Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

35 lecie święceń kapłańskich

 

Jubileusz kapłański

 

W tym roku 18 maja nasz drogi Ksiądz Proboszcz Kazimierz Sękala obchodził 35 lecie święceń kapłańskich.

W czasie niedzielnej Mszy św. w imieniu wiernych, pani Dorota, złożyła życzenia naszemu Kapłanowi a zespół muzyczny wystąpił ze skromnym koncertem.

 

Drogi Księże Proboszczu!


W uroczystość 35 rocznicy przyjęcia przez Księdza sakramentu święceń kapłańskich pragnę w imieniu wiernych Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii wyrazić z serca płynące podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia.

Nie sposób słowami wypowiedzieć wdzięczność za Księdza zaangażowanie, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za braterską pomoc i życzliwość okazywaną młodzieży, rodzinom i grupom parafialnym oraz każdemu z osobna!

Dziękujemy za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.

Dziękujemy za wszelkie dobro i niestrudzone budowanie jedności.

Życzymy Ci, Drogi Księże Proboszczu, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością oraz umiejętnością przezwyciężania wszelkich przeszkód na drodze wspólnego kapłańskiego pielgrzymowania. A my zapewniamy Cię o naszej pamięci w modlitwie.


Szczęść Boże!