowe wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz rozważania kolejnych Tajemnic Różańca prowadził osobiście ks. Proboszcz.

31.10.    Święto Zmarłych – Msza święta z wypominkami w kościele i uroczystości na cmentarzu Eichhof. Mszy świętej przewodniczył ks. Rektor Prałat Stanisław Budyń.  W uroczystościach na cmentarzu wziął udział konsul generalny z Hamburga Andrzej Osiak. W Modlitwach wspominaliśmy tych, których zabrakło w naszych rodzinach i w naszej wspólnocie parafialnej.

20.11.    Zabawa „andrzejkowa”, na której tradycyjnie już gra zespół muzyczny MEM, a organizacją i przygotowaniem, tak jak w latach poprzednich, zajęli się: Marlena i Mariusz Woźniccy oraz Zbyszek Trudnowski.

01-21.12.      Roraty – wieczorne msze św. we wtorki i piątki, w których uczestniczyły dzieci z lampionami. W każdy piątek, po roratniej mszy św. – półgodzinne czuwanie w ciszy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

05.12.          Wspomnienie św. Mikołaja. Spotkanie z dziećmi. Podarunki.

12.12.         „Der Stern vom Bethlehem” – film dla dzieci w Mediendom FH Kiel.

16-18.12.    Rekolekcje adwentowe dla kilońskiej wspólnoty prowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie.

24-25.12.    Boże Narodzenie – błogosławiony czas – wyjątkowy nastrój pojednania i Bożej radości.

26.12.         Drugi dzień Świąt – msza św. wspólnie z niemiecką parafią St. Heinrich. Po mszy św. składanie życzeń i dzielenie się dobrym słowem.


To przypomnienie niektórych tylko wydarzeń Roku Jubileuszowego niech zachęci nas wszystkich do czynnego zaangażowania się i włączenia się w nurt życia religijnego i wspólnotowego naszej kilońskiej Misji. Kalendarz odmierza nasz ludzki czas – czas darowany nam od Boga. Niech będzie on przez nas dobrze wykorzystany w najbliższej przyszłości, która da nam wiele możliwości do zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego dla Boga, Kościoła i bliźnich.

Jadwiga Gromada