Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

UroczystośćUroczystość Trójcy Świętej

 

Wyznajemy: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (…) i w Jezusa Chrystusa Syna jego Jedynego (…) wierzę w Ducha Świętego (…) te słowa otwierają tajemnicę Bożego życia. Tajemnica Boga, nie dlatego, że Bóg ukrywa się przed człowiekiem, ale tajemnica dlatego, że człowiek nie dysponuje środkami poznawczymi by w pełni zobaczyć blask Bożego życia. W życiu na ziemi doświadczamy jednak bliskości Boga. Bóg ciągle i na różne sposoby do nas przychodzi, mówi o sobie. Bóg ukazuje nam piękno i sens naszego życia. Bóg ukazuje nam drogę życia, która wiedzie do ziemi obiecanej, gdzie wieczne przebywanie w domu nie ręką ludzką a Bożą uczynionym.


Rozważamy naukę Kościoła Katolickiego o Trójcy Świętej. Jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Prawda o Trójjedynym Bogu nie jest owocem ludzkich spekulacji ale jest wynikiem dogłębnych rozważań Bożego Objawienia podejmowanych na przestrzeni historycznych doświadczeń.

W Starym Testamencie naród wybrany odnosi się do Boga, który jest ich Ojcem, Panem, Stwórcą wszechświata. Bóg Ojciec jest obecny w historii narodu wybranego.

W Nowym Przymierzu dokonuje się coś niezwykłego. Człowiek spotyka Boga, który stał się człowiekiem; jest Synem Bożym; to Jezus, który został posłany do ludzkości nie jako pośrednik, ale jako Bóg obecny pośród swoich dzieci. I choć Jezus zwraca się do Boga „Ojcze” to sam jest Bogiem, Bogiem z nami – Emmanuel.


W spotkaniu z Bogiem doświadczamy kolejnej, niezwykłej rzeczywistości; Bóg jest obecny w nas, w naszym sercu, w naszym życiu. To doświadczenie Ducha Bożego, który jest pośrodku naszego bytowania. Nie jest On ani Ojcem ani Synem, ale nie jest też kimś odrębnym ani od Ojca ani od Syna. Stanowi jedność z Bogiem Ojcem i Synem.


Nauka o Trójcy Świętej nie prowadzi do wyczerpującego zrozumienia Tajemnicy o Bogu w Trzech Osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, ale odsłania wiele w rozumieniu ludzkiej i Bożej rzeczywistości. Ukazuje, kim jest człowiek i kim jest Bóg. Im więcej mówimy o Bogu, o Tajemnicy Trójcy Świętej tym więcej dowiadujemy się o człowieku i lepiej rozumiemy samych siebie.

Ks. Kazimierz