Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wielki Tydzień 2023


Wielki Tydzień

 

Niedziela Palmowa – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

02.04.2023 – 09.04.2023

 

Wielki Tydzień prowadzi nas na spotkanie z Jezusem w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia. Rozpoczyna się w drodze do Jerozolimy. W miejscowości Betfage Jezus posyła uczniów, by przyprowadzili do niego źrebię na którym w uroczystym pochodzie przybywa do Jerozolimy (por. Mt 21,1-11).

Plan nabożeństw i Mszy św. w języku polskim w zakładce danej miejscowości.

Rozważania i modlitwy w zakładce Wielki Tydzień. Modlitwa w Rodzinie.