Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Żywy Różaniec – żywa wspólnota Kościoła

W niedzielę, 9 czerwca 2013 r., odbyło się spotkanie wspólnoty różańcowej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Sękala – założyciel i długoletni przewodnik duchowy Żywego Różańca w naszej parafii – gorąco zachęcał zebranych na spotkaniu członków wspólnoty do bogatej i pełnej ewangelicznej treści modlitwy różańcowej oraz do apostolskiego zaangażowania się w życie Kościoła. Ksiądz proboszcz mówił też o celach, zadaniach i formach religijnych zawartych w przedstawionym „Ceremoniale Żywego Różańca”.

Jako patrona kilońskiej wspólnoty różańcowej przyjęliśmy bł. Jana Pawła II, zachęceni do tego jego przykładem rozszerzania czci Maryi oraz niezwykłego umiłowania modlitwy różańcowej. Pragniemy, aby także i dla nas, modlitwa ta stała się źródłem duchowej inspiracji i odnowy.

Parafianie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do kilońskiej wspólnoty różańcowej będą wpisywani – zgodnie z Ceremoniałem Żywego Różańca – do księgi parafialnej.

Zapisy i zgłoszenia prosimy kierować do ks. proboszcza Kazimierza Sękali i pani Ewy Suchockiej.

J.G.