Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wielki Tydzień 2022


Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

10.04.2022 – 17.04.2022

 

Wielki Tydzień prowadzi nas na spotkanie z Jezusem w ostatnich dniach Jego życia. Rozpoczyna się w drodze do Jerozolimy. W miejscowości Betfage posyła Jezus uczniów, by przyprowadzili do niego źrebię na którym w uroczystym pochodzie Jezus przybywa do Jerozolimy (por. Mt 21,1-11).

 

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy Jezus przebywa w Jerozolimie i naucza w świątyniach. W Wielki Czwartek idziemy za Jezusem do Wieczernika a później udajemy się z Nim na górę Oliwną, by z Nim modlić się słuchając jaką jest wola Boża. Na Górze Oliwnej w ogrodzie Getsemani Jezus oczekuje chwili, w której dokona się aresztowanie. Wielki Piątek nawiązuje do wydarzeń sądu nad Jezusem i tajemnicy męki i śmierci Jezusa (por. Łk 22,14 – 23,56). Wielka Sobota to dzień ciszy i zamyślenia, by z radością powitać dzień Zmartwychwstania Jezusa. Niedziela, którą kończy się czas Wielkiego Tygodnia nazywana jest Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego. To święto nazywamy Wielkanocą, gdyż cud zmartwychwstania dokonał się nad ranem. Wieść o zmartwychwstaniu Jezusa szybko rozeszła się (por. Mt 28, 1 - 10) i trwa do dziś.

Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia, z klasztoru.