Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Serce Jezusa

Serce Jezusa

 

Serce jest w człowieku centrum, w którym wszystko ma swój początek i w którym zawiera się wielorakość życia. W nim zbierają się wszystkie osobiste doświadczenia. Z serca wywodzą się wszelkie myśli i czyny człowieka. Serce stanowi o jedności i indywidualności człowieka. W sercu zawarte jest to co mówi o niepowtarzalności człowieka. Nie ma takiego drugiego serca jak serce danego człowieka. Serce jest „własnością” osobistą, indywidualną. Nie można zamienić, wymienić wnętrza serca z innym sercem. Zawsze należy ono do mnie i … do Boga, który je stworzył. Serce, centrum człowieka, zawiera wiedzę i przeżycia, które w nim znajdują swoje zamieszkanie.

 

Serce zawiera tajemnice życia, w którym niepokój miesza się z niepokojem, rozterka z pewnością, radość ze smutkiem. Gdzie szukać ukojenia dla życia? Św. Augustyn zostawił słowa "Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie". Niepokój serca doprowadził Augustyna do spotkania z Jezusem, z Bogiem. Niepokój serca nie pozwolił Augustynowi radować się spotkaniem z Bogiem tylko w swoim życiu, ale wzbudził konieczność dzielenia się radością obecności Boga z innymi. Czy świat wie o tym? Czy świat uznaje mądrość o pokładaniu nadziei w Bogu? Czy świat przyjmuje dar Bożego Serca?

 

Bóg tak uczynił, że Jego Serce stało się własnością ludzkiego serca. Bóg uczynił to w wielkiej pokorze i miłości do człowieka. Nie zniszczył, nie złamał nadłamanej trzciny ludzkiej istoty, ale wszedł delikatnie, niezauważalnie w ten ciasny dom ludzkiego życia nie niszcząc nic z ludzkiego istnienia. Nieskończony Bóg wszedł w ograniczony ludzki świat.

 

Serce Boga zamieszkało pośród ludzi przez Serce Jezusa. Serce Jezusa to serce człowieka a jednocześnie serce samego Boga. Serce Boga jest źródłem Miłości i Miłość wnosi w świat. Serce Boga wyraża Miłość wobec gubiącego Boże wartości świata. Drogę wyjścia z zagubienia odnajdujemy w Sercu Boga, w Sercu Jezusa. W Nim są skarby mądrości i umiejętności.

 

Nie bez przyczyny podejmujemy tradycję chrześcijańskich rodzin, by w czerwcu skupiać uwagę na słowach o Sercu Jezusa zawartych w Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Ks. Kazimierz

 

Foto. Br. Martin z zakonu Trapistów, Anglia


 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, R: zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.