Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Maryja, Matka OdkupicielaMaj

Z Maryją, Matką Jezusa poznajemy Boże Miłosierdzie

 

W maju szczególnie poprzez modlitwy, nabożeństwa wyrażamy nasze pragnienia by poznać Maryję, Matkę Jezusa. Poznanie Matki Jezusa zbliża do wyraźniejszego poznania Jej syna, naszego Odkupiciela. Maryja jest dla wielu chrześcijan nauczycielką zawierzenia Bogu. Wydarzenie zwiastowania Maryi może być przykładem umiejętności słuchania Boga, rozumienia słów Boga i zaufania Bogu. Maryja usłyszała tak wiele niezwykłych słów od zwiastującego anioła. Zapowiedzi o przyjściu Syna Bożego nie należały do porządku tego świata. Nie dziwi więc pytanie Maryi: jakże to się stanie? W tych słowach Maryja wyraża zaniepokojenie, zdziwienie. Jest onieśmielona bliskością Boga, który przychodzi do Jej życia. Jej macierzyństwo wnosi w świat nowy wymiar obecności Boga: Syn Boży staje się człowiekiem. Papież Benedykt XVI pisze, że „Maryja (…) ukazuje się jako żywy namiot Boga, w którym chce On na nowy sposób zamieszkać pośród ludzi”. Wypowiedziane przez Maryję „tak” w wydarzeniu Zwiastowania ubogaca i określa drogę nie tylko Jej życia, ale i całej ludzkości.

Maryja, Matka Odkupiciela


Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia
Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia
Zapraszam w maju do modlitwy z Maryją, Matką Jezusa. Zapraszam do pochylenia się po raz kolejny nad wydarzeniem Zwiastowania. W tym wydarzeniu odkrywamy piękno przebywania z Bogiem, poznajemy sposób: jak rozmawiać z Bogiem. W rozmowie z Aniołem Maryja uczy nas słuchania Boga. Maryja słucha i rozważa. W następstwie wypowiada „Tak”. W tym wydarzeniu jest więc dramat i niepewność. Jak zakończy się dialog Maryi z Bogiem.

Papież Benedykt XVI mówi o dramacie Zwiastowania rozważając słowa Bernarda z Clairvaux. Bernard mówi, że w momencie postawienia Maryi pytania niebo i ziemia niejako wstrzymują oddech. Czy powie „tak”? Ona zwleka z odpowiedzią … Może powstrzymuje ja pokora? W rozważaniach Bernard podpowiada, nie bądź pokorna, lecz wielkoduszna. Daj nam swoje „tak”. Dopiero odpowiedź „Niech mi się stanie według słowa twego” uspokaja świat.


Maryja ciągle obecna w życiu chrześcijan


Takie przeświadczenie odkrywamy w praktykach chrześcijan od wieków. W modlitwach i pieśniach już od V wieku sławiono Maryję a około XIII wieku miesiąc maj poświęcony zostaje modlitwom z Maryja i ku Jej czci. Na wspólną modlitwę gromadzono się przed figurami Bożej Rodzicielki. W życiorysach wielu świętych można odnaleźć bogate treści wyrażających chwałę dla Maryi. Historia modlitwy z Maryją wytworzyła nabożeństwo majowe, w którym wypowiadamy wiele wezwań ukazujących bogactwo duchowe z życia Maryi.


ks. Kazimierz


 


 

Módlmy się słowami Litanii wraz z Dziećmi w rodzinnych domach


Litania Loretańska

 

Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodziny, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Modlitwa końcowa w ciągu roku i uniwersalna:
P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

 

 

Modlitwa końcowa w okresie Adwentu:
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.


Modlitwa końcowa w okresie Narodzenia Pańskiego:
P. Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

 


Modlitwa końcowa w okresie wielkanocnym:
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

 

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

W. Amen.